Financiën 2019

Stadsbelangen Delft Balans 31-12-2019  
ING  2.734,33 Algemene Reserve  2.500,00
ING Spaarrekening 10.000,00 Voorzieningen verkiezingen  6.257,33
Resultaat  3.977,00
Totaal 12.734,33  12.734,33
Verlies Winstrek. 2019
Omschrijving debet credit
Vergaderkosten  00,00
Administratiekosten 300,69
Algemene kosten 485,40
Kosten ING 131,88
Contributies   1.242,50  
Fractiebijdrage 3.650,00
     
Rente kapitaalrekening        2,47
Resultaat  3.977,00  
Totaal 4.894,97 4.894,97
realisatie 2019 begroting 2020
ontvangsten uitgaven
contributies 1.242,50 1.250,00
Fractiebijdrage 3.650,00 3.600,00
Administratiekosten 1.000,00
Algemene kosten    500,00
Advertentiekosten    200,00
Verkiezingen 2.500,00
Onvoorzien (rente)        2,47    200,00
Totaal Inkomsten  4.894,97 4.800,50
Totaal kosten     917,97 4.800,50
Resultaat 3.977,00