Tag Archive for antwoord

Waar is het college bang voor?

Het is wel bijzonder dat het college naar aanleiding van onze vervolgvraag over de kwestie Sjoerd S., die wij ruim een maand geleden stelden, twee dagen na ons artikel op onze website ineens met een antwoord komt.
Zie onderstaande link antwoord college:
https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-antwoorden_69/1913226-college-van-bw-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-stadsbelangen-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s_109670.html
Lees verder

In gebreke stellen

Wij hebben tot op heden geen antwoord van u mogen ontvangen. Evenmin de stukken die wij in het kader van de WOB hebben opgevraagd. Ook hebben wij geen vertragingsbericht van u ontvangen. Reden waarom wij u in gebreke stellen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: in gebreke stelling beantwoording schriftelijke vragen

Delft,  11 september 2013

Geacht college,

In onze brief van 28 juni 2013 stelden wij u schriftelijke vragen inzake de vermissing van mevrouw van Veldhoven, die sinds 22 april 2013 wordt vermist. Door onbekende oorzaak hebben onze vragen u kennelijk niet bereikt. Reden voor onze fractie om onze brief op 7 augustus 2013 opnieuw aan te bieden. Op deze datum werd de brief door de griffie aan uw college doorgeleid.

Wij hebben tot op heden geen antwoord van u mogen ontvangen. Evenmin de stukken die wij in het kader van de WOB hebben opgevraagd. Ook hebben wij geen vertragingsbericht van u ontvangen. Reden waarom wij u door middel van deze brief in gebreke stellen.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman