Traag college

Stadsbelangen Delft zal in de raadsvergadering van 29 januari 2015 de motie herstelplan indienen. De niet sluitende begroting 2015, die door een meerderheid van de gemeenteraad werd vastgesteld, wacht nog op goedkeuring van de
Provincie Zuid Holland.

De Provincie houdt nu preventief toezicht op de financiën van de gemeente Delft. Zo lang de Provincie de niet sluitende begroting niet goedkeurt, kan Delft geen uitvoering geven aan de begroting 2015. De Provincie wacht op een herstelplan dat de gemeente Delft moet inleveren. Wethouder Hekke heeft laten weten, dat het herstelplan pas in april 2015 bij de kaderbrief te verwachten is. Stadsbelangen Delft vindt dit te lang duren. Het college weet immers al vanaf september 2014, dat er geen sluitende begroting kon worden gepresenteerd. Haast is dus geboden. Vandaar deze motie.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Motie herstelplan 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 29 januari 2015,

Overwegende dat,
◾sinds september 2014 bekend is dat het college van Burgemeester en Wethouders voor
◾2015 geen sluitende begroting kon presenteren,
◾de gemeenteraad in de raadsvergadering van 18 december 2014 een niet sluitende begroting voor 2015 heeft vastgesteld,
◾hierdoor de Provincie Zuid Holland preventief toezichthouder voor de gemeente Delft is geworden,
◾dit betekent, dat de begroting 2015 pas definitief wordt, nadat de Provincie Zuid Holland haar goedkeuring geeft aan deze begroting,
◾de Provincie Zuid Holland hiervoor eerst een herstelplan van de gemeente Delft moet ontvangen

Voorts overwegende dat,
◾de wethouder van financiën heeft aangegeven, dat een herstelplan eerst in de kaderbrief aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd,
◾deze kaderbrief pas in april 2015 aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd,
◾hierdoor de Provincie Zuid Holland pas na april 2015 kan besluiten of zij goedkeuring kan geven aan de niet sluitende begroting 2015,
◾hierdoor de gemeente Delft tot die tijd geen uitvoering kan geven aan de begroting 2015,
◾dit een ongewenste situatie is.

Draagt het college op,
◾bij voorkeur in februari 2015 of uiterlijk in maart 2015 een herstelplan aan de gemeenteraad te presenteren, zodat dit herstelplan in de gemeenteraadsvergadering van februari of maart 2015 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld,
◾na vaststelling door de gemeenteraad het herstelplan direct door te geleiden naar de Provincie Zuid Holland,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.