LET OP: GA NAAR WWW.HARTVOORDELFT.NL

DEZE SITE: WWW.STADSBELANGENDELFT.NL IS ALLEEN NOG BESCHIKBAAR ALS ARCHIEFMATERIAAL, MAAR VIA DEZE SITE KAN GEEN CONTACT MEER WORDEN GEZOCHT MET BESTUUR EN FRACTIE VAN HART voor DELFT, DE STADSPARTIJ. DE NAAM VAN ONZE PARTIJ STADSBELANGEN DELFT IS DIT JAAR GEWIJZIGD IN HART VOOR DELFT, DE STADSPARTIJ.
ER IS EEN NIEUWE SITE: www.hartvoordelft.nl VIA DEZE SITE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE FRACTIE EN HET BESTUUR VAN ONZE PARTIJ!

De Border gered, maar toekomst van expositieruimte 38CC blijft onzeker.

Het Delftse herstelplan dat deze week werd vastgesteld, kent winnaars en verliezers. Zo mag jongerencentrum De Border in Tanthof open blijven, maar moet expositieruimte 38CC onverhoopt toch een kwart van de subsidie inleveren. 

Even was het spannend voor de Border in de wijk Tanthof, maar Delfts allerlaatste ouderwetse jongerencentrum mag toch voorlopig de deuren open houden. De Delftse gemeenteraad zette, nadat Bram Stoop van Hart voor Delft een motie indiende, unaniem een streep door het plan om het jeugdhonk weg te bezuinigen. 

Patrick Verbaan, woordvoerder van de stichting achter De Border, Stichting Welbevinden Delft, kan eindelijk weer opgelucht ademhalen. ,,Het is helemaal super”, klinkt het enthousiast. Maar naast die zucht van verlichting is er ook ruimte gekomen voor een heel ander gevoel. ,,We zijn zo onwijs blij en kunnen eindelijk weer echt vooruitkijken.” 

Vol plannen

Het is weer tijd voor de toekomst, ziet Verbaan. Zelf zit hij al boordevol plannen. ,,Het geeft me zoveel energie. We willen een project doen waarbij we de tieners laten koken voor ouderen in de wijk bijvoorbeeld. We kunnen ze met kerst maaltijden laten brengen naar eenzame ouderen in Tanthof.” Zo snijdt het mes aan twee kanten, betoogt Verbaan. ,,We willen echt de verbinding tussen jong en oud in de wijk.” Ook hoopt hij dat De Border na de lockdown weer plek kan bieden aan jongeren die ‘zomaar even kunnen komen aanwaaien’. Dan hebben ze weer een plek waar ze samen kunnen komen. Daar hebben de jongeren echt behoefte aan.” 

Het vertrouwen is wel wat beschadigd – Coen de Jong

Het bewijs daarvoor zag Verbaan gisteren nog met eigen ogen. ,,We hadden een volleybal clinic waar dertig jongeren op af kwamen. Dat is gaaf om te zien.” De stichting moet eerst nog in gesprek met de gemeente. 

Kleerscheuren

Expositieruimte 38CC is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De voorgestelde bezuiniging van 30.000 euro is zuur. Toch is Coen de Jong van 38CC tevreden dat een passage in het plan om ook de rijkssubsidie stop te zetten, is geschrapt. ,,Met 38-0″, doelt hij op het unanieme aantal raadsleden dat daarvoor stemde.

,,Het is echt een dubbel gevoel. Het vertrouwen is wel wat beschadigd, want we waren voordat dit herstelplan er lag, echt in de veronderstelling dat we het goed deden.” Eerder sprak de gemeente nog lyrisch over 38CC en werd op aanraden van de stad een prominentere plek voor de galerie gezocht in de Papenstraat in het centrum. ,,Het voelde toen we hoorde van de voorgestelde bezuinigingen alsof we aan het verdrinken waren in de Atlantische Oceaan. Na de raadsvergadering van dinsdag voelt het alsof we gered zijn van de verdrinking, maar alleen met een zwemband.” 

Niettemin blijft De Jong positief. ,,We hebben heel veel warme reacties en uitspraken van waardering gekregen in de afgelopen weken. Zo’n crisis maakt wel heel veel los. Ook heeft de politiek een beter idee gekregen van wat wij doen en dat we er echt voor alle Delftenaren zijn.”

Broekriem aanhalen

Delft moet de broekriem de komende jaren flink aanhalen. Het stadsbestuur besloot in december nog om de begroting van de stad niet sluitend in te dienen. Het was een signaal naar het rijk om duidelijk te maken dat er niet genoeg geld in het laatje kwam om de wettelijke gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. 

De actie leverde Delft een ondertoezichtstelling van de provincie op: geen cent mocht worden uitgegeven tot de stad met een sluitend financieel plan om het gapende gat van 7,7 miljoen euro te dichten op de proppen kwam. Begin maart kwam dat plan er eindelijk. Vooral bibliotheek DOK, Delft voor Elkaar, De Border en expositieruimte 38CC dreigden de grote verliezers te worden van de nieuwe plannen. 

Afgelopen dinsdag debatteerde de Delftse gemeenteraad over het voorlopige voorstel. De meest opmerkelijke uitkomsten waren: 

• Twee nieuwe voorstellen om met DOK om de tafel te gaan. Het stadsbestuur heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om het personeelsbestand en de openingstijden van DOK tegen het licht te houden. Daarnaast moet Delft onderzoeken hoe de jeugdprogramma’s van DOK door kunnen blijven gaan met minder subsidie. 
• Het besluit om af te zien van het afstoten van jongerencentrum De Border.
• Bij het bespreken van de begroting van 2022 moet het stadsbestuur meer inzicht geven in de gevolgen, zowel financieel als maatschappelijk, van de nu voorgestelde bezuinigingen voor DOK en Delft voor Elkaar. 

Fractie Hart voor Delft
Bram Stoop

Bron: AD Delft
Foto: Sportfondsenwelzijn.nl

Bericht website

De website www.stadsbelangendelft.nl wordt op korte termijn vervangen door
de website www.hartvoordelft.nl.

30 maart 2021 raadsvergadering

Verslag van de eerste raadsvergadering waarin Hart voor Delft zich presenteerde. Een raadsvergadering op de dinsdagavond. Vreemd? Nee, er werd rekening gehouden met de dagen van de ‘goede week’ voor Pasen. Op witte donderdag geen vergadering. Het ‘Herstelplan’ van het college stond op de agenda en moest vóór 1 april (we hebben dit niet zelf bedacht) goedgekeurd worden door de gemeenteraad en aan de Provincie overhandigd worden.

Twee moties van Hart voor Delft met betrekking tot het agenda punt ’Herstelplan’ werden aangenomen, te weten: ‘Afzien afstoten jongerencentrum de Border in het Tanthof’ en ‘Hou DOK overeind’. Een derde motie ‘Gebruik de Enecogelden’ voor tekorten heeft het helaas niet gehaald.

Lees verder

Collegepartijen laten ondernemers Burgwal in de steek!

De Burgwal vorig jaar.

Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 maart kwam Hart voor Delft met de motie ´ruimte voor terrassen Burgwal noord´ in een poging om de ondernemers daar weer van een broodnodig terras te kunnen voorzien. Collegepartijen GroenLinks, Stip, D66, PvdA, ´ondernemerspartij´ VVD en oppositiepartij ChristenUnie stemden tegen deze motie, waardoor zij de terrassen voor deze ondernemers door de neus boorden. Het zure hiervan is dat de terrassen nu moeten wijken voor fietsenrekken waar maximaal 60 fietsen kunnen worden geparkeerd. Lees verder het bericht in AD Delft van 01-04-2021:
https://www.ad.nl/delft/bittere-pil-voor-delftse-horecaondernemers-tijdelijk-terras-moet-plaatsmaken-voor-fietsenrek~a2b19c24/

Marcel Koelewijn
fractie Hart voor Delft

In memoriam Martin Stoelinga

Bedroefd hebben bestuur en fractie kennisgenomen van het overlijden van Martin Stoelinga. Een markante Delftenaar is helaas overleden. Martin is in Delft op verschillende terreinen actief geweest. Zowel als ondernemer, manager van diverse bekende Delftse artiesten, voetbaltrainer bij diverse Delftse voetbalverenigingen, Stadsprins carnaval en vanaf 2002 in de lokale politiek.

Als aankomend politicus presenteerde hij zich destijds, zittend op een olifant, voor het stadhuis. Hij vond het nodig dat het hoog tijd was om de lokale porseleinen kast te doorbreken. Als politicus, hij beschouwde zichzelf meer als volksvertegenwoordiger, nam hij nooit een blad voor de mond. Hij probeerde aandacht te vragen voor signalen vanuit de Delftse bevolking en maakte deze bespreekbaar.

In 2002 haalde hij met Leefbaar Delft 6 zetels in de gemeenteraad en in 2018 scoorde hij 5 zetels. Dat mag als een bijzondere prestatie worden gezien. Toch wilden andere partijen niet met hem samenwerken in colleges. Het echte lokale geluid werd daardoor ten onrechte buitenspel gezet.

Lees verder

Persbericht naamswijziging Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga gaan samen verder onder de naam Hart voor Delft, de Stadspartij. Een lang gekoesterde wens van beide politieke groeperingen is in vervulling gegaan. Vanaf april 2020 waren er fusiegesprekken gaande tussen Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft om tot één grote stadspartij te komen om daarmee een tegenwicht te geven aan de lange politieke collegevorming van de huidige collegepartijen. Op initiatief van de boegbeelden van beide partijen Martin Stoelinga en Aad Meuleman zijn destijds besprekingen begonnen, die nu hebben geleid tot deze mooie samenwerking.
Lees verder

Wijkagent structureel in elke wijk

Vanmorgen reed ik door de wijk Tanthof op mijn scooter en heb een bezoek gebracht aan de Bikolaan 193. Hier houden de wijkagenten elke week op woensdag middag van 12.00 uur tot 14.00 uur spreekuur. Na een hartelijke ontvangst merk je ook gelijk dat de wijkagenten enthousiast zijn, dat ze de bewoners uit de wijk kunnen ontvangen. In de tijd dat ik er was, kwamen er ook verschillende bewoners langs. Er is dus behoefte om de wijkagent te zien en te spreken.
Lees verder

Falende communicatie betaald parkeren Wippolder

Wat het college van B&W verstaat onder ‘vroegtijdige en grootschalige communicatie’ over het ingevoerde betaald parkeren in de Wippolder is de vraag. Want als dat inderdaad het geval is geweest, waarom is er dan in de Wippolder zoveel ophef over het doorgedrukte invoeren betaald parkeren ontstaan? Het college erkent weliswaar dat de boodschap aan veel bewoners voorbij kan zijn gegaan en belooft het voortaan beter te doen.
Lees verder

Eerbetoon Delftse popgroep Tee-Set!

Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga zijn enthousiast over het initiatief van Aad Sosef om een terecht eerbetoon te realiseren aan de Delftse popgroep Tee-Set en aan Peter Tetteroo. Ook ons commissie/niet raadslid Harry van Adrichem heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Het werd hoog tijd dat Delftse muziekhelden vanuit het verleden en heden in Delft in de spotlights worden gezet.
Lees verder