Tag Archive for poll

Betrekken inwoners naam Stadspartij!

Als je onze inwoners wilt betrekken bij de lokale politiek moet je in de praktijk laten zien dat je dat daadwerkelijk meent en doet. Zo ook bij de keuze van een nieuwe naam waaronder de Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft in 2022 mee gaan doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Delft. Wij vinden dat de nieuwe naam duidelijk moet maken wat je bent en waar je voor staat. Wij zijn er voor iedereen in onze stad, staan voor eerlijke lokale politiek en het moet voor iedereen duidelijk zijn. Het betrekken van onze inwoners staat hierbij voorop. Wij leggen vier keuzemogelijkheden voor aan onze inwoners. Reageren kan via: nieuwestadspartij@gmail.com of via de poll op deze site.

Stadspartij Delft
Je maakt in één keer duidelijk wat je bent.

Delftse Stadspartij
Hetzelfde als bij Stadspartij Delft, maar dan met iets meer nadruk op het Delftse karakter.

Hart voor Delft
Delfts blauw! Een verwijzing naar het blauwe Delftse hart.

Har(d)t voor Delft
Wij maken ons hard voor de stad en doen dat met ons hart.
Lees verder

Massaal protest tegen plannen Prinsenhof

 

Honderden mensen waren ondanks het warme weer naar het Sint Agathaplein gekomen om te protesteren tegen de plannen van het college om de historische poort bij het Prinsenhof te slopen en het historische karakter van het Sint Agathaplein aan te tasten.
Lees verder

Poll: Invoeren hondenbelasting ja of nee!

Het college is voornemens in 2017 om hondenbelasting in te voeren. Dat moet dan € 200.000,– opleveren. Destijds werd de hondenbelasting afgeschaft omdat de kosten om deze belasting uit te voeren hoger waren dan de inkomsten. Recentelijk gaf minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan dat het moeilijk te verklaren is, dat diverse gemeenten nog steeds hondenbelasting hebben. Volkomen uit de tijd. Daarom onze vraag of u vindt dat Delft in 2017 de hondenbelasting moet invoeren.

Lees verder

Nieuwe poll: Horen onder ede?

Vorige week heeft de werkgroep, vanuit de gemeenteraad, het eindrapport grote projecten gepresenteerd. De commissiebehandeling over het eindrapport vindt plaats op 26 januari 2016 en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van februari 2016.
Lees verder

Poll: Fiets parkeren gratis?

Oog-op-Delft-Fietsenstalling-7339Regelmatig wil Stadsbelangen Delft de mening van onze inwoners peilen over diverse onderwerpen. In de afgelopen maand vond 70%, van de mensen die reageerden op onze vraag over de Kerstboom op de markt, dat de gemeente Delft hiervoor altijd moet zorgen. 30% vond dat niet. Onze nieuwe poll gaat over wel of geen gratis fiets parkeren.
Lees verder