Wat was rol gemeente Delft in deze nare zaak?

Stadsbelangen Delft heeft in de afgelopen twee jaar diverse keren opheldering gevraagd over de samenwerking tussen DSB belastingadviseurs en gemeente Delft. Het programma Zembla besteedde een aantal weken geleden weer aandacht aan deze kwestie, waarbij werd aangegeven dat DSB belastingadviseurs veel slachtoffers heeft gemaakt en tientallen aangiften werden gedaan. Met sommige slachtoffers hebben wij ook contact.

Ene Sjoerd S., de Robin Hood van oud Groen Links wethouder Saskia  Bolten, moet zich hier binnenkort voor verantwoorden bij de rechter. Daar gaan wij niet over. Wel willen wij graag weten wat de rol van gemeente Delft is geweest, die naar onze mening niet zo maar hun handen van deze nare kwestie kan af trekken. Daar lijkt het nu wel op. Vandaar dat Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga gerichte vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders hebben gesteld. Zie hieronder.

Fractie Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga
Bram Stoop en Jan Peter de Wit

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 30 november 2020,

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van  samenwerkingsovereenkomst  tussen DBS Belastingadviseurs BV en Gemeente Delft.

Geacht College,

Onze fracties hebben de samenwerkingsovereenkomst d.d. 9 april 2009 van u ontvangen, waarvoor onze dank. Dit betreft de samenwerkingsovereenkomst over de inkoop van dienstverlening bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting van Delftse burgers met een inkomen tot 130% van de geldende WWB-norm.

Deze samenwerkingsovereenkomst leidt bij onze fracties tot de volgende vragen.

Deze overeenkomst ging in op 25 februari 2009 en eindigde zonder dat opzegging vereist was van rechtswege op 31 december 2009. De Gemeente Delft had het recht om de afgesloten samenwerkings- overeenkomst maximaal drie keer met een periode van 12 maanden te verlengen.

Vraag 1:
Hoe vaak is deze overeenkomst verlengd en wanneer en waarom werd deze op enig moment niet meer verlengd?

In de samenwerkingsovereenkomst staat dat bij de uitvoering van deze overeenkomst de gemeente Delft de cliënten aanwees, die voor de trajectuitvoering in aanmerking kwamen.

Vraag 2:
Betekent dit dat gemeente verantwoordelijk bleef voor de correcte uitvoering die DBS namens de gemeente deed? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
Bent u van mening dat de cliënten, die door de Gemeente werden doorverwezen ervan uit mochten gaan dat ze ook door de Gemeente Delft geholpen werden? Zo nee, waarom niet?

Eind 2010 kwam een einde aan de samenwerking tussen DSB belastingadviseurs bv en Gemeente Delft. Opmerkelijk genoeg heeft de Gemeente Delft  in 2011 en 2012 nog gratis kantoorruimte in het stadskantoor ter beschikking gesteld. En, na later bleek, ook nog een gemeentelijk emailadres. De Gemeente faciliteerde dus nog 100% de werkzaamheden van DSB belastingadviseurs b.v. na het verlopen van de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst.

Vraag 4: Wie was in die periode, 2011 en 2012, de verantwoordelijk wethouder die besloot tot het gratis faciliteren van DSB belastingadviseurs? En wat was op dat moment de marktconforme jaarhuur van deze kantoorruimte?

Vraag 5: Hoeveel door de Gemeente doorverwezen bijstandsgerechtigden heeft DSB belastingadviseurs in die 1.5 jaar geholpen en wat is het totaalbedrag dat de Gemeente Delft in de looptijd van het contract aan DSB belastingadviseurs bv betaald heeft voor haar diensten?

Vraag 6: Wat heeft de Gemeente Delft gedaan met de gedupeerden/slachtoffers, die door de gemeente in contact zijn gebracht met DBS en de dupe zijn geworden van deze instantie?

Vraag 7: Vindt u nu nog steeds, de openbare overeenkomst tussen DBS en Gemeente Delft gelezen te hebben, het terecht dat de Gemeente Delft zich al die tijd afzijdig heeft gehouden? Zo ja, waarom? En wat is de reden hiervan?

Vraag 8: Welke wethouder is nu de verantwoordelijk portefeuillehouder voor de nare nasleep van de samenwerking met DSB belastingadviseurs b.v.?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft                                        Groep Stoelinga

Bram Stoop                                                                Jan Peter de Wit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.