Commissies

De algemene commissie adviseert en overlegt over  onderwerpen in die perioden van het jaar waarin reguliere vergaderingen van de genoemde raadscommissies niet plaatsvinden. Namens Stadsbelangen zijn in deze commissie vertegenwoordigd:

Aad Meuleman
aadmeuleman@stadsbelangendelft.nl
Bram Stoop
bramstoop@stadsbelangendelft.nl
Werner Bremer
wernerbremer@stadsbelangendelft.nl
Coby de Koning
cobydekoning@stadsbelangendelft.nl
Harry van Adrichem
harryvanadrichem@stadsbelangendelft.nl

Algemeen
Aad Meuleman, Bram Stoop, Werner Bremer, Coby de Koning, Harry van Adrichem

Commissie Sociaal Domein en Wonen
Bram Stoop, Coby de Koning

Commissie Economie, Financiën en Bestuur

Aad Meuleman, Harry van Adrichem, Bram Stoop
(afhankelijk van agendeerde onderwerpen)

Commissie Ruimte en Verkeer
Aad Meuleman, Werner Bremer

Rekening & Audit
Harry van Adrichem