Bestuursactiviteiten

Doelstellingen Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil zorgdragen dat de Delftenaren, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid, kunnen rekenen op integriteit van de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en openbare orde is gewaarborgd.

Stadsbelangen Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Stadsbelangen Delft wil een stad die ruime mogelijkheden biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateur kunst.

Stadsbelangen Delft staat voor een streng en rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen, voor handhaving van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

Bestuursactiviteiten 2016

11 januari 2016 Fractie
25 januari 2016 Fractie en 28 januari 2016 raad
15 februari 2016 Fractie en 18 februari 2016 raad
22 februari 2016 Bestuur
14 maart 2016 Fractie
28 maart 2016 Fractie en 31 maart 2016 raad
11 april 2016 Fractie
18 april 2016 Bestuur
25 april 2015 Fractie en 28 april 2016 raad
9 mei 2016 Algemene Ledenvergadering (voorbehoud)
16 mei 2016 Fractie
30 mei 2016 Fractie en 2 juni 2016 raad
6 juni 2016 Bestuur
13 juni 2016 Fractie
20 juni 2016 Thema avond leden
27 juni 2016 Fractie en 30 juni 2016 raad
5 september 2016 Fractie en 8 september installatie nwe burgemeester?
12 september 2016 Bestuur
26 september 2016 Fractie en 29 september 2016 raad
10 oktober 2016 Fractie
17 oktober 2016 Thema avond leden
24 oktober 2016 Fractie en 27 oktober 2016 Raad Alg. beschouwingen
7 november 2016 Fractie en 10 november 2016 begroting raad
14 november 2016 Bestuur
28 november 2016 Fractie en 1 december 2016 raad
12 december 2016 Fractie
19 december 2016 Fractie en 22 december 2016 raad