Serieuze beeldvorming op feiten!

Bij de commissievergadering Sociaal Domein, op donderdag 18 februari jl., stonden de antwoorden op de vragen die Stadsbelangen Delft samen met de Groep Stoelinga hadden gesteld over DBS-belastingadviseurs op de agenda ter bespreking. Al vanaf 2018 hebben wij deze zaak van DBS-belastingadviseurs, die door Sjoerd S. werd vertegenwoordigd, onder de aandacht gebracht bij het college van B&W. We hebben diverse keren schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld en de antwoorden van het college riepen tot nu toe alleen maar meer vragen op. Reden om deze kwestie op de agenda te zetten.

Het dossier DBS-belastingadviseurs viel eerst in 2009 onder oud Groen Links wethouder Saskia Bolten en daarna volgde Groen Links wethouder Stefan Brandligt haar op. Nu een aantal colleges verder is het inmiddels de portefeuille van PVDA-wethouder Karin Schrederhof geworden.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Sjoerd S. tientallen burgers ernstig zou hebben opgelicht, waarvan één van de slachtoffers zich ook daadwerkelijk bij de gemeente Delft heeft gemeld in 2017 en een klacht heeft ingediend. Dit nadat duidelijk was geworden dat ze ernstig opgelicht was door de heer Sjoerd S.

Wat voor ons vooral bij deze zaak onduidelijk blijft, is de rol van de gemeente Delft in deze zaak. Sjoerd S werd in 2009 binnengehaald als de Robin Hood, die voor de minima (mensen die door de gemeente Delft naar hem worden doorgestuurd) belastingaangiftes ging doen. Deze mensen konden dus bij hem terecht als zij hulp nodig hadden. Dit werd destijds breed in de media uitgelicht door toenmalig wethouder Bolten. DBS-belastingadviseurs hield kantoor op het werkplein in het pand van de gemeente Delft en waar ook ambtenaren van de gemeente gevestigd waren.

Het eerste jaar was voorbij en DBS-belastingadviseurs stuurde facturen naar de gemeente voor gedane werkzaamheden. Op verzoek van de gemeente Delft werd dit contract aangepast. DBS-belastingadviseurs mocht vanaf 31 januari 2011 gratis gebruik maken van de faciliteiten van de gemeente Delft. Dit hield in gratis gebruik van kantoorruimte, gratis gebruik van de balie en de medewerkers, gebruik emailadres van de gemeente Delft. DBS-belastingadviseurs hoefde van de gemeente geen facturen meer te sturen. Waarom voor deze constructie werd gekozen en wie hier toestemming voor gaf blijft onduidelijk. Nog steeds!

Als we het dan over beeldvorming hebben, dan is het door simpel te denken dat het vreemd is om een commerciële partij gratis deze luxe aan te bieden. Deze luxe heeft DBS-belasting adviseurs gehad tot 1 januari 2013 waarna DBS (citaat) werd bedankt voor de inzet en het vele werk dat DBS had verricht. Naar later bleek vooral voor de heer Sjoerd S. zelf.

Toen werd het stil tot het moment dat mevrouw van Schaijk in 2017 een klacht indiende bij de gemeente Delft. Zij was jarenlang aan het lijntje gehouden door Sjoerd S, en had uiteindelijk de moed om er mee naar gemeente Delft te stappen. Op 29-09-2017 is er een gesprek geweest met het slachtoffer en ambtenaren van de gemeente Delft Ze had inmiddels ook een zwartboek waarin meerdere slachtoffers stonden die ook opgelicht waren. Dit zwartboek werd door de ambtenaren geweigerd om in ontvangst te nemen.

Dat dit zwartboek niet zomaar een uit de lucht gegrepen verhaal was, bleek wel toen de heer Sjoerd S. in augustus 2018 gearresteerd werd onder verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. Dit was naar aanleiding van tientallen aangiftes, die bij politie en justitie waren binnengekomen. Zelfs het tv-programma Opgelicht heeft er diverse keren aandacht aan besteed.

Het verbaast ons telkens weer dat de gemeente Delft blijft volhouden geen rol in deze zaak te hebben gehad. De gemeente Delft verwees cliënten van de gemeente zelf door naar DBS-belastingadviseurs, die en in gebouw van de gemeente was gehuisvest en nu later blijkt dat burgers zijn opgelicht de gemeente hun handen in onschuld wast. Ook tijdens commissievergadering van 18 februari jl. gaf wethouder Schrederhof aan dat bij de gemeente Delft maar één aangifte was bekend. Wij weten aantoonbaar dat er tientallen slachtoffers zijn, maar die hebben zich niet bij de gemeente gemeld, maar hebben aangifte gedaan bij de politie en justitie.

Ook werd door de wethouder gezegd dat het slachtoffer van de gemeente Delft juridische bijstand en hulp heeft gekregen. Die bijstand betreft het volgende. Toen het slachtoffer uitkering aanvroeg was de voorwaarde dat ze dan wel een procedure tegen de heer Sjoerd S. moest starten. De advocaat kosten voor wat betreft de eigen bijdrage was twee keer 178 euro en een keer griffie kosten van 34 euro. Dit werd uit de pot bijzondere bijstand betaald. Is dit echt hulp van de gemeente aan het slachtoffer? Wij vinden dat een wassen neus.

Ook krijgt het slachtoffer brieven om het half jaar (in ons bezit), waarin de gemeente vraagt of er al geld ontvangen is van de heer Sjoerd S. Kortom het beeld wat wij over deze zaak hebben, is er één met vele vraagtekens. Dit heeft ons dan ook doen besluiten om samen met de Groep Stoelinga een notitie voor te bereiden die moet leiden topt een hoorzitting, waar alle betrokkenen onder ede worden verhoord. De onderste steen moet nu echt boven komen.

Wij hebben de afgelopen twee jaar deze kwestie serieus aan de kaak gesteld bij de gemeente, maar de gemeente deed steeds moeilijk om correcte antwoorden te geven dan wel de gevraagde informatie te verstrekken. Stukken werden dan ineens geheim verklaard. De antwoorden van de gemeente blijven vragen oproepen, vinden wij niet acceptabel en dat is de reden dat wij deze zaak niet loslaten. We hebben alle politieke partijen in de gemeenteraad gevraagd om met ons mee te denken om samen een hoorzitting voor te bereiden. We zijn benieuwd wie aansluit. Gelukkig waren er meerdere partijen kritisch over deze zaak. Het had in ieder geval wethouder Brandligt gesierd als hij deze zaak, die heel gevoelig ligt, zelf af had gemaakt in plaats van door te schuiven naar zijn collega en weg te duiken, want dat is ook een beeld wat wij van hem hebben.

Er zijn ook mensen zoals Jolanda Gaal, de fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft, die ook op geheel eigen wijze aan negatieve en onware beeldvorming doet. Zij stuurde een mail naar het slachtoffer (in ons bezit) waarin zij schrijft: ‘Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben al die tijd niets gedaan. Ze willen alleen in de krant, want publiciteit gaat voor.’ Mevrouw Gaal heeft zich twee jaar lang niet bemoeid met dit dossier en probeert zichzelf op de borst te slaan, dat zij wel iets doet voor het slachtoffer. Onze simpele conclusie is: zij doet helemaal niets! Alleen andere partijen negatief in beeld brengen bij het slachtoffer. Daar is het slachtoffer mee geholpen.

We lezen dit en denken dat je met dit soort beeldvorming alleen maar schade aanricht en daar doe je ook slachtoffers mee tekort. Ons niet, want de mensen waar het om gaat, waarderen ons aanwijsbare inzet in de afgelopen jaren op dit dossier zeer. Onze tip: Probeer je doel te bereiken zonder een ander af te branden. Dan krijg je een juist en goed beeld van de werkelijke situatie en word je serieus genomen.

Wordt vervolgd!

Stadsbelangen Delft / Groep Stoelinga
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.