Tag Archive for vertragingsbericht

In gebreke stellen

Wij hebben tot op heden geen antwoord van u mogen ontvangen. Evenmin de stukken die wij in het kader van de WOB hebben opgevraagd. Ook hebben wij geen vertragingsbericht van u ontvangen. Reden waarom wij u in gebreke stellen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: in gebreke stelling beantwoording schriftelijke vragen

Delft,  11 september 2013

Geacht college,

In onze brief van 28 juni 2013 stelden wij u schriftelijke vragen inzake de vermissing van mevrouw van Veldhoven, die sinds 22 april 2013 wordt vermist. Door onbekende oorzaak hebben onze vragen u kennelijk niet bereikt. Reden voor onze fractie om onze brief op 7 augustus 2013 opnieuw aan te bieden. Op deze datum werd de brief door de griffie aan uw college doorgeleid.

Wij hebben tot op heden geen antwoord van u mogen ontvangen. Evenmin de stukken die wij in het kader van de WOB hebben opgevraagd. Ook hebben wij geen vertragingsbericht van u ontvangen. Reden waarom wij u door middel van deze brief in gebreke stellen.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman