Raad destijds juist geïnformeerd?

DelftseHout1681Volgens het AD gaat het geplande groot paviljoen in de Delftse Hout niet door. De twee ondernemers blazen het plan af vanwege het nabij gelegen naaktstrand.
Lees verder

Delftse wethouder Harpe onder vuur?

zomerHoewel de gemeenteraad zomerreces heeft, wordt duidelijk dat wethouder Harpe na het zomerreces het nodige heeft uit te leggen. Het gaat hier om het niet uitvoeren van de motie inzake buslijn 62 en de gang van zaken rond de vestiging van Lidl in de Kruisstraat.

Lees verder

Knuffelstudenten in Delft

gedragscode_student_delftVandaag werd ik geciteerd in een artikel van de Haagsche Courant editie Delft. Stadsbelangen Delft ergert zich al jaren aan het gedrag van studenten.Vooral de voorkeursbehandelingen die studenten in onze stad krijgen bij sommige zaken.
Lees verder

College zet raad onder druk

druk1Zoals stadaard gebruikelijk in de maanden juni en december, wordt vanuit het college op het laatste moment weer allerlei spoedverzoeken gedaan aan de raad om zaken nog even in juni te behandelen en te besluiten. Het komt vaker voor dat de raad hierdoor onder druk wordt gezet. Zo was dat ook al het geval bij ‘het Straatje van Vermeer’.
Lees verder

Welkom Marja!

bijsterveldtHoewel de formele benoeming nog moet plaatsvinden, heet de fractie Stadsbelangen Delft Marja van Bijsterveldt – Vliegenthart welkom als toekomstige burgemeester van onze mooie stad. Wij zien met vertrouwen uit naar de samenwerking met haar.
Lees verder

vragen nulmeting R. de Graafweg

rdgWij hebben begrepen dat de gemeente de huidige situatie, nadat het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, als uitgangspunt wil hanteren voor de nulmeting, maar de bewoners vinden dat de nulmeting gebaseerd moet zijn op de situatie voordat het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd.
Lees verder

College Delft loopt 1,2 miljoen mis?

dealUit het artikel blijkt dat Delfland in eerste instantie een bedrag van 8,8 miljoen euro heeft aangeboden in verband met het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad weet niet beter dat uw college alleen het uiteindelijke bedrag, namelijk 7,6 miljoen heeft gecommuniceerd.
Lees verder

Vergeten…….nooit!

oorlog‘Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen,
mag ik dan bij jou?’

Claudia de Breij

Dodenherdenking Jaffa om 16.00 uur.
Herdenking Nieuwe Plantage om 20.00 uur.
Lees verder

In eigen voet schieten?

voet schietenIn de gemeenteraadsvergadering werd een volgende stap gezet op weg naar mogelijk een referendum over wel of
geen AZC in Delft. En dat terwijl er helemaal geen sprake is, dat er een AZC in onze stad komt.
Lees verder

Delfts college mist politieke antenne!

antenneHet idee van het college om op de Kruisstraat 61 een Lidl pand toe te staan is niet alleen een beetje dom, nee…het is oerstom.
Lees verder