Tag Archive for Hekker

Kader: vervang wethouder financiën

Structureel te kort, hoge lokale lasten, negatief eigen vermogen, schuldenlast, preventief toezicht Provincie, mogelijk artikel 12…….’maar met de stad gaat het goed’, aldus wethouder de Prez in een artikel in DoZ.
Lees verder

Delftse wethouder juist geïnformeerd?

Tijdens een gemeenteraadsvergadering stelde ik de vraag aan wethouder Hekker of bij haar bekend was hoeveel jongeren, waarvan enkelen langdurig, thuis zitten en niet op school zijn.
Lees verder

Vroegtijdige schoolverlaters Delft

4e2ff42d-3078-4b75-b30e-cdc5a241577e_Voorkant%20folder%20VSV%20voor%20jongeren%202013%20200Zowel in de commissievergadering Sociaal Domein als in de raadsvergadering van enige tijd geleden, hebben wij wethouder Hekker gevraagd over de situatie van jongeren, die vroegtijdig hun school verlaten. Wethouder Hekker antwoordde dat haar niet bekend was dat in Delft jongeren vroegtijdig van school zijn gegaan en thuis zitten.
Lees verder