Over de rug van mensen bezuinigen

Het college in Delft wil in het actieplan Sociaal Domein met twintig nieuwe maatregelen een structurele bezuiniging van bijna 6,3 miljoen euro realiseren. Dat bedrag komt boven op de besparing van structureel 1,9 miljoen uit het oorspronkelijke actieplan. Het college schrijft in het plan ervoor gekozen te hebben om de kwaliteit van de dienstverlening voor inwoners zoveel mogelijk in stand te houden. Dit betekent volgens het college echter niet dat de bewoners van Delft er niks van gaan merken.

Dat bewoners er iets van gaan merken is ons inmiddels duidelijk geworden. Het zijn vooral de mensen met lagere inkomens en beperkingen onder de Delftse bevolking die last krijgen van deze bezuinigingen. Tijdens de commissie Sociaal Domein heb ik namens onze fractie onze mening duidelijk verwoord. Het actieplan is gebaseerd op prognoses, want vanwege onder andere de Corona crisis is niets te voorspellen.

Beleid maken op basis van prognoses is gokken. Zoals Johan Cruijff ooit zei: ‘het gaat goed zolang het niet fout gaat’. Toch is dit college ervan overtuigd dat als deze versobering dan wel bezuiniging uitgevoerd wordt, men in 2024 weer mogelijkheden ziet om in begrotingsevenwicht te komen. Waaruit dit blijkt, is voor ons nog een raadsel. Het lijkt erop dat dit college deze rugzak met financiële problemen doorschuift naar een volgend college. Wie wordt hier de dupe van? De inwoners van Delft en ook nog degene die toch al tot de groep behoren, die hulp het hardste nodig hebben.

Men schreeuwt zowat van de daken dat de Rijksbijdrage niet voldoende is, dat de geschetste tekorten niet absoluut zijn en dus nog kunnen fluctueren. Stabiliteit in het sociaal domein zal er dus voorlopig niet zijn. Dat neemt niet weg dat wij vinden, dat Delft zeker bij het Rijk aan de bel moet trekken en niet bij onze inwoners, die al in één van de duurste steden van ons land wonen. De tekorten die er zijn werden ook al in de Programmabegroting genoemd. Overigens stemden wij tegen deze begroting omdat deze niet sluitend was. Er staat ook nog meer dan 90 miljoen euro op de Delftse ‘collegebank’, waarmee je dit tekort kunt oplossen.

Op dat punt kwam ik namens onze fractie tijdens de raadsvergadering van 17 december jl. terug. In 2018 heeft onze fractie diverse keren  duidelijk gemaakt, dat wij ons ernstige zorgen maakten over de ingeslagen weg binnen het Sociaal Domein, waaronder het prestatie gericht werken. Wij wisten dat de organisaties in onze stad en binnen Haaglanden er helemaal nog niet klaar voor waren. Dat gaven wij toen al aan. Ook dat dit ernstige financiële tekorten tot gevolg kon hebben. Zeker op de manier waarop de nieuwe werkwijze toen werd geïmplementeerd in Haaglanden.

We hebben de college partijen tijdens de raadsvergadering nog eens  aangeraden om onze motie, die wij in april 2018 indienden, nog eens te bekijken. Wat daarin aangegeven werd, is wat er nu ook precies is gebeurd in de afgelopen jaren. Maar ook toen al had men lak aan de oppositiepartijen. De motie uit 2018 werd dan ook verworpen en men is doodleuk verder gegaan op de voor hen gekozen ingeslagen weg. De gevolgen zijn desastreus, zoals wij voorspelden. Niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook nog breder zijn er financiële problemen in Delft. Niet voor niets dat Delft
1 januari 2021 onder toezicht komt te staan van de Provincie vanwege een niet sluitende begroting.

Het wordt tijd voor een grote stadspartij in het college. Een stadspartij die er wel is voor onze inwoners en daarbij de juiste prioriteiten stelt. Beter dan nu het geval is.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.