Tag Archive for Bram Stoop

De Border gered, maar toekomst van expositieruimte 38CC blijft onzeker.

Het Delftse herstelplan dat deze week werd vastgesteld, kent winnaars en verliezers. Zo mag jongerencentrum De Border in Tanthof open blijven, maar moet expositieruimte 38CC onverhoopt toch een kwart van de subsidie inleveren. 

Even was het spannend voor de Border in de wijk Tanthof, maar Delfts allerlaatste ouderwetse jongerencentrum mag toch voorlopig de deuren open houden. De Delftse gemeenteraad zette, nadat Bram Stoop van Hart voor Delft een motie indiende, unaniem een streep door het plan om het jeugdhonk weg te bezuinigen. 

Patrick Verbaan, woordvoerder van de stichting achter De Border, Stichting Welbevinden Delft, kan eindelijk weer opgelucht ademhalen. ,,Het is helemaal super”, klinkt het enthousiast. Maar naast die zucht van verlichting is er ook ruimte gekomen voor een heel ander gevoel. ,,We zijn zo onwijs blij en kunnen eindelijk weer echt vooruitkijken.” 

Vol plannen

Het is weer tijd voor de toekomst, ziet Verbaan. Zelf zit hij al boordevol plannen. ,,Het geeft me zoveel energie. We willen een project doen waarbij we de tieners laten koken voor ouderen in de wijk bijvoorbeeld. We kunnen ze met kerst maaltijden laten brengen naar eenzame ouderen in Tanthof.” Zo snijdt het mes aan twee kanten, betoogt Verbaan. ,,We willen echt de verbinding tussen jong en oud in de wijk.” Ook hoopt hij dat De Border na de lockdown weer plek kan bieden aan jongeren die ‘zomaar even kunnen komen aanwaaien’. Dan hebben ze weer een plek waar ze samen kunnen komen. Daar hebben de jongeren echt behoefte aan.” 

Het vertrouwen is wel wat beschadigd – Coen de Jong

Het bewijs daarvoor zag Verbaan gisteren nog met eigen ogen. ,,We hadden een volleybal clinic waar dertig jongeren op af kwamen. Dat is gaaf om te zien.” De stichting moet eerst nog in gesprek met de gemeente. 

Kleerscheuren

Expositieruimte 38CC is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De voorgestelde bezuiniging van 30.000 euro is zuur. Toch is Coen de Jong van 38CC tevreden dat een passage in het plan om ook de rijkssubsidie stop te zetten, is geschrapt. ,,Met 38-0″, doelt hij op het unanieme aantal raadsleden dat daarvoor stemde.

,,Het is echt een dubbel gevoel. Het vertrouwen is wel wat beschadigd, want we waren voordat dit herstelplan er lag, echt in de veronderstelling dat we het goed deden.” Eerder sprak de gemeente nog lyrisch over 38CC en werd op aanraden van de stad een prominentere plek voor de galerie gezocht in de Papenstraat in het centrum. ,,Het voelde toen we hoorde van de voorgestelde bezuinigingen alsof we aan het verdrinken waren in de Atlantische Oceaan. Na de raadsvergadering van dinsdag voelt het alsof we gered zijn van de verdrinking, maar alleen met een zwemband.” 

Niettemin blijft De Jong positief. ,,We hebben heel veel warme reacties en uitspraken van waardering gekregen in de afgelopen weken. Zo’n crisis maakt wel heel veel los. Ook heeft de politiek een beter idee gekregen van wat wij doen en dat we er echt voor alle Delftenaren zijn.”

Broekriem aanhalen

Delft moet de broekriem de komende jaren flink aanhalen. Het stadsbestuur besloot in december nog om de begroting van de stad niet sluitend in te dienen. Het was een signaal naar het rijk om duidelijk te maken dat er niet genoeg geld in het laatje kwam om de wettelijke gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. 

De actie leverde Delft een ondertoezichtstelling van de provincie op: geen cent mocht worden uitgegeven tot de stad met een sluitend financieel plan om het gapende gat van 7,7 miljoen euro te dichten op de proppen kwam. Begin maart kwam dat plan er eindelijk. Vooral bibliotheek DOK, Delft voor Elkaar, De Border en expositieruimte 38CC dreigden de grote verliezers te worden van de nieuwe plannen. 

Afgelopen dinsdag debatteerde de Delftse gemeenteraad over het voorlopige voorstel. De meest opmerkelijke uitkomsten waren: 

• Twee nieuwe voorstellen om met DOK om de tafel te gaan. Het stadsbestuur heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om het personeelsbestand en de openingstijden van DOK tegen het licht te houden. Daarnaast moet Delft onderzoeken hoe de jeugdprogramma’s van DOK door kunnen blijven gaan met minder subsidie. 
• Het besluit om af te zien van het afstoten van jongerencentrum De Border.
• Bij het bespreken van de begroting van 2022 moet het stadsbestuur meer inzicht geven in de gevolgen, zowel financieel als maatschappelijk, van de nu voorgestelde bezuinigingen voor DOK en Delft voor Elkaar. 

Fractie Hart voor Delft
Bram Stoop

Bron: AD Delft
Foto: Sportfondsenwelzijn.nl

Wijkagent structureel in elke wijk

Vanmorgen reed ik door de wijk Tanthof op mijn scooter en heb een bezoek gebracht aan de Bikolaan 193. Hier houden de wijkagenten elke week op woensdag middag van 12.00 uur tot 14.00 uur spreekuur. Na een hartelijke ontvangst merk je ook gelijk dat de wijkagenten enthousiast zijn, dat ze de bewoners uit de wijk kunnen ontvangen. In de tijd dat ik er was, kwamen er ook verschillende bewoners langs. Er is dus behoefte om de wijkagent te zien en te spreken.
Lees verder

Falende communicatie betaald parkeren Wippolder

Wat het college van B&W verstaat onder ‘vroegtijdige en grootschalige communicatie’ over het ingevoerde betaald parkeren in de Wippolder is de vraag. Want als dat inderdaad het geval is geweest, waarom is er dan in de Wippolder zoveel ophef over het doorgedrukte invoeren betaald parkeren ontstaan? Het college erkent weliswaar dat de boodschap aan veel bewoners voorbij kan zijn gegaan en belooft het voortaan beter te doen.
Lees verder

Serieuze beeldvorming op feiten!

Bij de commissievergadering Sociaal Domein, op donderdag 18 februari jl., stonden de antwoorden op de vragen die Stadsbelangen Delft samen met de Groep Stoelinga hadden gesteld over DBS-belastingadviseurs op de agenda ter bespreking. Al vanaf 2018 hebben wij deze zaak van DBS-belastingadviseurs, die door Sjoerd S. werd vertegenwoordigd, onder de aandacht gebracht bij het college van B&W. We hebben diverse keren schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld en de antwoorden van het college riepen tot nu toe alleen maar meer vragen op. Reden om deze kwestie op de agenda te zetten.
Lees verder

Bewoners Wippolder dupe parkeerbeleid

Stadsbelangen Delft heeft een afschrift gevraagd van het antwoord op een brief van een bewoner aan het college. Dit naar aanleiding van het nieuwe parkeerbeleid in de wijk Wippolder. Vele bewoners van deze wijk ervaren helemaal geen parkeerdruk en voelen zich ten onrechte op kosten gejaagd door dit college. Stadsbelangen Delft zit hier pragmatisch in, namelijk breng kosten in rekening bij de veroorzaker en niet bij de inwoners in deze mooie volkswijk.
Lees verder

Scholenschuif ja/nee? Behoud Kinderboerderij JA!

Donderdag 21 januari jl. was de oordeelsvormende vergadering van commissie Sociaal Domein. In deze vergadering werd de Scholenschuif Tanthof besproken. Het college van B&W heeft twee mogelijke nieuwbouwlocaties laten onderzoeken: aan het Vietnampad (locatie Zuid) en op en rond de kinderboerderij (locatie Noord) inmiddels is duidelijk dat de locatie Zuid is afgevallen.
Lees verder

Groen Links slecht voor onze stad

Het is inmiddels wel duidelijk geworden, dat onder aanvoering van Groen Links in het college van Delft bewust is gekozen om een niet sluitende begroting te presenteren, terwijl dit wel mogelijk was. Zowel Groen Links wethouder Brandligt als Groen Links fractievoorzitter van Vliet hebben dat na de Begrotingsbehandeling ruiterlijk toegegeven. De Delftse Begroting werd in het licht van de landelijke verkiezingen richting overheid uitgespeeld over de rug van onze Delftse inwoners.
Lees verder

Een gewaarschuwd college telt voor twee!

Tijdens de Begrotingsbehandeling in de gemeenteraad hebben de fracties van Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga gewaarschuwd dat een niet sluitende begroting leidt tot preventief toezicht van de Provincie Zuid Holland.

En zo geschiedde met alle te verwachtte toekomstige negatieve gevolgen (lees vermoedelijke lastenverzwaring) voor de inwoners van onze stad. Het is bizar dat Groen Links wethouder Brandligt hierover al op 18 november 2020 door de Provincie werd geïnformeerd en het college vervolgens op 1 december 2020 een brief stuurt naar de gemeenteraad.

Maar deze brief kwam pas deze week daadwerkelijk terecht bij de gemeenteraad. Nu weten we dat de postbezorging in deze tijd wat vertraging kan oplopen, maar het lijkt bewuste opzet van het college om deze brief een paar dagen voor de gemeenteraadsvergadering op 17 december 2020 te bezorgen bij de gemeenteraad.
Lees verder

Over de rug van mensen bezuinigen

Het college in Delft wil in het actieplan Sociaal Domein met twintig nieuwe maatregelen een structurele bezuiniging van bijna 6,3 miljoen euro realiseren. Dat bedrag komt boven op de besparing van structureel 1,9 miljoen uit het oorspronkelijke actieplan. Het college schrijft in het plan ervoor gekozen te hebben om de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners zoveel mogelijk in stand te houden. Dit betekent volgens het college echter niet dat de bewoners van Delft er niks van gaan merken.
Lees verder

Was dit nu bedacht (wan)beleid?

Stadsbelangen Delft en groep Stoelinga zijn zich aan het verdiepen in het dossier van DSB Belastingadviseurs. Het gaat ons in dit geval om de rol die de gemeente Delft heeft gespeeld in deze zaak. De heer S. van DSB Belastingadviseurs staat binnenkort voor de rechter en die zal bepalen of en zo ja wat voor straf hij krijgt. Daar gaan wij niet over. Duidelijk is dat er zaken fout zijn gegaan en  dat we van de gemeente Delft informatie, die wij wilden hebben, met moeite kregen. Twee weken geleden kregen we na twee weken wachten uiteindelijk de samenwerkingsoverkomst uit december 2009 opgestuurd van de gemeente. Via derden moesten we horen dat hier nog bijlagen bij hoorde, die er niet bij zaten. Na opnieuw een verzoek gedaan te hebben om deze alsnog te krijgen, kregen we deze bijlagen na vijf dagen dan toch nog in ons bezit.
Lees verder