Parkeren van straat naar Zuidpoortgarage niet mogelijk?

Op 20 oktober jl.  stuurt de                  
directeur van Parkeren Delft,  dochteronderneming van de 
Gemeente Delft en eigenaar
van de parkeergarages,
een mail naar bewoners van de 
binnenstad met een straatparkeervergunning gebied B.
Hierin biedt hij, in het kader van het plan ‘nieuwe kijk op parkeren’, bewoners met een gebied B vergunning de mogelijkheid om, tegen een verlaagd tarief, namelijk € 300,- per jaar, een abonnement te nemen voor de Prinsenhofgarage en de Zuidpoortgarage (zie de mail hieronder).
Ook wordt een verhoging van de straatparkeervergunning gebied B aangekondigd, deze gaat vanaf januari 2021 € 200,- per jaar kosten.

Voor een aantal bewoners van de binnenstad-zuid is dit verschil van € 100,- per jaar wellicht de aanleiding (geweest), om deze stap te nemen. Echter komen deze bewoners er al snel achter dat het omzetten naar een abonnement voor de Zuidpoortgarage niet tot de keuzemogelijkheid bestaat op de website van Parkeren Delft.

Toch vinden we, in de communicatie van zowel Parkeren Delft als de Gemeente Delft, overal terug dat men, met name voor de eerste auto, de keuze heeft tussen de Prinsenhofgarage én de Zuidpoortgarage.

Sterker nog, dit is ook precies wat deze zomer door de gemeenteraad is aangenomen met het ‘raadsvoorstel parkeertransitie’.

In het document ‘regeling parkeergarages Gemeente Delft 2021’wordt zelfs gesproken over de keuze uit 3 garages. De Marktgarage, de Zuidpoortgarage en de Prinsenhofgarage.
(https://delft.notubiz.nl/document/9283155/1#search=%22regeling%20parkeergarages%20gemeente%20delft%202021%22)
Alleen vergunninghouders van gebied C kunnen uitsluitend voor de Prinsenhofgarage kiezen. Dit lijkt logisch, omdat dit gebied grotendeels grenst aan deze garage.

Waarom bewoners van binnenstad-zuid niet kunnen kiezen voor de Zuidpoortgarage is nog onduidelijk. Ook vragen aan wethouder Huijsmans leverden geen antwoorden op. Wel deed zij het verzoek om de communicatie naar haar te sturen. Dit lijkt erop dat er geen controle is op de communicatiestromen vanuit de afdeling Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening.

Hoe dan ook zijn er bewoners van binnenstad-zuid die graag in de Zuidpoortgarage willen parkeren, maar dit niet voor elkaar krijgen.

Als u één van die mensen bent, neemt u dan contact met ons op via email naar: fractie.stadsbelangendelft@gmail.com
Stadsbelangen Delft wil graag in kaart brengen wat de omvang van het probleem is, om dit dat met de wethouder te bespreken.

Namens fractie Stadsbelangen Delft
Marcel Koelewijn.

Hieronder de mail van de directeur van Parkeren Delft aan de bewoners met vergunning gebied B.

Delft, 20-10-2020

Betreft: wijzigingen parkeren in gebied B

Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad heeft op 9 juli ingestemd met een ‘nieuwe kijk op parkeren’, een plan om de leefbaarheid in de binnenstad van Delft te verbeteren. Op dit moment is het in de binnenstad en in sommige omliggende wijken erg druk op straat. Autoverkeer en geparkeerde auto’s nemen veel van de schaarse ruimte in beslag. De gemeente wil daarom meer auto’s in de parkeergarage en minder op straat. Zodat er meer ruimte komt voor groen, spelen én verblijven. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal zaken in Delft verandert voor zowel het parkeren op straat als parkeren in de garages.

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor u als vergunninghouder van gebied B.

In deze e-mail informeren wij u, wat de gevolgen per 1 november 2020 precies voor u zijn.

Wijzigingen straat parkeren
De prijs van de parkeervergunning wordt verhoogd. Vanaf 1 november bedraagt de prijs voor een eerste parkeergunning € 200,- per jaar. Bij de eerstvolgende verlenging van uw parkeervergunning na 1 november, betaalt u dit nieuwe tarief.

Daarnaast verdwijnt de mogelijkheid een tweede of volgende parkeervergunning aan te schaffen. Bestaande vergunningen blijven geldig tot het einde van de looptijd, maar kunnen daarna niet meer verlengd worden.

Als laatste is het voor u belangrijk om te weten dat de mogelijkheid verdwijnt om met uw vergunning voor gebied B ook te parkeren in een deel van gebied D (D1, het overloopgebied). Dit in verband met het opheffen van parkeergebied D.

Parkeergebieden B,C,D & E per 1-11-2020. Gebied F per 1-2-2020.

Wijzigingen garage parkeren

Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement voor de Prinsenhof- of Zuidpoortgarage aan te schaffen. Hiermee kunt u 24/7 in één van deze parkeergarages parkeren. De kosten voor de eerste auto bedragen € 300,- per jaar. Dit abonnement komt in plaats van uw eerste straatvergunning. U kunt ook een abonnement voor uw tweede of volgende auto kopen, dit abonnement kost € 500,- per jaar.

U mag altijd switchen tussen een eerste straatvergunning en een garage abonnement.

Deze abonnementen zijn alleen beschikbaar voor bewoners die het recht hebben om een straatvergunning aan te schaffen.

Bewoners die al een lopend (duurder) abonnement voor de parkeergarages hebben, kunnen dit abonnement per 1 november opzeggen en per die datum een nieuw, goedkoper abonnement aanschaffen. Heeft u teveel betaald, dan storten wij het resterende abonnementsgeld terug.

Heeft u een 1e parkeervergunning op straat, dan kunt u alleen een abonnement voor de Prinsenhofgarage kiezen. Wanneer u een 2e of volgende parkeervergunning op straat heeft, dan heeft u de keuze voor een abonnement in de Prinsenhof- of Zuidpoortgarage.

Als laatste: Er is een maximaal aantal abonnementen voor de Prinsenhofgarage beschikbaar. Dit betekent dat zodra het maximum bereikt is, wij geen goedkopere abonnementen meer kunnen verstrekken en dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Ruimte voor de binnenstad
Tot slot geven wij u mee dat de gemeente Delft van plan is het autoluw-gebied in de binnenstad verder uit te breiden. Deze uitbreiding verwachten wij in het zuidwesten van de binnenstad, tussen Zuidpoort en het station. Dit gebeurt onder de naam van het project ‘Ruimte in de binnenstad’.

Het officiële besluit hierover wordt pas in de zomer van volgend jaar genomen. Begin 2021 gaat de gemeente eerst in gesprek met alle betrokken bewoners en bedrijven. In november ontvangt u hierover meer informatie.

Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail toch nog vragen hebben, kijk dan op onze website (www.parkerendelft.com) of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com of 015 – 200 10 46.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,
Directeur ParkerenDelft B.V.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.