Tag Archive for avond

Stadsbelangen Delft nodigt u uit!

Stadsbelangen Delft nodigt iedereen met interesse in de lokale politiek uit voor een informatieve en informele bijeenkomst op 27 maart a.s.
Lees verder

Voert college regie over externe oriëntatie ‘Wiettop’?

Vandaag ontvingen wij per e-mail de uitnodiging voor de externe oriëntatie  over coffeeshops/softdrugsbeleid. Deze avond vindt plaats op 16 april 2009  in het stadhuis, aanvang 20.00 uur. De gemeenteraad wil dit onderwerp  bespreken.   

Aanleiding hiervoor vormt de vraag of er verandering moet komen in de huidige hypocriete situatie met betrekking tot softdrugs. Het zogenaamde voor- en achterdeurbeleid, maar ook het feit dat je zelf alleen voor eigen  gebruik mag kweken. Daarnaast blijkt, dat in de legale growshops de prachtigste installaties voor grotere productie kunnen worden gekocht. Dat vraagt om verdere discussie.   

Het is daarom van belang om zo breed mogelijk te worden geïnformeerd over dit onderwerp. Dat was ook de reden dat de gemeenteraad tijdens deze  externe oriëntatie ook coffeeshophouders aan het woord wilde laten komen  en vertegenwoordigers van de Stichting Drugsbeleid.  Nadat op ‘verzoek’ van het college de naam van de externe oriëntatie was veranderd van ‘wiettop’ in ‘coffeeshops/softdrugsbeleid, blijkt nu, na overleg met het college, besloten te zijn dat de coffeeshophouders wel als  toehoorders aanwezig mogen zijn, maar niet aan de discussie kunnen deelnemen.   

Stadsbelangen vindt dat niet acceptabel. Niet het college bepaalt de  inhoudelijke organisatie van deze avond, maar de raad zelf. Tenslotte is  het initiatief voor deze externe oriëntatie van de raad uitgegaan en niet van het college.    Stadsbelangen zal er dan ook op aandringen, dat de wens van de raad  over de invulling van deze avond wordt gerespecteerd en uitgevoerd.   
Fractie Stadsbelangen-Delft