Fractie Hart voor Delft

Vanaf 18 maart 2021 bestaat de fractie van Hart voor Delft uit de volgende personen:

1. Raadsleden

Bram Stoop
raadslid/fractievoorzitter
E: bram.delft@outlook.com
T: 06-17437565

Martin Stoelinga
in dierbare herinnering
3 mei 1943 – 25 maart 2021+

Coby de Koning
raadslid
E: coby.dekoning@ziggo.nl
T: 06-45640125

Jan Peter de Wit
raadslid
E: jpdewit@ziggo.nl
T: 06-14197636

Sylvia Grobben
raadslid
E: groep-stoelinga@sylviagrobben.nl

 

2. Commissieleden/niet raadsleden


Harry van Adrichem
mailto:harryvanadrichem@stadsbelangendelft.nl

Marcel Koelewijn – fractiesecretaris
mailto:marcel.koelewijn@gmail.com

Martien de Koning
mailto:martiendekoning@stadsbelangendelft.nl

3. leden fractie


Hans van Zuidam