Financiën 2015

Stadsbelangen Delft Balans 31-12-2015  
ING 229,77 Algemene Reserve 2.500,00
ING Fractierekening 748,61 Reserve fractie 1.588,14
ING Spaarrekening 9.420,00 Voorzieningen verkiezingen 2.615,25
Waarborgsom Postbus      68,07 Te betalen posten 41,52
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen rente 37,55 Resultaat 4.818,83
Te ontvangen posten 150 Resultaat fractie 909,74
Totaal 10.654,00   10.654,00
Verlies Winstrek.   2015  
Omschrijving debet credit
Contributies    
Vergaderkosten 503,35
Administratiekosten 1.372,95
Algemene kosten 760,24
Advertentiekosten 858,86
Kosten ING 159,21
Contributies 1.841,15
Fractiebijdrage 3.600,00
Rente kapitaalrekening 37,55
Div. baten en lasten
fractiebijdrage gemeete 2.085,00
Resultaat 3.909,09
Totaal 7.563,70 7.563,70
  realistatie 2015 begroting 2016
contributies 1.841,15 1.500,00
Fractiebijdrage 3.600,00 3.600,00
Rente kapitaalrekening 37,55
Fractiebijdrage gemeente 2.085,00 2.000,00
Totaal Inkomsten 7.563,70 7.100,00
Totaal kosten 3.654,61 7.100,00
Resultaat 3.909,09