Het beste voor Delft!

Tijdens de kandidatenbijeenkomst op 15 januari 2018 overhandigde Aad Meuleman, die op 27 maart 2018 afscheid neemt als raadslid, het verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Het beste voor Delft!’ aan lijsttrekker Bram Stoop. Via onderstaande link onder aan de pagina kunt u ons verkiezingsprogramma lezen en/of downloaden. In dit verkiezingsprogramma geeft Stadsbelangen Delft haar ambitie weer voor de komende raadsperiode. Een realistisch verkiezingsprogrammaprogramma met dank aan de vele instanties, organisaties, belangenverenigingen en inwoners die hun input leverden voor dit verkiezingsprogramma.

Onze stad kent vele belangen, vele thema’s en onderwerpen. Het is ondoenlijk om deze allemaal uitgebreid te beschrijven in een verkiezingsprogramma. Bovendien kan niemand in de toekomst kijken door onze steeds veranderende maatschappij. Wat vandaag feit is, kan morgen totaal anders zijn. Dat vraagt ook om flexibiliteit. Stadsbelangen Delft vat haar ambities samen in een vijftal doelstellingen.

Doelstellingen
Stadsbelangen Delft vindt dat iedereen van welke afkomst, geloof, of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse samenleving en daardoor gelijke rechten en plichten heeft.

Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil zorgdragen dat de Delftenaren kunnen rekenen op integriteit van de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en openbare orde is gewaarborgd.

Stadsbelangen Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Stadsbelangen Delft wil een stad die ruime mogelijkheden biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateurkunst.

Stadsbelangen Delft staat voor een streng en rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen voor hen die dit nodig hebben, voor handhaving van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

Uw stem op 21 maart 2018 op onze lokale stadspartij is belangrijk. Onze kandidaten zijn zeer gemotiveerd om uw belangen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Dat is Het beste voor Delft!

Bestuur Politieke groepering Stadsbelangen Delft

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogamma totaal 2018-2022

 

4 comments

 1. Arie schreef:

  Beste stadsbelangen Delft,

  Allereerst complimenten voor het uitgebreide programma, zo te zien is er veel tijd in gaan zitten. Het valt mij alleen op dat er niet heel concreet wordt aangegeven waar de partij voor staat. De partij beschrijft op een vrij algemene wijze dat ze zo’n beetje alle punten willen verbeteren, maar niet echt hoe of ten koste van wat.

  Zou er een lijst gemaakt kunnen worden met de speerpunten die jullie de komende vier jaar willen verwezenlijken/uitvoeren (of wat jullie graag niet zien gebeuren)? Dan is het voor mij duidelijker hoe deze partij zich onderscheid van anderen.

 2. Aad Meuleman schreef:

  Beste Arie,
  Hierbij onze lijst met speerpunten.
  Met vriendelijke groeten,
  Stadsbelangen Delft
  Aad Meuleman
  1. Lastenverlaging voor onze inwoners
  Delft is nog steeds de duurste stad van Nederland. Om van deze kwalificatie af te komen, wil Stadsbelangen Delft in de periode 2018-2022 geen verhoging afvalstoffenheffing en OZB, om zodoende tenminste landelijk gemiddelde te bereiken. En bij voorkeur onder het landelijke gemiddelde uitkomen. Dus lagere lokale heffingen/belastingen.
  2. Ouderenbeleid
  Stadsbelangen Delft wil dat in het nieuwe college het ouderenbeleid een exclusief onderdeel wordt van een wethouders portefeuille. Realisatie 55+centrum en zorgen voor doorstroming van ouderen.
  3. Inspraak inwoners en ondernemers
  Inwoners en ondernemers maximaal betrekken aan het begin van planvorming en tijdens uitvoering van plannen. Tijdige en begrijpelijke communicatie bij veranderingen en werkzaamheden.
  4. Leefbare- en Veilige stad
  Snelle verwijdering van rommel, openbare toiletten in de binnenstad, voldoende fietsvoorzieningen in de binnenstad, rechtvaardige handhaving (Delft gastvrij), buurtpreventie en wijkagent zichtbaar op straat.
  5. Aanpakken armoede versus economie
  De beste manier om dat te doen is om mensen niet gevangen te houden in een uitkering. Iedereen doet mee aan de Delftse samenleving ongeacht herkomst.
  Delft moet fors inzetten op het scheppen van werkgelegenheid en dus het versterken van onze economie. Niet alleen de kenniseconomie, maar ook in het Midden en Kleinbedrijf (o.a. de maakindustrie bevorderen). Dat zorgt voor banen en dat is pas echt de armoede aanpakken. Daarnaast administratieve lastenvermindering bedrijfsleven, o.a. leges, (omgevings-) vergunningen en horecavergunningen.
  6. Afvalbeleid
  Het afvalbeleid (gescheiden inzamelen) is en wordt geen succes. Leidt bovendien tot minder service en is duurder voor inwoners en ondernemers. Alles in één bak en nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en leidt tot lagere lasten.
  7. Tegen gaan verkamering
  Studenten voornamelijk huisvesten op de campus en duidelijk maken dat Delft niet meer woonruimte aan studenten kan bieden met zicht op de campus. Inzetten op woonruimte voor studenten op campus en omliggende steden.
  8. Financieel gezond beleid
  Verantwoord investeren en geen geld uitgeven dat Delft niet heeft.

 3. Frans schreef:

  Ik mis de naameen van de messen die er bij horen
  Zo als dennis hoogstede

 4. Aad Meuleman schreef:

  Beste heer Hoogstede,
  Op het moment dat het verkiezingsprogramma eind november 2017 door de Algemene Ledenvergadering werd vastgesteld, was de definitieve kandidatenlijst nog niet gereed.
  U kunt de kandidatenlijst op onze site vinden onder:
  Waar staan wij voor
  Wie zijn wij
  dan vindt u de volledige kandidatenlijst.
  Met vriendelijke groeten,
  Stadsbelangen Delft
  Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.