Tag Archive for gedraai

Gedraai wethouder bij noodopvang?

Deze week schreef onze fractie een artikel op onze site over de noodopvang in Delft. Zie link: www.stadsbelangendelft.nl/?p=7523#more-7523 Het AD besteedde hier aandacht aan in hun krant van 1 oktober 2015.
Lees verder

Coalitiepartijen schrikken

Het staat er toch echt in het collegeprogramma: ” De gemeente verruimt de mogelijkheden voor live optredens in horeca-  gelegenheden van 8 naar 12 keer per jaar.” Geen enkele  voorwaarde staat daarbij genoemd.   

Niet zo verwonderlijk dus dat de burgemeester als portefeuillehouder deze wens van de coalitiepartijen regelde. Deze partijen hadden hun wens duidelijk in het collegeprogramma opgeschreven. Uiteraard hadden deze  partijen, vooral Groen Links en de PvdA, onvoldoende rekening gehouden  met de kritiek van de bewoners uit de binnenstad.   

En die kritiek kwam er dus afgelopen donderdag in de commissievergadering  van de bewoners. Dat konden Groen Links en de PvdA zo vlak voor de  verkiezingen natuurlijk niet gebruiken. Deze partijen vonden dat over dit  voornemen eerst overlegd moest worden gevoerd met de bewoners van de  binnenstad en ja, het stond wel in het collegeprogramma, maar er was geen  enkele haast om deze wens van de coalitie nu al te realiseren.   

Je zou toch zeggen dat het een mooi gebaar van de burgemeester was om de wens van de coalitiepartijen, met toestemming van het college, zo snel mogelijk te regelen. In het college zitten overigens ook de  vertegenwoordigers van de coalitiepartijen die betrokken zijn geweest bij het schrijven van  het collegeprogramma.   

Stadsbelangen heeft zich verbaasd over het gedraai van de PvdA en  Groen Links op dit punt en dat ook uitgesproken. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de heren de Prez en Bot. Waarom eerst eindeloos  overleggen als je al duidelijk in het collegeprogramma hebt vastgelegd wat je wilt?   

De conclusie is in ieder geval dat de coalitiepartijen (PvdA en Groen  Links) of onvoldoende hebben nagedacht bij het schrijven van het collegeprogramma of iets hebben opgeschreven wat zij eigenlijk niet willen of deze  beslissing pas  willen nemen na de verkiezingen van komende woensdag. Dat laatste lijkt  het  meest logische. Wordt vervolgd. Fractie Stadsbelangen-Delft