Antwoorden op vragen Binnenstad Noord

De belangenvereniging Binnenstad heeft aan alle politieke partijen een vijftal vragen gesteld. Fred Kloezeman, kandidaat wethouder, heeft namens Stadsbelangen Delft gereageerd op de vragen van de belangenvereniging.

VRAAG 1: Parkeren. De parkeerdruk in het B-vergunninggebied is in de late avond en in de nacht zeer hoog. Dit leidt tot veel zoekverkeer en daardoor overlast en onveilige situaties. Dit bleek ook uit de door ons samen met de andere belangenverenigingen in de binnenstad uitgevoerde parkeerdrukmeting in november 2017. Het rapport van de meting hebben wij de gemeenteraad aangeboden met de brief Parkeerdrukmeting in de binnenstad van Delft 2017 van 6 februari 2018.
Antwoord Stadsbelangen Delft: Over uw vraag over de parkeerproblematiek kunnen wij kort en bondig zijn. Deze problemen dienen te worden opgelost. Parkeerregelgeving door parkeervergunningbeleid moet altijd bedoeld zijn voor betere omstandigheden voor inwoners en ondernemers in een wijk of gebied. Dat is het uitgangspunt. Dus dienen wij dit voor u op te lossen en wel zo spoedig mogelijk. Dat doen wij graag in overleg met u.

VRAAG 2: Huisvuil. Het Nieuwe Inzamelen gaat voor laagbouw uit van aparte kliko’s voor GFT, PMD en papier per woning en in de wijk ondergrondse containers voor restafval. Veel huizen in de binnenstad hebben niet de mogelijkheid om die drie kliko’s te plaatsen. De bewoners willen daarom op acceptabele loopafstand ook ondergrondse containers in de wijk voor GFT, PMD en papier waar dan op elk gewenst moment dit afval in gedaan kan worden. Avalex wil echter uit financiële overwegingenlosse karren met containers erop overdag tijdens werkdagen op straat plaatsen waar de bewoners dan hun gescheiden vuil in moeten doen.
Antwoord Stadsbelangen Delft: Stadsbelangen Delft wil heel transparant communiceren naar ondernemers en inwoners. Over dit punt zijn wij het ook eens, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de oplossing iets ingewikkelder ligt. Wij kunnen nu wel met loze beloftes komen, maar daar kiezen wij niet voor. Delft is maar één van de gemeenten uit de regio in het bestuur van AVALEX, tegelijkertijd zijn de problemen bij AVALEX groot. Zo groot, dat Stadsbelangen Delft al jaren de optie wil onderzoeken om uit AVALEX te stappen en met een commerciële partij (afvalophaler) in zee te gaan. Daar hebben we inmiddels nog niet alle politieke partijen voor aan onze zijde gekregen, maar dat dient nog steeds te worden onderzocht. Ons antwoord aan u is dan ook dat wij graag met u hierover in gesprek willen gaan en blijven om deze zaak ook op te lossen, maar dat de praktijk iets ingewikkelder ligt dan de theoretische vraag.

VRAAG 3: Duurzaamheid. De binnenstad bestaat uit veelal oude, al dan niet historische, huizen met een geringe warmte-isolatie. Daarnaast is er vrijwel geen ruimte voor alternatieve wijze van energieopwekking. De straten liggen reeds vol met riolering-, water- en andere leidingen waardoor er nauwelijks ruimte is voor extra leidingen. Houtkachels zorgen voor stankoverlast en fijnstof.
VRAAG 4: Klimaatbestendigheid. De binnenstad is zeer versteend en daardoor ook erg gevoelig voor hittestress. Door de reeds hoge grondwaterstand leidt infiltratie van regenwater tot vochtschade aan de huizen. Het oostelijk deel van de binnenstad wordt met sluizen afgesloten bij hoge waterstand in de Schie. Bij extreem grote regen zal dan het regenwater van hogere delen in de binnenstad zoals de Markt de grachten inlopen en vervolgens bij lagere delen zoals Oosteinde en Vlamingstraat over de kaderand heen de huizen inlopen. Het bergend vermogen van de grachten is voor die situaties namelijk niet voldoende.
Antwoord: Stadsbelangen Delft is het eens met uw analyse dat gezien de omstandigheden het streven naar duurzaamheid en klimaatbestendigheid zaken erg moeilijk liggen in Binnenstad Noord. Maar het feit moeilijk liggen en opgeven past niet in het DNA van Stadsbelangen Delft. Beide zaken zijn zeer essentiële zaken voor de inwoners, de gezondheid, de toekomst van de stad, de ondernemers en het imago van Delft. Ons antwoord is dus dat wij uw standpunten begrijpen en erkennen, maar wij u oproepen om in gesprek met ons en gemeente te blijven en deze zaken ook als uitdaging te blijven zien om aan te pakken, hoe marginaal misschien ook mogelijk is.

VRAAG 5: Groen. De hoeveelheid groen in de binnenstad en de kwaliteit ervan neemt af. Zowel publiek als privaat groen staan onder druk. Binnenterreinen worden steeds verder volgebouwd, en groen sneuvelt. Het groenonderhoud in de openbare ruimte is de laatste jaren onder druk komen te staan. Onze achterban hecht veel waarde aan meer groen. De groene ruimten die er zijn nodigen echter niet uit tot gebruik (Doelentuin, Oostplantsoen) of zijn niet toegankelijk Wallertuin). De keuze voor nieuwe beplanting lijkt soms meer door onderhoudsoverwegingen te zijn ingegeven, dan een optimale ruimtelijke kwaliteit (vergelijk type bomen langs de grachten).
Antwoord Stadsbelangen Delft: Hierbij vindt u Stadsbelangen Delft helemaal op uw weg ! Dus, ja wij willen ook graag investeren in meer groen. Wij willen daarvoor een integraal plan met u opstellen voor de openbare ruimte, toegankelijkheid en leefbaarheid. Wij willen, net als u als inwoner en ondernemer, namelijk altijd effectiviteit en efficiency nastreven bij het doen van de meest optimale investeringen voor een gebied. Wij zien daarbij de gemeente Delft een initiërende en faciliterende, organiserende rol spelen, omdat het de ondernemers en inwoners zijn die Delft tenslotte maken.

Tenslotte: Wij begrijpen dat u via deze 5 vragen enig politiek inzicht krijgt in de visie van de diverse politieke partijen. Wij roepen u wel op om naast deze 5 vragen, die in principe geboren zijn uit geconstateerde problemen en dus erg belangrijk, met ons verder te kijken naar kansen en uitdagingen. Stadsbelangen Delft wil namelijk investeren in de bevordering van de economie en op die manier groei met groei verwezenlijken. Delft is een fantastische stad, maar het kan nog beter. Meer bezoekers, beter toegankelijk, een nog beter imago, “goedkoper” parkeren en vooral meer bestedingen bij het bedrijfsleven.

En ja, Stadsbelangen Delft wil daardoor ook de armoede aanpakken in Delft evenals de hoge werkeloosheid. Daarover willen wij graag met Binnenstad Noord ook na de verkiezingen daarover in overleg blijven. Samen plannen maken en vervolgens uitvoeren, dat is wat wij willen met Delft en haar inwoners en ondernemers. Het liefst doen wij dat als coalitiepartner in het nieuwe college van B&W. Dus naast uw 5 vragen, een vraag van ons aan u: vinden wij u op onze weg bij een dergelijke benadering en aanpak bij de bevordering van de economie en leefbaarheid in onze binnenstad?

Stadsbelangen Delft
Fred Kloezeman, kandidaat-wethouder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.