Webcolumn: ‘Dag Delft 2016, welkom 2017!’

En zo is er weer een jaar voorbij, waarin veel is gebeurd. Niet alleen in Delft, maar in de hele wereld. Een jaar waarin mensen zomaar werden vermoord, waarin sommigen nog steeds denken dat geweld dé oplossing is voor problemen. Nog steeds niets geleerd van de periode 1940-1945, lijkt het wel.

Een jaar waarin beeldvorming en populisme wederom voor velen de enige waarheid is en verhalen probleemloos voor waar worden aangenomen zonder enige vorm van verificatie. Waarin abnormale zaken zo langzamerhand normaal worden gevonden. En toch weiger ik me hierbij neer te leggen, omdat ik blijf geloven dat onze samenleving sterk genoeg is om een positief antwoord te vinden op deze zaken.

Ook voor Stadsbelangen Delft was 2016 een bijzonder jaar. Het toch nog onverwacht overlijden van ons erelid en oprichter Aad Bonthuis. Maar ook de Koninklijke Onderscheiding die ons erelid Willy Wijnmaalen kreeg voor haar verdiensten voor onze stad na al die jaren. Het afscheid van burgemeester Bas Verkerk en het welkom aan onze nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt.

Stadsbelangen Delft heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor de belangen van onze inwoners en onze stad. Wij wilden een vervolgonderzoek naar de financiële gang van zaken rond grote projecten, omdat er nog ‘waarom vragen’ onbeantwoord waren. Het vervolgonderzoek zal begin volgend jaar tot een afronding komen. Dan is het belangrijk om deze kwestie af te sluiten en de focus en energie daarna vooral op de toekomst van onze mooie stad te richten. Er is nog zoveel te doen. Achterom blijven kijken, helpt immers niemand vooruit.

Zaken die dit jaar opvallend waren:

1. De zogenaamde voorstanders van het instrument Referendum lijken als het erop aankomt en het hen niet uitkomt, niet echt een voorstander van dit instrument te zijn. Dat werd in april dit jaar in Delft nog eens haarfijn duidelijk. Schaf het instrument dan af in plaats van onze inwoners laten geloven dat er waarde wordt gehecht aan dit instrument.

2. De gang van zaken rond de Griegstraat in de wijk Buitenhof heeft dit jaar vaak op de agenda gestaan. Stadsbelangen Delft heeft hiervoor continu de aandacht gevraagd. Het is goed om te zien dat onze burgemeester deze kwestie serieus heeft opgepakt en er, in overleg met bewoners en anderen, adequate maatregelen zijn genomen, zodat iedereen op een veilige manier kan wonen, leven en werken in deze wijk en hopelijk kan uitzien naar een mooie jaarwisseling.

3. De gang van zaken rond de Kruisstraat waar een Lidl pand is voorzien, kreeg ook de nodige aandacht. Een slecht proces, waarin bewoners en raad achteraf geïnformeerd werden over de werkelijk plannen en feitelijk geen inspraak meer mogelijk was vanwege vastgelegde contracten met andere partijen. Het blijft onbegrijpelijk dat steeds weer dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt en men stug volhoudt om te weigeren lessen uit het verleden te trekken en vooral ook daarna te handelen. Ook rond de recente gebeurtenissen bij de aangekondigde plannen om panden in de Kromstraat te verkopen. Al eerder gaf onze fractie aan: ‘we drinken een glas, doen een plas en het blijft zoals het was.’ Dat moet in 2017 echt anders!

4. De weigering van het college om een door de gemeenteraad aangenomen motie inzake buslijn 62 uit te voeren. Het werd natuurlijk door de coalitiepartijen met de ‘mantel der liefde bedekt’.

5. Regelmatig vroegen wij aandacht voor de overlast die onze inwoners in de binnenstad van studenten ervaren. Het lijkt erop dat studenten meer mogen dan andere inwoners. Dat kan niet. Studenten horen bij Delft en zijn welkom, maar ook voor hen gelden dezelfde regels als voor iedereen in onze stad.

6. Het gedoe rond Avalex en het omgekeerd inzamelen. Onze fractie voorspelt dat dit een complete mislukking wordt met straks extra kosten voor onze inwoners.

7. De meedenkbegroting die het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft hadden ingediend met 18 voorstellen zonder dat dit leidde tot een negatief effect op de begroting, werd zogenaamd omarmd door de coalitiepartijen, maar er bleek geen wil te zijn om ook maar één voorstel over te nemen. Wederom werd duidelijk, eigenlijk geen verrassing, dat bij deze begrotingsbehandeling het dualisme in Delft op monistische wijze werd uitgevoerd. Een gemiste kans!

Gelukkig zijn er tekenen dat Delft weer langzamerhand uit het dal aan het klimmen is. Dat werd hoog tijd hoewel de financiële problemen nog lang niet definitief zijn opgelost. Dat het weer opwaarts gaat met onze economie helpt Delft natuurlijk ook. Het Spoorzonegebied, voor de insiders Nieuw Delft, wordt langzamerhand steeds meer en mooier ingericht. De Coendersbuurt is daar een goed voorbeeld van en ik denk dat niemand nog terugverlangt naar het spoorviaduct.

Het wordt tijd dat ook onze inwoners in Delft gaan merken dat het beter gaat met onze stad. Daarom wilden wij in 2017 al lastenverlichting realiseren. Helaas wilden de coalitiepartijen dat niet, maar gaven wel met het grootste gemak 2,2 miljoen uit voor het Prinsenhof. Ik verwacht dat zij in 2017 wel lastenverlichting gaan aankondigen bij de begrotingsbehandeling voor 2018. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen op komst in dat jaar. De politieke truc.

Stadsbelangen Delft ziet ook voor 2017 genoeg redenen om te doen wat het al jaren doet: constructief meedenken en de vinger aan de pols houden. We mogen best trots zijn op onze mooie stad. Delft verdient dat ondanks problemen die er zijn en politieke meningsverschillen. Delft heeft zoveel te bieden! Uiteindelijk moeten we het samen doen.

De politieke groepering Stadsbelangen Delft wenst de inwoners van onze stad alvast een mooi 2017 toe!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.