Archive for Marcel Koelewijn

Een zwarte dag voor de stad!

Donderdagavond 9 juli is 
er wat naars gebeurd.
Het College (GroenLinks, Stip, D66, PvdA en VVD) heeft een gat geslagen in een groot goed dat ‘democratie’ heet.

Deze Gemeenteraadsvergadering was één groot toonbeeld van machtsvertoon en minachting voor de stad, haar inwoners en de oppositiepartijen. De 12 ingevoerde moties van de oppositie werden allemaal weggestemd, de Coalitie duldde geen tegenspraak.
Lees verder

Op zoek naar 27 miljoen euro

In de laatste extra vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op 16 juni jl. werd door een inspreker gezegd dat er 27 miljoen euro van het spoorzonebudget naar Parkeren Delft is overgemaakt om bewoners van schil C (parkeergebied C) gratis in de
Prinsenhofgarage te laten parkeren. Stadsbelangen Delft is benieuwd of dit waar is en wil graag opheldering hierover.
Lees verder

Akoestische muziek op terrassen in coronatijd

Op zondag 14 juni jl. hebben enkele Delftse muzikanten het idee gehad om akoestisch wat gezelligheid op een paar terrassen (De Klok en De Waag) te brengen met inachtneming van de corona maatregelen van dit moment. Helaas hebben BOA’s of anderszins ingehuurde beveiligers door de gemeente Delft deze muzikanten gesommeerd te vertrekken op basis van de huidige noodverordening en met het argument dat dit een ‘aanzuigende werking’ zou hebben. Op de momenten dat de muzikanten er speelden was er op geen enkele wijze sprake van een ‘aanzuigende werking’ en alle aanwezigen zaten met 1.5 afstand keurig volgens de voorschriften op het terras. We vinden ‘risico op aanzuigende werking’ of een mogelijke interpretatie daarvan ook niet terug in de noodverordening.
Lees verder

Behandel de vreugdevuren in de kadernota

Stadsbelangen Delft heeft in de vergadering van de Commissie Economie, Financiën en Bestuur van 23 april jl. gevraagd om de
brief van de Stichting Delftse
Vreugdevuren bij de kadernota
te behandelen. De kadernota
wordt op donderdag 2 juli 2020 behandeld in de gemeenteraad.

Stadsbelangen Delft vind het een goed idee dat er nu een Stichting Delftse Vreugdevuren is opgericht. Hierdoor is er één aanspreekpunt voor de gemeente, die bereidt is om de vreugde vuren te begeleiden tijdens de overgang van oud naar nieuw.
Lees verder

Commissielid Marcel Koelewijn maakt zich zorgen over de Reinier de Graafweg

Op donderdag 23 april werd tijdens een raadssessie van de commissie Ruimte en Verkeer bekend dat nog dit jaar de Reinier de Graafweg wordt aangesloten op de Rijksweg A4. Dit heeft nogal gevolgen voor de bewoners.

Commissielid Marcel Koelewijn sprak met bewoners van de Reinier de Graafweg en maakt zich zorgen over het zware verkeer dat ze te verduren krijgen. Klik hieronder om het bericht in het AD van zaterdag 25 april te lezen over dit onderwerp.

https://www.ad.nl/delft/zwaar-verkeer-bedreigt-reinier-de-graafweg-door-aansluiting-a4~a9838b84/

Foto: AD Delft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ‘zware bevalling’

In het najaar van 2016 bedacht Toon Paap van de paardentram dat als hij de dagtoeristen, die per touringcar worden afgezet bij het Hampshire
hotel aan de Koepoortplaats, met een elektrische shuttlebus naar de Markt zou vervoeren, zij zo’n drie kwartier langer in de stad zouden kunnen verblijven. Dit zou dan met een elektrische shuttlebus moeten, want constant heen en weer met een paardentram over de Koepoortbrug is voor de paarden niet te doen.
Lees verder

Houd de stad ‘bruisend’

Stadsbelangen Delft is niet tevreden over de manier waarop de evaluatie van de regeling ‘incidentele festiviteiten’, ook wel het ‘puntensysteem horeca’ genoemd, is gevoerd.

Deze evaluatie is met een te smal draagvlak tot stand gekomen. Voornamelijk de Delftse muzikanten en bewoners van binnen- en buiten de binnenstad, die wel behoefte hebben aan levendigheid, waren niet gehoord.

De eerste ‘beeldvormende sessie’ van de commissie economie, financiën en bestuur op 9 januari jl. liet zien dat er een grote groep belanghebbenden is, die zich ook graag wilden uitspreken over het puntensysteem.

Uitkomst was dat de regeling niet hoeft te verdwijnen, maar met een versoepeling prima kan functioneren zonder dat de horeca, winkeliers en bewoners hier (over)last van ondervinden.

Op het verzoek van commissielid Marcel Koelewijn heeft de burgemeester nu toegezegd in gesprek te gaan met alle betrokkenen om het vanuit een breder draagvlak te bespreken.

De regeling ‘incidentele festiviteiten’ beperkt niet alleen horecaondernemers, maar ook Delftse winkeliers. Deze groep heeft het al zwaar te verduren door webshops en grote internet platformen.

Zij kunnen zich onderscheiden door het behoud van een ‘bruisende binnenstad’ dat bezoekers aantrekt en daardoor klanten.

Op de gemeenteraadsvergadering van 5 maart zal blijken of de regeling wordt versoepeld.

Voor het artikel in Delft op Zondag van 2 februari klik hier: https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/91839/-onze-binnenstad-hoort-een-bruisende-plek-te-zijn-

Stadsbelangen Delft
Marcel Koelewijn

 

 

 

 

Het mag, het kan, maar waarom voelt dit toch als kiezersbedrog?

Niet alleen Michelle Corten maar ook raadslid Matthias Floor,
tevens voorzitter van de Commissie Ruimte en Verkeer, houden ermee op. Twee commissieleden schuiven door naar de raad. Dit betekent weer nieuwe gezichten in de Raad en in de Commissies.
Lees verder

Verkamering in Delft is een groot probleem!

Stadsbelangen Delft maakt er al langer geen geheim van om te vinden dat de verkamering in Delft totaal uit de hand is gelopen.

Steeds  meer Delftse burgers in de binnenstad en  omliggende wijken ervaren hiervan ernstige  overlast.

Lees verder

Wethouders in stijl door historisch Delft

In de opmaat naar het themajaar ‘Delft en de Gouden Eeuw’ in 2019, hebben de wethouders Martina Huijsmans en Bas Vollebregt in stijl een rit door de Delftse binnenstad gemaakt: in historische kleding en per koets. Lees verder