Financiën 2018

Stadsbelangen Delft Balans 31-12-2018  
ING    2.071,01 Algemene Reserve   2.500,00
ING Spaarrekening    6.686,32 Voorzieningen verkiezingen   3.348,74
Resultaat   2.908,59
Totaal   8.757,33     8.757,33
Verlies Winstrek.   2018  
Omschrijving debet credit
Contributies    
Vergaderkosten       51,50
Administratiekosten      608,48
Kosten verkiezingen
Onttrekking voorziening
11.312,50

11.312,50 –

Algemene kosten    1.195,51
Kosten ING       130,44
Contributies   1.280,00
Fractiebijdrage   3.600,00
Rente kapitaalrekening        12,52
Div. baten en lasten
Resultaat  2.908,59
Totaal  4.892,52  4.892,52
  realistatie 2018 begroting 2019
contributies  1.280,00 1.500,00
Fractiebijdrage  3.600,00 3.600,00
Totaal Inkomsten  4.880,00 5.100,00
Totaal kosten  1.971,41 2.500,00
Resultaat  2.908,59