Delft: Profielschets burgemeester vastgesteld

In aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Zuid Holland (CvK), de heer J. Smit, heeft de Delftse gemeenteraad gisteren de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarnaast werd de vertrouwenscommissie benoemd.

De profielschets leverde enkele kritische vragen op aan de kant van de CvK, waarin de heer Smit inging op onder andere de bestuurscultuur van Delft en de ruimte die een nieuwe burgemeester krijgt van de gemeenteraad om als aanjager te kunnen functioneren. Hierna kregen alle fracties de mogelijkheid hun eigen accenten kenbaar te maken.

Op Onafhankelijk Delft na werd de profielschets door alle fracties ondersteund. Dat leidde vervolgens tot enige discussie bij de benoeming van leden van de vertrouwenscommissie. Een voorwaarde die Onafhankelijk Delft stelde, namelijk dat een nieuwe burgemeester geen moslim mag zijn en niet partij gebonden, was niet opgenomen in de profielschets. Dat is grondwettelijk ook niet toegestaan.

Het is verdacht dat de fractieleden van Onafhankelijk Delft, die bij hun installatie als raadslid trouw aan de grondwet hebben beloofd, nu een eis stellen die tegen te grondwet ingaat. Dat leidt tot de gedachte dat zij bewust een eis stelden, waarvan zij van tevoren wisten dat hieraan niet tegemoet kon worden gekomen en dus bewust vooraf een argument zochten om tegen de profielschets te kunnen stemmen. ‘Hart voor de stad?’

Na vaststelling van de profielschets werd aan de heer Stoelinga gevraagd of hij in de vertrouwenscommissie uitvoering kan geven aan de opdracht die de raad nu aan de vertrouwenscommissie heeft gegeven. De eisen van Onafhankelijk Delft waren immers hierin terecht niet opgenomen.

De heer Stoelinga gaf aan wel deel te willen nemen aan de vertrouwenscommissie toen fractiegenoot Jan Peter de Wit plotseling als nieuwe eis stelde dat als Jos van Koppen, afgescheiden van Onafhankelijk Delft, in de vertrouwenscommissie zou worden benoemd, de heer Stoelinga niet zou deelnemen aan de vertrouwenscommissie. Hoewel de irritatie bij Onafhankelijk Delft over Jos van Koppen begrijpelijk is, kan de raad hier wettelijk niets mee. Wederom een eis, waaraan de raad simpelweg niet kan voldoen.

De heer van Koppen heeft ‘het recht’ zijn zetel als onafhankelijk raadslid te blijven innemen. Zolang de wetgever het mogelijk blijft maken dat raadsleden, die zich afscheiden van hun partij, als onafhankelijk raadslid hun zetel mogen behouden, heeft het geen zin hieraan energie te besteden. Overigens gaf de heer de Wit in het verleden zijn zetel ook niet terug aan de SP toen hij zich daarvan afscheidde.

Omdat Stadsbelangen Delft het belangrijk vindt dat elke fractie vertegenwoordigd is in de vertrouwenscommissie, hebben wij onze steun gegeven aan alle voorgedragen leden (elke fractie één persoon). Deze werden ook allen benoemd. Het bleef wel onduidelijk wat de heer Stoelinga nu doet gezien de uitspraak van de heer de Wit. Afwachten dus. De vertrouwenscommissie kan nu aan de slag om voor Delft straks de geschiktste kandidaat te vinden voor deze belangrijke functie.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.