Tag Archive for hulpverleners

Huplverleners koesteren!

Achter ieder uniform zit een mens. Laat hen veilig hulp verlenen. Hulpverleners laten tijdens oud&nieuw familie en vrienden thuis achter om te zorgen voor onze veiligheid.
Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel. Altijd!

fractie Stadsbelangen Delft

 

Delft positief op de kaart!

Oud en Nieuw is weer voorbij en 2017 is van start gegaan. Delft was in voorgaande jaren vooral in het nieuws vanwege ongeregeldheden tijdens Oudejaarsnacht in de omgeving van de Griegstraat en de Chopinlaan.
Lees verder

In dienst van het probleem

jongerenwerk1Dinsdag 17 april jl. stond de jeugdnota op de agenda. Hoewel de jeugdnota een compleet beeld te zien gaf, had Stadsbelangen wel twijfels over de uitvoering van sommige zaken. We hebben diverse malen aangegeven, dat er vaak verschillende instanties bezig zijn met hetzelfde probleem en van elkaar vaak niet weten wie wat nu eigenlijk doet. Dit wordt nu voorkomen omdat één persoon de regie gaat krijgen over het probleem. Niet meer een heel peloton hulpverleners, dat zich op een gezin of persoon stort, maar één iemand die vervolgens de regie neemt en dit doet in samenspraak met de partners. In dienst dus van het probleem en dat is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. 

Twijfels hebben we wel over de wijze waarop het jongerenwerk wordt uitgevoerd. We vinden niet dat het jongerenwerk slecht wordt uitgevoerd, maar voor problemen, zoals in de Gilliswijk, is een andere soort aanpak nodig als het gaat om regulier jongerenwerk. Vooral het aspect ‘vertrouwensband’ speelt hierbij een belangrijke rol. Daar wordt onvoldoende aandacht aan besteed. Stadsbelangen vindt, dat er meer naar de wijk moet worden geluisterd. Wat willen de jongeren en de bewoners van de wijken. Inmiddels is duidelijk dat het vertrouwen in een goede oplossing bij de bewoners uit de Gilliswijk niet is toegenomen.

Dat mag PvdA zich aanrekenen door het door hen gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Ontevreden bewoners en de manier waarop de PvdA de Gilliswijk weer probeert te dramatiseren, doet deze wijk geen goed. Dat werd ook nog eens bevestigd in een artikel dat op zaterdag  21 april jl. in de krant stond.  De PvdA krijgt vernietigende kritiek vanuit eigen gelederen. De sociaal democraten hebben geen visie over integratie, proberen vooral allochtone kiezers niet voor het hoofd te stoten en lopen weg voor problemen.

Dat constateert voormalig PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti, die tot 2010 parlementariër was voor de partij. Vooral op integratiegebied slaan de sociaal democraten volgens haar de plank volledig mis. ‘Hun taboes en vooringenomenheid staan een realistische aanpak van veel problemen in de weg, schrijft ze. ‘De PvdA ziet niet dat de meerderheid van de allochtonen zich ook doodergeren aan klaplopers onder de allochtone bevolking.’ Wat Stadsbelangen betreft geldt dit overigens voor iedereen, ongeacht welke afkomst iemand heeft.

Wij moeten dan ook niet meer te veel investeren in klaplopers, maar vooral in mensen die wel willen. Voor diegene die niet willen, kan er maar één aanpak zijn, namelijk: maak duidelijk dat wij dergelijk gedrag zat zijn. Deze discussie wil Stadsbelangen dan ook graag aangaan in de commissievergadering.

De fractie Stadsbelangen is akkoord gegaan met de jeugdnota,  maar zal de uitvoering en alles wat met de wijkaanpak te maken heeft kritisch blijven volgen. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop