Delftse wethouder Harpe onder vuur?

Hoewel de gemeenteraad zomerreces heeft, wordt duidelijk dat wethouder Harpe na het zomerreces het nodige heeft uit te leggen. Het gaat hier om het niet uitvoeren van de motie inzake buslijn 62 en de gang van zaken rond de vestiging van Lidl in de Kruisstraat.

Buslijn 62
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2016 stemden 7 fracties voor de motie buslijn 62. In deze motie werden de leden van de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de MRDH opgedragen namens de Delftse raad haar teleurstelling uit te spreken over het voornemen om een groot deel van lijn 62 te schrappen. Daarnaast om te pleiten voor een beter alternatief. Het college werd opgedragen de motie onder de aandacht te brengen van de MRDH en deze te onderschrijven.

Na de laatste gemeenteraadsvergadering op 30 juni 2016 ontving de raad op 1 juli 2016 (was dat tactiek?) een brief van het college dat zij de motie niet ging uitvoeren. Los van de inhoud van de motie, legt het college (lees wethouder Harpe) de wens van de gemeenteraad naast zich neer. Dit kan de raad niet accepteren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en het college moet besluiten van de raad uitvoeren. In deze situatie had wethouder Harpe dat moeten doen. Als dat niet tot succes zou hebben geleid bij de MRDH, dan was dat een gegeven geweest. Maar simpel de motie niet uitvoeren, krijgt zeker een vervolg na het reces.

Kruisstraat / Lidl
De gang van zaken rond de vermoedelijke vestiging van supermarkt Lidl in de Kruisstraat, zorgt voor veel onrust in de stad. Nog vreemder is het als je de inbreng, van toen nog oppositie raadslid Harpe, leest bij de behandeling van het bestemmingsplan binnenstad tijdens de gemeenteraadsvergadering 29 juni 2013.

Hij stelde toen (citaat): ‘Dan nog een paar opmerkingen over de Kruisstraat. In de brief van het college staat wel iets daarover, maar eerlijk gezegd wordt onze vraag nog niet beantwoord. Die vraag was: hoe verhoudt de met de ontwikkelde partij, die brood ziet in het realiseren van winkelruimte van twee lagen, gesloten reserveringsovereenkomst zich tot de zinsnede in het bestemmingsplan dat het daar niet de bedoeling is om fundamenteel vloeroppervlak toe te voegen aan de binnenstad? Ik vraag de verantwoordelijke wethouder toch nog eens of hij die vraag kan beantwoorden. Het blijft jammer – dat zegt het college ook – dat op dit moment geen integrale visie voor het gebied te maken is en dat er dus ook geen integrale ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Je zou iets heel moois kunnen doen met de objecten van Köhler, Kwikfit en het parkeerdek, het Yperdek, in totaliteit. Kijkend naar de ontwikkeling die nu gaat starten rondom die winkelruimte, vraag ik het college in hoeverre het mogelijkheden ziet voor een versnelling met die andere ruimten en hoe een en ander op elkaar afgestemd zou kunnen worden ter versterking van het geheel.

Je zou toch zeggen dat wethouder Harpe sinds zijn benoeming in mei 2014 nu zelf de touwtjes in handen had om een integrale visie voor het gebied te maken, zoals hij als oppositie raadslid bepleitte. In plaats daarvan verkoopt hij de grond in 2015 aan een ontwikkelaar, wetende dat daar een supermarkt Lidl met twee bouwlagen komt zonder integrale visie. Tegenstrijdig?

In ieder geval lijkt er een hete nazomer op komst.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.