Kritisch akkoord Kadernota

Stadsbelangen Delft is in de gemeenteraad, ondanks enkele kritische kanttekeningen, wel akkoord gegaan met de Kadernota. De voorbereidingen voor deze Kadernota hadden dit keer een bijzonder karakter. In samenwerking met zowel oppositie- als coalitieparijen, het college en de ambtelijke organisatie is deze nota tot stand gekomen. Mede onder druk van de Meedenkbegroting die Stadsbelangen Delft, het CDA en de ChristenUnie hadden ingediend bij de Programmanbegroting 2017-2020.

Weliswaar toen een teleurstelling dat geen één voorstel werd overgenomen, maar nu werden wel enkele voorstellen verwerkt in deze Kadernota. Voorstellen zoals bijvoorbeeld verlaging van de OZB, meer budget voor onderhoud in onze stad, uitbreiding Handhaving en het definitief vervallen van de aangekondigde hondenbelasting om enkele voorbeelden te noemen.

Daarnaast heeft de wethouder toegezegd bij de Begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor meer budget voor evenementen. Ook de toezegging dat het college dit jaar nog komt met een notitie over het blauwalg probleem, onder andere in de Delftse Hout, vond onze fractie belangrijk. Een probleem, waarvoor wij in 2013 al aandacht vroegen en daarvoor nog steeds geen adequate oplossing is gevonden.

Uiteraard waren er ook kritische kanttekeningen van onze kant. Wij willen dat nog meer accent wordt gelegd op lastenverlaging voor onze inwoners. Wij hebben het college erop gewezen niet dezelfde uitgavenfout te maken als voor de financiële crisis. Het gaat gelukkig financieel beter met Delft, maar dat betekent niet dat alle financiën volledig op orde zijn. Er zijn nog voldoende risico’s. Onze fractie heeft het beeld dat het college al weer fors geld aan het uitgeven is. De miljoenen vliegen ons alweer om de oren alsof er geen financiële crisis is geweest.

Stadsbelangen Delft wees het college erop om kritisch te zijn bij het doen van investeringen. Vooral bij Projecten die op basis van cofinanciering worden gedaan. Delft heeft daar geen goede ervaringen mee. Bij tegenvallers bleek Delft altijd ‘het financiële haasje’ te zijn. Ons advies was, is en blijft: pas op om niet in de oude valkuil te vallen. Alert blijven op onze financiën!

Problemen heeft onze fractie met het voornemen om nu toch de auto-aansluiting bij de Martinus Nijhofflaan te gaan realiseren en plannen voor de versmalling van de Voorhofdreef. Dat de raad ooit hiervoor in 2005 een besluit heeft genomen, mag geen argument zijn om deze aansluiting nu wel te realiseren.

Verder heeft onze fractie aangegeven geen enkel vertrouwen meer te hebben dat het nog goed komt met Avalex. Wij willen dat het college naar alternatieven zoekt, die zorgen voor betere dienstverlening en betaalbare tarieven. Delft is toch weer akkoord gegaan met een extra uitgaven van € 500.000, — voor Avalex in 2018. De wethouder kan dan wel mooi zeggen, dat dit niet heeft geleid tot hogere tarieven voor onze inwoners, omdat dit bedrag vanuit de reserves wordt gedekt, maar geld uit reserves is ook gemeenschapsgeld.

Het mag duidelijk zijn dat onze fractie niet met alle genoemde voorstellen in de Kadernota blij was. Bij de Begrotingsbehandelingen in het najaar zullen wij daar kritisch naar kijken en indien nodig tegenvoorstellen doen.

Dat neemt niet weg dat er in deze Kadernota zaken zijn geregeld, die wij al aangaven in de Meedenkbegroting. Dan is het een kwestie van wegen en ondanks onze kritische kanttekeningen, die wij hadden en nog steeds hebben, zijn wij akkoord gegaan met deze Kadernota. Je krijgt nu eenmaal niet alles wat je wilt.

Bij de voorbereidingen bij deze Kadernota heeft Stadsbelangen Delft er niet voor gekozen om weg te blijven, maar juist gekozen om de samenwerking met andere partijen te zoeken. Om iets te bereiken, moet je nu eenmaal de samenwerking zoeken met andere partijen en dat is gelukt.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

2 comments

 1. C. Arkesteijn schreef:

  Ja, ‘stadsbelangen’ is blij dat er aantal voorstellen van deze partij zijn verwerkt in deze kadernota! Maar ‘Stadsbelangen’ heeft helaas GEEN voorstellen gedaan om in de binnenstad te investeren, of ondergetekende moet iets hebben gemist!! Of zijn er andere partijen waar ondergetekende moet aanklampen voor deze ‘investeringen’?

 2. Aad Meuleman schreef:

  Dank voor uw reactie. Ik denk dat u inderdaad iets gemist heeft. Meer budget voor onderhoud, is volgens onze fractie investeren in de stad en dus ook in de binnenstad. Meer budget voor evenementen en Delft groener maken voor wat betreft de openbare ruimte. Zo kunnen wij nog wel meer voorbeelden noemen, zoals de rode loper nu eindelijk eens uitrollen (Nieuwe Langendijk) of de verkamering in de binnenstad tegengaan. Komt de binnenstad ten goed, lijkt ons. Overigens is Delft veel meer dan alleen de binnenstad. Wij kunnen ons niet herinneren dat u onze fractie met voorstellen heeft benaderd voor investeringen in de binnenstad of misschien hebben we dat gemist. Stadsbelangen Delft zoekt altijd de samenwerking met anderen, dus uw voorstellen over investeringen in onze binnenstad zijn van harte welkom.
  Met vriendelijke groeten,
  Aad Meuleman
  Stadsbelangen Delft

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.