Financiën 2017

Stadsbelangen Delft Balans 31-12-2017  
ING    4.638,44 Algemene Reserve   2.500,00
ING Spaarrekening 12.523,80 Voorzieningen verkiezingen 10.358,97
Resultaat   4.303,27
Totaal 17.162,24   17.162,24
Verlies Winstrek.   2017  
Omschrijving debet credit
Contributies    
Vergaderkosten    415,10
Administratiekosten 1.435,74
Algemene kosten 1.139,61
Advertentiekosten    495,37
Kosten ING    167,21
Contributies   2.202,48
Fractiebijdrage   3.600,00
Rente kapitaalrekening
Div. baten en lasten
Resultaat  2.149,45
Totaal 5.802,48 5.802,48
  realistatie 2017 begroting 2018
contributies 2.202,48 1.500,00
Fractiebijdrage 3.450,00 3.600,00
Totaal Inkomsten 5.652,48 5.100,00
Totaal kosten 3.653,03 5.100,00
Resultaat 1.999,45