Bestuursprogramma: Welkom in Utopia

Half december 2018 heeft het college eindelijk het bestuursprogramma 2018-2022 gepresenteerd. De agenda Delft 2040 vormde hierbij de leidraad. Jammer dat wij zo lang hebben moeten wachten op dit programma van deze coalitie. Wij vermoeden dat verkiezingen, de formatie van het college en de gesprekken met de stad en raad daar verantwoordelijk voor zijn. Het college probeert hierbij de nadruk te leggen op vijf noodzakelijke opgaven, zoals een stevige basis, sterke wijken, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie.

Onze conclusie dat je er eigenlijk niet op tegen kunt zijn. Wie is ertegen dat Delft een stad moet zijn waar mensen goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven? Wie is ertegen dat er betaalbare en kwalitatief goede zorg? Wie is tegen meer werkgelegenheid (maakindustrie) en dat Delft goed bereikbaar en leefbaar moet zijn? Alleen het bestuursprogramma 2018-2022 staat vol ambities, maar zijn deze ook realistisch? Bovendien had Stadsbelangen Delft graag gezien dat het college met oplossingen was gekomen. Die missen wij in dit Programma.

Als je het bestuursprogramma doorleest, dan wordt duidelijk dat er eigenlijk geen kleur wordt bekend. Het is niet groen, rood, paars, geel of wit. Hoge ambities zonder antwoord te geven op de hoe-vraag en wat gaat het onze inwoners kosten. Alle plannen gaan uit van een hele positieve kijk op de groei van de economie en het idee dat heel veel mensen graag in Delft willen gaan wonen. Maar als Delft de duurste gemeente van Nederland blijft, is dat nog maar de vraag.

Belangrijk voor de uitvoering van de plannen is in ieder geval een sluitende begroting waarbinnen financiële ruimte is voor het doen van de investeringen. Maar Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat de gemeentelijke lasten voor de Delftenaar betaalbaar blijven en wij willen dat de lasten voor onze inwoners dalen. De begroting 2019 laat opnieuw geen daling zien van de onroerendzaakbelasting. Ten tijde van de crisis heeft het vorige college extra percentages op de deze belasting geheven. Dit college kan daar nog geen afstand van doen. Worden de extra inkomsten van de burger gebruikt voor (dure) projecten die op de agenda 2040 staan in plaats van terug te geven aan onze inwoners?

Overigens opvallend dat bij mobiliteit de auto nauwelijks wordt genoemd, behalve de doelstelling om in 2022 0% verplaatsing van de auto in onze stad te willen bereiken. Is het college ontgaan dat de auto voor veel mensen en bedrijven deel uitmaakt van de eigen leefbaarheid? De auto oefent grote druk uit op de beschikbare ruimte stelt het college. Dat klopt, maar geldt dat ook niet voor fietsers?

De coalitie besluit het Nieuwe Inzamelen stapsgewijs in te voeren in de hele stad en geeft aan te leren van de lessen uit wijken waar Het Nieuwe Inzamelen al is ingevoerd. Stadsbelangen Delft is een groot voorstander van nascheiding. Stadsbelangen Delft heeft in 2016 al gevraagd om te berekenen wat het na-scheiden kosten ten opzichte van vooraf-scheiden en dit te delen met de stad. Het blijft angstig stil en inmiddels zijn er meerdere gemeenten in ons land die kiezen voor nascheiding, omdat het goedkoper, effectiever en milieuvriendelijker is. Het lijkt erop dat de coalitie niet wil luisteren naar andere meningen en met het Nieuwe inzamelen liever kiest voor minder service en hogere kosten voor onze inwoners.

Stadsbelangen Delft vraagt zich af of de veiligheid voor bewoners niet in het geding komt nu er gekozen wordt voor verdichting van de stad Het is de ambitie om ongeveer 15.000 woningen toe te voegen aan de stad. Opnieuw het getal van 15.000 terwijl hierover nog steeds geen besluit is genomen. Ja, het kan zijn dat het er een paar minder worden, maar de coalitie is hier niet duidelijk in. Wel denkt de coalitie met de verdichting een stevige basis in de wijken aan te leggen. Een bijzondere gedachte.

Over de andere opgave worden in het bestuursprogramma breed gesproken, maar van een idee van hoe dan en oplossingen, lezen we niets terug. Stadsbelangen Delft vindt dat een gemiste kans.

Wij hadden graag oplossingen willen zien, die het inderdaad voor de bewoners in onze stad goedkoper, veiliger, ruimtelijker en hoopvoller hadden gemaakt voor de komende jaren.

Kortom: Het bestuursprogramma 2018-2022 van het college leest lekker weg, gelijk 50 kleuren grijs.

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning / Harry van Adrichem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.