Was dit nu bedacht (wan)beleid?

Stadsbelangen Delft en groep Stoelinga zijn zich aan het verdiepen in het dossier van DSB Belastingadviseurs. Het gaat ons in dit geval om de rol die de gemeente Delft heeft gespeeld in deze zaak. De heer S. van DSB Belastingadviseurs staat binnenkort voor de rechter en die zal bepalen of en zo ja wat voor straf hij krijgt. Daar gaan wij niet over. Duidelijk is dat er zaken fout zijn gegaan en  dat we van de gemeente Delft informatie, die wij wilden hebben, met moeite kregen. Twee weken geleden kregen we na twee weken wachten uiteindelijk de samenwerkingsoverkomst uit december 2009 opgestuurd van de gemeente. Via derden moesten we horen dat hier nog bijlagen bij hoorde, die er niet bij zaten. Na opnieuw een verzoek gedaan te hebben om deze alsnog te krijgen, kregen we deze bijlagen na vijf dagen dan toch nog in ons bezit.
Dit betreft bijlagen die onder andere gaan over het twee jaar dat DSB Belastingadviseurs gratis kantoorruimte kreeg bij het werkplein van gemeente Delft. Dit met gebruik van de ontvangstbalie, eigen computer en email adres van de gemeente Delft. Een commercieel bedrijf dat dus gratis gefaciliteerd wordt door de gemeente Delft. Dat roept vanzelf vragen op, althans bij ons wel. Er stond namelijk niet bij waarom deze luxe hen gegund werd. Dat is dan ook iets wat wij hoe dan ook willen weten.

De doelgroep die DSB Belastingadviseurs moest bedienen (doorverwezen door de gemeente Delft), waren mensen met een inkomen tot 130% van de WWB-norm (art 3), geen ondernemerszaken en klanten ouder dan 55 jaar. Er moest dan door DSB Belastingadviseurs drie keer in de week spreekuur gehouden worden en dat op zelfstandige basis. Zo staat het letterlijk in de overeenkomst
van 31-01-2011.

Inmiddels is ons nu duidelijk geworden dat het niet klopt dat de gemeente Delft, die nu aangeeft geen rol te hebben bij de misstanden die zijn gepleegd door DSB-belastingadviseurs tijdens het gratis verblijf in het werkplein. Nu blijkt dat op advies van oud-wethouder Junius (CDA) dat de heer S. van DSB Belastingadviseurs als verkenner was aangesteld, zo staat in onderstaande alinea in het verslag verkenning nieuw popbeleid en profiel kwartiermaker van 8 april 2011. Wat er ook staat in het schrijven naar de diverse pop bands is, dat de heer S. ook andere werkzaamheden doet binnen de gemeente Delft. Kortom: wellicht een verwijzing naar ‘de Robin Hood’ kwalificatie van toenmalig wethouder Bolten (Groen Links), die de heer S. aanstelde. Doel was het helpen van onze inwoners met een minima.

Slachtoffers geven ook aan dat zij in 2012 en 2013  nog bij DSB Belastingadviseurs bij
de heer S. zijn geweest met het idee dat ze door de gemeente Delft geholpen werden. Communicatie verliep tenslotte via Werkplein, het gemeentelijk emailadres en men moest zich melden bij de balie. Ook werd het briefpapier van de gemeente Delft gebruikt en had de heer S. het over zijn collega’s waar hij mee overlegde.

8 APR. 2011 verzonden

Datum Onderwerp 06-04-201 1

Verslag verkenning Nieuw Popbeleid en profiel kwartiermaker pop.

OP VERZOEK WETHOUDER JUNIUS: IDEEEN VERKENNER  

Gratis financieel spreekuur beqinnende bands De verkenner heeft de binnen de gemeente Delft al bekende belastingadviseur Sjoerd Slager bereid gevonden een wekelijks gratis spreekuur te houden voor (beginnende) popmuzikanten. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur in zijn kamer op het Werkplein, waar hij al voor de gemeente andere werkzaamheden verricht. Het spreekuur is gratis, voor eventuele vervolgafspraken of het doen van de hele administratie en belastingaangifte voor een popmuzikant of band maakt Sjoerd Slager een mooi prijsje. Een financieel loket kan wellicht de opstap zijn naar een Informatieloket voor popmuzikanten: voor al hun vragen dus. De knowhow voor muzikale vragen is aanwezig bij SPOD. 

Blijft natuurlijk vervelend dat we hier door middel van zelf onderzoeken en tips, die we krijgen uit diverse hoeken, erachter moeten komen. Wellicht dat we nu hier weer opheldering over gaan vragen, want hoeveel bands heeft hij geholpen en wat heeft dat opgeleverd? Daarbij is natuurlijk belangrijk wie hier toestemming voor heeft gegeven en wat de reden hiervan was. Ook niet onbelangrijk is of dit vooraf aan de politiek is voorgelegd of besproken. Het lijkt nu of we met een weldoener te maken hebben, die vanuit zijn gratis kantoor met gratis faciliteiten zijn gang kon gaan om vervolgens, zoals er staat, ook een mooi prijsje maakte. (Voor zichzelf?)

Wij kregen in januari 2019 onderstaand antwoord op onze vragen.

Lering

In een reactie zegt de gemeente te hebben geleerd van deze zaak en geen mailaccounts meer aan extern ingehuurde medewerkers te zullen verstrekken. Waarom S. twee jaar lang van gemeentelijke faciliteiten gebruik kon maken zonder dat hij een vergoeding ontving voor zijn diensten, kan de woordvoerder niet uitleggen. Het is lang geleden. We zijn het aan het uitzoeken.

Pas afgelopen week kregen we onderstaande opzeggingsbrief, waaruit blijkt dat DSB Belastingadviseurs drie jaar lang lekker warm en droog in ons stadskantoor bij het Werkplein hun geld heeft kunnen verdienen op kosten van de Delftse burger.

Opzeggingsbrief alinea:
Hierbij berichten wij u dat per 1 januari 2013 de dienstverleningsovereenkomst, met registratienummer 931105) wordt beëindigd. Wij danken u voor uw inzet en het vele werk dat u gedurende de afgelopen drie jaren heeft verricht. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013.

Wij vragen ons dan ook verbaasd af, was dit nu beleid of was hier over nagedacht?

Bram Stoop
Stadsbelangen Delft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.