Scholenschuif ja/nee? Behoud Kinderboerderij JA!

Donderdag 21 januari jl. was de oordeelsvormende vergadering van commissie Sociaal Domein. In deze vergadering werd de Scholenschuif Tanthof besproken. Het college van B&W heeft twee mogelijke nieuwbouwlocaties laten onderzoeken: aan het Vietnampad (locatie Zuid) en op en rond de kinderboerderij (locatie Noord) inmiddels is duidelijk dat de locatie Zuid is afgevallen.

De Scholenschuif Tanthof moet tot gevolg hebben dat het Christelijk, Katholiek en Openbaar onderwijs gezamenlijk in één gebouw komen. Dit initiatief is ontstaan nadat de besturen van deze scholen van mening waren dat er scholen moeten gaan sluiten als niet één gezamenlijk schoolgebouw wordt gerealiseerd. De leerlingaantallen lopen terug en financieel is het niet meer haalbaar in de toekomst. Stadsbelangen Delft is net als de groep Stoelinga voorstander van openbaar onderwijs zonder bepaalde geloofsovertuiging. Dat willen wij graag gescheiden houden. Er moet gewoon goed onderwijs zijn voor onze kinderen. Zo simpel is het. Daarbij hoeft wat ons betreft geloof geen rol te spelen.

Nu wil het college met een vervolgonderzoek definitief zicht krijgen of de omgeving van de kinderboerderij in het Tanthof in ruimtelijk en financieel opzicht haalbaar is. Het college geeft hierbij wel aan dat de tijd nog niet rijp is voor een definitieve keuze. Het onderzoek wordt gedaan door de organisatie Nohnik, een multidisciplinair ontwerpbureau voor gebouw, stad landschap en object, zoals op hun site te lezen is. Nohnik geeft nu aan dat wat het vervolgproces betreft het zo maar kan zijn dat ook de locatie Noord niet geschikt is voor de nieuwbouw van de school. Kortom er staat nog niets vast.

Bij de oordeelsvormende vergadering waren 8 insprekers die prima hun verhaal deden. Goed ook om te zien dat deze mensen voor hun wijk opkomen. Insprekers maakten zich onder andere zorgen over verkeerstromen, het groen dat gaat verdwijnen en de grote impact op de wijk Tanthof. Eén ding in hun verhaal was, dat kwam regelmatig terug, dat insprekers vonden dat de gemeente de afspraken niet nakomt en niet of in onvoldoende mate hen betrekt. Dat leidt tot wantrouwen richting gemeente. Dit nodigt dus niet echt uit om tot een oplossing of überhaupt tot overeenstemming te komen. Voor dit vooral linkse college, dat graag onder het genot van een bakkie thee zakendoet, een flinke domper.

Stadsbelangen Delft heeft in de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor echte beginspraak en de vraag hoe je onze inwoners optimaal betrekt bij plannen. Na het betoog van de insprekers heb ik dat namens onze fractie ook benadrukt. Stadsbelangen Delft accepteert niet meer de wijze waarop de zogenaamde beginspraak, zoals bij het mobiliteitsplan c.q. parkeertransitie binnenstad en de invoer van betaald parkeren in de Wippolder is verlopen. Het college blijft kennelijk bewust geen lessen trekken uit het verleden. Coalitiepartijen en het college zullen straks wel weer roepen dat het in het vervolg beter moet als het gaat om communicatie (dat heet lessen trekken), maar daar kopen we nu niets voor.

Net als het betoog van de insprekers was ook het betoog van wethouder Schrederhof en van der Woude duidelijk. Deze gaven aan dat zij het jammer vonden dat het zo verloopt maar dat nog niets vaststaat en men de komende tijd in gesprek wil blijven met buurtbewoners. Er zijn bewoners die er niet tegen zijn en er zijn bewoners die bezwaar hebben. De kinderboerderij die door de plannen van de Scholenschuif in middelpunt van belangstelling staat, wordt sinds kort vertegenwoordigd door Stichting Behoud Kinderboerderij en kindertuin Tanthof. In een brief van 21 januari jl. geeft deze Stichting aan dat de gemeente onbetrouwbaar is, ook gezien het verleden bij andere zaken. De onvrede over wat er de afgelopen tijd is gebeurd, begrijpen wij heel goed.

Toch heeft Stadsbelangen Delft erop aangedrongen om vooral met elkaar in gesprek te blijven. De Stichting neemt nu dan ook geen deel meer aan de overleggen, zo schrijven zij. Wethouder Van der Woude gaf aan dat ondanks dat de Stichting wederom een uitnodiging voor een gesprek tegemoet kan zien.

Natuurlijk zijn er in het verleden fouten gemaakt en dat is niet goed te praten, maar laat het verleden niet je toekomst bepalen, want dan is het resultaat zeker nul. Dat wil toch niemand?

De Scholenschuif komt terug in de raadvergadering van 28 januari as. Er was nog een ‘tussen neus en lippen door opmerking’ in het betoog van mevrouw Lips van Groen Links. Zij liet zij uit haar mond vallen dat als deze school er komt dit ook een mogelijkheid biedt voor Islamitisch onderwijs. Een belachelijk idee. Delft heeft overigens recentelijk de komst van een Islamitische school in Delft terecht afgewezen met steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Dus geen ‘linkse trucjes’ om het via een omweg toch te realiseren.

Laten we ons vooral houden waar het om gaat bij de Scholenschuif. Het zal namelijk al een hele klus worden om iedereen op één lijn te krijgen. Er is nu sprake van een vertrouwensbreuk tussen inwoners en de gemeente. Onze fractie hoopt dat zowel  bewoners en andere belanghebbenden vooral in gesprek blijven, zoals wij adviseerden.

We wachten, zoals de meeste fracties doen, het vervolgonderzoek af en dan wordt duidelijk Scholenschuif ja of nee en zo ja, op welke plek? Hierbij staat voor ons het behoud van de Kinderboerderij voorop. Geen twijfel over mogelijk.

Bram Stoop
Stadsbelangen Delft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.