Geen fusie SD/OD

Vandaag ontving het bestuur en de fractie van Stadsbelangen Delft onderstaande persverklaring van Theodor van der Lans en Aad Meuleman.

Delft, 6 april 2020                               PERSBERICHT 

DELFT – De fusie van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft naar een nieuwe stadspartij is definitief van de baan. Het lange en zorgvuldige fusietraject, die Theodor van der Lans in opdracht van Onafhankelijk Delft (OD) en Aad Meuleman namens Stadsbelangen Delft (SD) hebben doorlopen is op de klippen gelopen.

De lange tijd die het proces duurde (anderhalf jaar) was al een indicatie dat het aan de binnenkant van OD schuurde en minder gladjes verliep dan menigeen dacht. De fricties binnen OD waren voor lokale politiekvolgers geen verrassing. Er zijn twee kampen binnen OD die al jaren niet met elkaar communiceren. OD kent verder geen partijstructuur. Genotuleerd wordt er niet en er is geen afsprakenlijst of onderlinge afstemming. Iedereen doet zijn eigen ding. Dat gaat goed zolang het goed gaat. Een verschil van dag en nacht met het gestructureerde Stadsbelangen Delft. Zij hebben een actief bestuur, fractie en leden. Vergaderingen worden genotuleerd, afspraken worden op een tijdlijn uitgezet en afspraken zijn leidend. 

De architecten/kwartiermakers van de nieuwe stadspartij, Meuleman en Van der Lans, hebben onlangs de impasse aan de kant van OD willen doorbreken. Met een ondertekening van een ‘niet vrijblijvende intentieverklaring’ door beide besturen en fractievoorzitters kon het proces voortgaan. Een ultieme poging om het zand uit de vastlopende raderen te blazen. Langer verschuilen of het proces saboteren kon niet meer. 

Het werd eind vorige week duidelijk dat een beeldbepalend deel van Onafhankelijk Delft alsnog tegen de fusie van OD en SD is. Twee van de drie bestuurders van OD maakten nu openlijk duidelijk tegen de fusie te zijn. Hoewel men in een gezamenlijke bijeenkomst van besturen en fracties op 21 januari 2020 unaniem te kennen gaf mee te willen werken aan het tot stand komen van een nieuwe stadspartij, lijkt de angst voor de eigen positie (op termijn/lees raadsvergoeding) leidend te zijn! De angst in de nieuwe stadspartij niet meer hoog genoeg op de kieslijst te komen voor een raadszetel werd kennelijk leidend in het proces

Een kanttekening hierbij. Overigens zou het opstellen van een kandidatenlijst en bepalen van de volgorde een actiepunt zijn van een nieuw te vormen bestuur en leden. Dat was nu nog niet aan de orde!

De fractie van OD was al langer gespleten overigens. Het kamp Gaal, dochter Liedewei Timmermans en penningmeester Van Trigten enerzijds en het kamp De Wit en Grobben anderzijds praatten al jaren niet meer met elkaar. Ook de door Martin Stoelinga (OD) voor het fusietraject gevraagde onafhankelijke kwartiermaker Van der Lans, heeft geen verzoening tussen kampen kunnen bewerkstelligen. Ook Stoelinga, al geruime kampend met een ernstige ziekte, heeft de gespletenheid in zijn partij niet kunnen managen. Stoelinga: “Het zijn volwassen mensen. Dat moeten ze zelf uitzoeken!”

Een eerste reactie van Gaal op de ‘noodzakelijk te ondertekenen intentieverklaring’ maakte duidelijk dat ze meer tijd nodig had omwille van privé-zaken. Van der Lans: “Enkele dagen later echter heeft Jolanda Gaal zich nu dan ook toch openlijk tegen de voorgenomen opheffing van OD gekeerd. In een schriftelijke reactie naar Martin Stoelinga stelt zij zich, verwoord door haar dochter, op tegen de nieuwe stadspartij en daarom dus tegen het samengaan van OD en SD. Ook penningmeester Van Tricht maakte in navolging van Gaal duidelijk tegen de komst van een nieuwe stadspartij te zijn.” 

Dit betekent dat twee bestuursleden van OD tegen de fusie zijn waarmee er geen grond meer is voor een meerderheid binnen OD. Martin Stoelinga is fractievoorzitter en zit derhalve niet in het bestuur.

De intentieverklaring is overigens onderschreven door zowel het gehele bestuur en fractie van Stadsbelangen Delft en door Martin Stoelinga, Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben en enkele andere fractieleden van Onafhankelijk Delft. Liedewei Timmermans keerde zich met Gaal en Van Tricht tegen de fusie.

Beide kwartiermakers kunnen nu door het ontbrekende draagvlak bij OD niet verder meer. Meuleman: “Als volwassen mensen uiteindelijk onbetrouwbaar blijken te zijn, met hun mond ‘ja’ zeggen, maar als het erop aankomt hun mening 180 graden draaien en hun eigen belang leidend wordt in plaats van het belang van de stad, dan staat dat een succesvolle samenwerking in de weg”. De kwartiermakers kunnen nu niet anders meer dan teleurgesteld toegeven dat een nieuwe stadspartij er niet meer van gaat komen. 

Note: voor redactie: voor nadere informatie:
Theodor van der Lans 06 30890969
Aad Meuleman 06 22916803

Reactie bestuur en fractie Stadsbelangen Delft

Bestuur en fractie van Stadsbelangen Delft zijn teleurgesteld nu een mogelijke fusie met Onafhankelijk Delft, die zou moeten leiden tot de oprichting van één nieuwe stadspartij, is mislukt.

De afgelopen anderhalf jaar is door Theodor van der Lans, namens Onafhankelijk Delft, en Aad Meuleman, namens Stadsbelangen Delft, een uiterst zorgvuldig proces gevolgd. Bij een samenwerking is het noodzakelijk dat je kunt vertrouwen op gemaakte afspraken en beloften worden nagekomen. Beide besturen en fracties hadden volmondig aangegeven, zowel tijdens de bezoeken van Aad Meuleman en Theodor van der Lans aan beide fracties in september 2019 als tijdens het gezamenlijk overleg op 21 januari 2020, het traject te willen ingaan zonder voorwaarden vooraf. We waren nu in de fase beland waarin concreet de oprichting van de nieuwe stadspartij vormgegeven zou gaan worden.

Hiervoor was het nodig om afspraken schriftelijk vast te leggen in een intentieverklaring. Helaas bleek bij een gedeelte van het bestuur en fractie van Onafhankelijk Delft dat zij deze intentieverklaring niet wilden tekenen.

Nu gebleken is, dat een meerderheid van het bestuur en een deel van de fractie van Onafhankelijk Delft zich niet achter een nieuwe stadspartij kunnen scharen, is deze ultieme poging helaas mislukt.

Jammer voor Delft en haar inwoners.

Het bestuur en fractie van Stadsbelangen Delft bedanken Theodor van der Lans en Aad Meuleman voor hun enorme inzet in de afgelopen periode.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft zal in de eerstkomende bestuur-, fractievergadering deze situatie bespreken en zich nu, als oudste lokale politieke stadspartij, volop richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Bestuur en fractie Stadsbelangen Delft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.