Tag Archive for bovengrondse

Protestactie tegen bovengronds 380 KV

Dinsdag aanstaande neemt de Tweede Kamer een definitieve beslissing  over de aanleg van de hoogspanningsverbinding 380 KV. Vandaag vond een actie plaats in het Midden Delflandgebied. Deze actie  was georganiseerd door de zeer actieve werkgroep, die al maandenlang  de minister probeert te overtuigen dat de aanleg van deze  hoogspanningskabel volledig ondergronds moet worden gerealiseerd.  Diverse sprekers (oa. wethouders, gedeputeerde) uit Delft en omgeving  voerden het woord.   

Stadsbelangen had zich niet aangemeld om het woord te voeren bij  de actie van vandaag. Deze terechte actie leende zich niet voor  partijpolitiek. Daar is de gezondheid van onze inwoners te belangrijk  voor. De diverse sprekers hadden in feite allemaal dezelfde boodschap.  “Zeg nee, tegen bovengronds 380 KV.”    Stadsbelangen had op 6 juni 2007, één van de werkgroepleden merkte dat vandaag terecht op, al het initiatief genomen om op te komen voor  de gezondheid van onze inwoners en diende hiervoor een motie in tijdens  de raadsvergadering van 28 juni 2007. Een motie die unaniem door de  gemeenteraad destijds werd gesteund.

In de motie werd het college  opgedragen: * alle geëigende bestuurlijke middelen te ondernemen ten behoeve  van een ondergrondse aanleg van de nieuwe 380 kV  hoogspanningsverbinding.  Een bovengrondse hoogspanningskabel kan leiden tot nadelige  consequenties voor de gezondheid van onze inwoners. Het college heeft zich, samen met buurgemeenten, tot op heden actief opgesteld om het signaal vanuit Delft duidelijk over te brengen naar Den Haag.   

Het kan toch niet zo zijn dat de landelijke bestuurders, die de mond vol hebben van de kloof tussen burger en politiek, aanstaande dinsdag een  besluit nemen voor (gedeeltelijke) bovengrondse aanleg? Dat zou in feite  betekenen dat de kloof door de landelijke politiek in stand wordt  gehouden. Want als burgers de bovengrondse aanleg niet willen, de lokale politiek  van  de diverse gemeenten het niet willen en gebleken is, dat de aanleg  ondergronds mogelijk is, dan is er maar één besluit denkbaar, namelijk:  volledige ondergrondse aanleg van de Hoogspanningsverbinding 380 KV.    Fractie Stadsbelangen-Delft