Financiën 2019

Stadsbelangen Delft Balans 31-12-2019  
ING    2.734,33 Algemene Reserve   2.500,00
ING Spaarrekening   10.000,00 Voorzieningen verkiezingen   6.257,33
Resultaat   3.977,00
Totaal  12.734,33     12.734,33
Verlies Winstrek.   2019  
Omschrijving debet credit
   
Vergaderkosten
Administratiekosten      300,69
Algemene kosten      485,40
Kosten ING      131,88
Contributies   1.242,50
Fractiebijdrage   3.650,00
Rente kapitaalrekening          2,47
Div. baten en lasten
Resultaat  3.977,00
Totaal  4.894,97  4.894,97
  realisatie 2019 begroting 2020
contributies  1.242,50 1.500,00
Fractiebijdrage  3.600,00 3.600,00
Totaal Inkomsten  4.842,50 5.100,00
Totaal kosten     917,97 2.500,00
Resultaat  3.924,53