Tag Archive for nadeel

Enquête Nadeelcompensatie

IMG_0697 (800x776)De fracties van de VVD, de SP en Stadsbelangen Delft onderzoeken op dit moment de regeling Nadeelcompensatie in relatie tot het Spoorzonegebied. In de afgelopen periode zijn claims ingediend zowel bij ProRail als de gemeente Delft.

De fracties willen onderzoeken hoe de ervaringen zijn over de behandeling en afhandeling van deze claims. Met name willen de fracties inzicht hebben in  de redenen waarom claims werden toegekend dan wel afgewezen.

De enquêteformulieren worden verspreid bij ondernemers en bewoners rond het Spoorgebied. De antwoorden op de gestelde vragen, kunnen de fracties  helpen om te bezien of aanpassing van de regeling Nadeelcompensatie al dan niet noodzakelijk is.

Fractie Stadsbelangen Delft – Aad Meuleman
Fractie VVD – Lennart Harpe
Fractie SP – Maurits Bongers

Enquête
Vraag 1.
Bent u bewoner of ondernemer in het Spoorzonegebied?

o ondernemer
o bewoner

Vraag 2.
Wat voor soort schade heeft u geclaimd?

o bouwschade
o nadeelcompensatie
o anders, nl……………………………….

Vraag 3.
Bent u tevreden over de wijze waarop uw claim werd behandeld?

o ja
o nee

Vraag 4.
Bent u tevreden over de termijn waarbinnen uw claim werd afgehandeld?

o ja
o nee

Vraag 5.
Werd uw claim gehonoreerd?

o ja
o nee

Vraag 6.
Indien uw claim niet werd gehonoreerd, was de afwijzing van uw claim door de gemeente dan voldoende onderbouwd?

0 ja
0 nee

Indien u vraag 6 met nee hebt beantwoord, graag  aangeven waarom u dat vindt.

Vraag 7.
Kon u zich vinden in de genomen beslissing over uw claim?

o ja
o nee

Vraag 8.
Als u zich niet kon vinden in de afwijzing van uw claim, graag uw argumenten hiervoor aangeven.

Vraag 9.
Indien uw claim werd afgewezen, heeft u dan vervolgacties ondernomen?

o zo ja, welke……………………………….
o zo nee, waarom niet……………………

Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Als u door genoemde fracties wil worden geïnformeerd over de voortgang van ons onderzoek, dan kunt u dit onderstaand aangeven:

O ja, ik wil worden geïnformeerd.

Naam:
Adres:
Telnr.:
Email:

VVD                                      Lennart Harpe
SP                                          Maurits Bongers
Stadsbelangen Delft      Aad Meuleman; ameul@ziggo.nl

Geen najaarskermis in 2012

kermis (800x600)Vanmiddag stuurde het college een persbericht, waarin werd aangekondigd dat de najaarskermis 2012 niet doorgaat. Het college stuurde hierover ook een brief naar de gemeenteraad. In 2009 kondigde het college aan, dat de najaarskermis met ingang van 2011 verplaatst zou gaan worden naar het Lijm & Cultuur terrein. Vorig jaar meldde het college dat 2011 niet haalbaar was en de najaarskermis nog eenmaal op de markt zou plaatsvinden.

Nu blijkt 2012 ook niet haalbaar te zijn en de tijd is te kort om nog een najaarskermis te realiseren op de markt. Vanaf 2013 komt de kermis weer op de markt, stelt het college. Het college geeft aan dat uit de inschrijving voor de kermis op het evenemententerrein Lym & Cultuur zowel het aantal attracties als de variatie onvoldoende is om een volwaardige en aantrekkelijke kermis te kunnen organiseren. De conclusie is tevens dat er onder de kermisexploitanten blijkbaar onvoldoende belangstelling bestaat voor een kermis als deze niet op de Markt plaatsvindt.

Bijzonder deze conclusie omdat in 2009 al bleek dat de kermisexploitanten geen belangstelling hadden voor Lym & Cultuur. Dit nog los van andere argumenten, waarom Stadsbelangen Delft destijds en nu nog altijd vindt, dat de najaarskermis op de markt thuishoort. Het levert de gemeente dit jaar in ieder geval een nadeel op van ca. 75.000,– euro aan opbrengsten. Genoeg reden voor Stadsbelangen Delft om de brief van het college ter bespreking te vragen in de commissie S&V van mei as.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman