Bestuursactiviteiten

Doelstellingen Hart voor Delft

Hart voor Delft staat voor een gastvrije stad en wil zorgdragen dat de Delftenaren, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid, kunnen rekenen op integriteit van de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en openbare orde is gewaarborgd.

 Hart voor Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Hart voor Delft wil een stad die ruime mogelijkheden biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateur kunst.

 Hart voor Delft staat voor een streng en rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen, voor handhaving van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

Bestuursactiviteiten 2021 (volgt)