Tag Archive for Bolten

Schriftelijke vragen inzake opgepakte belastingadviseur Sjoerd S

Afgelopen week werd in de media bekend gemaakt dat belastingadviseur Sjoerd S is aangehouden. Inwoners uit Delft zijn hier mogelijk de dupe van geworden. Fractie Stadsbelangen Delft heeft hier een viertal vragen over gesteld aan het college van B&W.

 

Lees verder

Verbeteren hulpverlening noodzaak!

hulpverlening (800x533)Het trieste bericht dat de lichamen van Julian en Ruben zijn gevonden, heeft een schok in Nederland veroorzaakt. Ongeloof, verdriet, onbegrip en niet te bevatten. De politieke groepering Stadsbelangen Delft leeft intens mee met de moeder en familie van deze jongens. Tijd om dit verdriet te verwerken zal voor hen zwaar zijn en dat heeft nu prioriteit.

Dat neemt niet weg dat inmiddels gebleken is, dat tien instanties betrokken waren bij de situatie van het gezin. Het zoveelste gezinsdrama heeft zich nu voltrokken en steeds weer horen we: ‘het gezin was bekend bij Bureau Jeugdzorg’. Ook in de zaak – die heel Nederland dagenlang in de greep hield – rondom de broertjes Ruben en Julian, waren meerdere hulpverlenende instanties betrokken. En opnieuw kun je daar vele vraagtekens bij zetten. De praktijk laat herhaaldelijk zien dat verschillende hulpverlenende instanties TE veel en TE vaak langs elkaar heen werken. De beeldvorming van deze hulpverlenende instanties krijgt op deze wijze een steeds negatiever karakter, omdat men er schijnbaar niet van wilt leren. Niet één instantie die dit drama heeft kunnen voorkomen.

Hoewel alle ‘in and outs’ op dit moment nog niet bekend zijn, geeft deze situatie wederom aan, dat de hulpverlening in Nederland is uitgegroeid tot vele ‘onnodige’ of ‘overbodige’ instanties, die niet alleen veel geld kosten, maar volstrekt onvoldoende met elkaar communiceren dan wel in staat zijn problemen daadwerkelijk en effectief op te lossen. Elk gezinsdrama dat zich opnieuw voltrekt is er ons inziens één te veel.

En Stadsbelangen Delft heeft hiervoor al vaker gewaarschuwd. (zie bijvoorbeeld publicaties van oa. Bram Stoop of  https://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4570) Te veel instanties. Of het nu gaat om bijvoorbeeld armoede, schuldhulpverlening of jeugdzorg, voor bijna elke punt, komma is wel een instantie in het leven geroepen en men doet er vooral alles aan om de eigen toko in stand houden. Het lijkt ten koste te gaan van degene die de hulp zo hard nodig heeft.  Je mag van dit soort hulpverlenende instanties, waaronder in deze situatie Bureau Jeugdzorg, toch op z’n minst verwachten dat er deskundigen, goed opgeleiden, zorgvuldig en betrokken mensen werken met kennis van zaken. En daarnaast ook hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.

Of verwachten wij soms te veel van deze instanties? De toenemende bureaucratie draagt er aan bij dat er kostbare tijd en energie verloren gaat om die spreekwoordelijke pet dezelfde kant op te zetten en de daad bij het woord te voegen. Wellicht dat het aantal zorgaanvragen hen boven de pet groeit, want te veel mensen voelen zich vaak niet gehoord of geholpen, terwijl ingrijpen op het moment zelf noodzakelijk is.

Tijdens de eerste armoede conferentie, die destijds door de toenmalige wethouder Bolten werd georganiseerd in de TU, werd mij gevraagd, wanneer de armoede zou zijn opgelost. Er waren ruim 250 professionals aanwezig. Ik antwoordde: ‘als we over twee jaar weer een armoedeconferentie houden en er dan nog maar 30 professionals in deze zaal aanwezig zijn’. 

Wellicht een gechargeerd  antwoord, maar Stadsbelangen Delft hoopt vurig dat de trieste ontwikkelingen rond Julian en Ruben  eindelijk eens de ogen opent van de beleidsmakers. De hulpverlening moet overzichtelijk met korte lijnen en effectief worden ingericht. En vooral adequate communicatie van degenen die bij welk gezin of burger dan ook zijn betrokken. Dan kunnen wellicht afschuwelijke drama’s worden voorkomen. 

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Ongecontroleerd geld uitgeven

Femke Stolker (PvdA) heeft geen idee waar het over gaat. Bijzonder schokkend was het om in de raadsvergadering van 31 augustus jl. te moeten constateren dat het college, gesteund  door de coalitiepartijen, geld uitgeeft voor personeelslasten zonder zich af te vragen of het gevraagde budget klopt dan wel echt nodig is.  Het ging om een structureel bedrag van ruim € 700.000,–. De terechte kritische vragen van fractielid Wim de Koning over dit  gevraagde budget werden door wethouder Bolten als vervelend ervaren. Zij liet duidelijk merken dat zij blanco cheques aan haar  ambtenaren afgeeft zonder na te gaan of het gevraagde budget wel klopt. Dat geeft te denken voor een wethouder van financiën.   

Ook wenst Saskia Bolten geen uitleg aan onze fractie te geven als daarover kritische vragen worden gesteld. Zeker als een raadslid  terecht de vinger op de zere plek legt. Met het antwoord: “Ik hou mij  alleen bezig met de grote lijnen”, gaf de wethouder duidelijk blijk dat gevraagde budgetten door haar probleemloos worden geaccepteerd. Een zeer kwalijke zaak.   

Kwalijk was ook de opstelling van de fractievoorzitter van de grootste  partij (PvdA) in de raad Femke Stolker. Zij liet zien helemaal geen  verstand van zaken te hebben over deze problematiek, maar  probeerde zich wel met weinig intelligente opmerkingen te manifesteren.  Tevergeefs overigens. Een uitgavenpost van ruim € 700.000,– structureel kan je toch niet  zien als een detail. Toen Wim de Koning aangaf dat hij twijfels had over dit gevraagde budget, vroeg Femke Stolker of Wim de Koning zijn twijfels kon onderbouwen. Dat deed hij aan de hand van een voorbeeld en vervolgens beschuldigde Stolker Stadsbelangen dat wij ons met details bezighouden. Van een fractievoorzitter van de  grootste partij in de raad zou je toch meer intelligentie mogen  verwachten.   

Stadsbelangen trekt zich niets aan van de kritiek van wethouder Bolten  en Femke Stolker. Wij zullen gevraagde budgetten ten behoeve van  personeelslasten zeer kritisch blijven volgen en zullen bij twijfels het college daarover blijven bevragen. Fractie Stadsbelangen-Delft