Niets aan de hand?

praktijkOndanks alle signalen vanuit de praktijkschool, dat overlast wordt ervaren van de voorbereidingen voor het studentenfeest in juli 2013, blijft de directie van de school ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Het gaat allemaal prima en iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ook het college, als antwoord op onze schriftelijke vragen (zie link https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4661), is die mening toegedaan. 
                                                                                                             studenten wachten tot 16.00 uur?

Omdat de signalen van overlast bleven aanhouden, is onze fractie zelf polshoogte gaan nemen en heeft onaangekondigd de school bezocht. Onderdeel van de controlerende taak van de raad, lijkt ons. Wij werden niet toegelaten. Terwijl wij langs de school liepen, was men driftig met een sloophamer een raam aan het slopen. Zie beelden link van TV West

http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-06-2013/delfts-gemeenteraadslid-geweigerd-bij-school-van-superfeest-corps

Ook pogingen om in contact te komen met de directeur van de school lukte niet. Nadat TV West hierover vandaag vroeg in de middag een bericht op teletekst had geplaatst, ontvingen wij later deze middag een verzoek namens de directeur om een afspraak voor volgende week te maken. 

Inmiddels is ons wel duidelijk, dat er wel degelijk sprake is geweest van overlast. Een gymlokaal waar braaksel van een feestje van de vorige avond werd gevonden, zodat de gymles niet door kon gaan. Zonder enige vorm van communicatie werd het sportterrein volgebouwd, waardoor de jaarlijkse sportdag van de leerlingen niet door kon gaan. En zo zijn er nog meerdere situaties aantoonbaar te benoemen. Voldoende fotomateriaal beschikbaar.

Het verbaast ons dat de directeur voor de camera bij TV stug blijft volhouden, dat het allemaal volgens afspraak verloopt en ook dat het college kennelijk onvoldoende is geïnformeerd door de schoolleiding over de werkelijke situatie. 

Onze fractie heeft geen enkel bezwaar dat de studenten hun jubileum gaan vieren, maar je moet je wel houden aan afspraken en deze nakomen. Het gaat hier om het belang van de leerlingen van de praktijkschool en ook om de belangen van de bewoners in deze wijk. Overigens begrepen wij dat de studenten de leerlingen van de praktijkschool aangeboden hebben, om een dag naar Drievliet te gaan. Dit ter compensatie van het missen van de jaarlijkse sportdag. Op zichzelf een sympathiek gebaar. 

Dat neemt niet weg dat onze fractie overweegt deze kwestie aan de orde te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wordt dus nog vervolgd. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

One comment

  1. whiting schreef:

    dhr. Meuleman werd bij het Grotiuscollege als een kleine kwajongen weggestuurd. Daarom rijzen een aantal vragen: Omdat het niet om een privewoning gaat maar om een dienstgebouw: Heeft er een asbestinventarisatie plaatsgevonden voor de werkzaamheden? Zo nee waarom niet? Waarom zijn de leerplichtige leerlingen blootgesteld aan een asbestgevaar? Waarom worden de aktiviteiten niet onmiddelijk stopgezet? Is het stof niet anderzins schadelijk voor de leerlingen? Waarom zijn de leerplichitge leerlingen aan zoveel stof blootgesteld? Zij zijn van overheidswege een langdurige gezondheidsgevaarlijke blootstelling in gedwongen. Daarmee is toch sprake van een misdrijf. Waarom doet niemand aangifte bij justitie? Zijn er voor de verbouwingen en het voorgenomen gebruik alle vereiste vergunningen?
    Indien nee, wat gaan de authoriteiten doen om de vergunningplichtige activiteiten tegen te houden? Is de gemeente aansprakelijk als er toch iets gedoogd wordt en er iets vreselijks gebeurt? Zet het DSC voortdurend een voldoende gewkalificeerde veiligheids- en gezondheidsdeskundige in? Zo nee, waarom niet? Waarom worden de aktiviteiten dan toch gedoogd? Voldoet alles aan de brandveiligheidsvoorschriften? Zo nee, waarom wordt het dan gedoogd?
    Waarom zal het feest toch gedoogd worden als niet aan alle voorschriften wordt voldaan? Zijn allen aan de werkzaamheden legaal aan het werk? Waarom huurt DSC niet gewoon een feestzaal zoals normale mensen doen? Hoeveel betaalt DSC voor het mogen verminken van het gebouw? Waarom is dat zo weinig? Wie zijn daar verantwoordleijk voor? Waarom werkt Delft zo overmatig mee aan festiviteiten waar waarschijnlijk ontgroeningsachtige misstanden, alcoholvergiftigingen en misbruik zullen plaatsvinden? Wie betaalt de voortdurende interne intensieve politiecontrole die nodig is om te voorkomen dat meisjes gedrogeerd en verkracht worden? We weten dat eigen toezicht door DSC garantie is voor misstanden. Als er niet de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn om de verkrachtigen te voorkomen waarom mogen de activiteiten dan toch doorgaan? Hoe kan het dat DSC opeens zo snel voor deze locatie alle vergunningen heeft terwijl anderen jaren bezig zijn voor een vergunninkje? Hoe zit het met de horecavergunningen? Hoe zit het met de tapvergunningen? Waarom wordt een hoogwaardig schoolgebouw gesloopt terwijl de terreinen aan de andere kant van de spoorlijn en de wetslandse weg nog lang niet bebouwd worden? Delft verkeert in financiele nood door de paars waanzinnige tunnel. Waarom wordt er opeens zoveel besteed om het Grotius zo een hoogwaardig schoolgebouw te laten verlaten? Delft verkeert in financiele nood. Veel buurthuizen waar gewone mensen gezellig samen kwamen zijn ingeperkt en worden gesloten. Maar Delft werkt wel overmatig mee aan het brassen door een uitzonderlijke groep. Waarom krijgt deze groep alle ruimte terwijl gewone mensen zo ellendig ingesnoeid worden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.