Tag Archive for jongerencentrum

De Border gered, maar toekomst van expositieruimte 38CC blijft onzeker.

Het Delftse herstelplan dat deze week werd vastgesteld, kent winnaars en verliezers. Zo mag jongerencentrum De Border in Tanthof open blijven, maar moet expositieruimte 38CC onverhoopt toch een kwart van de subsidie inleveren. 

Even was het spannend voor de Border in de wijk Tanthof, maar Delfts allerlaatste ouderwetse jongerencentrum mag toch voorlopig de deuren open houden. De Delftse gemeenteraad zette, nadat Bram Stoop van Hart voor Delft een motie indiende, unaniem een streep door het plan om het jeugdhonk weg te bezuinigen. 

Patrick Verbaan, woordvoerder van de stichting achter De Border, Stichting Welbevinden Delft, kan eindelijk weer opgelucht ademhalen. ,,Het is helemaal super”, klinkt het enthousiast. Maar naast die zucht van verlichting is er ook ruimte gekomen voor een heel ander gevoel. ,,We zijn zo onwijs blij en kunnen eindelijk weer echt vooruitkijken.” 

Vol plannen

Het is weer tijd voor de toekomst, ziet Verbaan. Zelf zit hij al boordevol plannen. ,,Het geeft me zoveel energie. We willen een project doen waarbij we de tieners laten koken voor ouderen in de wijk bijvoorbeeld. We kunnen ze met kerst maaltijden laten brengen naar eenzame ouderen in Tanthof.” Zo snijdt het mes aan twee kanten, betoogt Verbaan. ,,We willen echt de verbinding tussen jong en oud in de wijk.” Ook hoopt hij dat De Border na de lockdown weer plek kan bieden aan jongeren die ‘zomaar even kunnen komen aanwaaien’. Dan hebben ze weer een plek waar ze samen kunnen komen. Daar hebben de jongeren echt behoefte aan.” 

Het vertrouwen is wel wat beschadigd – Coen de Jong

Het bewijs daarvoor zag Verbaan gisteren nog met eigen ogen. ,,We hadden een volleybal clinic waar dertig jongeren op af kwamen. Dat is gaaf om te zien.” De stichting moet eerst nog in gesprek met de gemeente. 

Kleerscheuren

Expositieruimte 38CC is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De voorgestelde bezuiniging van 30.000 euro is zuur. Toch is Coen de Jong van 38CC tevreden dat een passage in het plan om ook de rijkssubsidie stop te zetten, is geschrapt. ,,Met 38-0″, doelt hij op het unanieme aantal raadsleden dat daarvoor stemde.

,,Het is echt een dubbel gevoel. Het vertrouwen is wel wat beschadigd, want we waren voordat dit herstelplan er lag, echt in de veronderstelling dat we het goed deden.” Eerder sprak de gemeente nog lyrisch over 38CC en werd op aanraden van de stad een prominentere plek voor de galerie gezocht in de Papenstraat in het centrum. ,,Het voelde toen we hoorde van de voorgestelde bezuinigingen alsof we aan het verdrinken waren in de Atlantische Oceaan. Na de raadsvergadering van dinsdag voelt het alsof we gered zijn van de verdrinking, maar alleen met een zwemband.” 

Niettemin blijft De Jong positief. ,,We hebben heel veel warme reacties en uitspraken van waardering gekregen in de afgelopen weken. Zo’n crisis maakt wel heel veel los. Ook heeft de politiek een beter idee gekregen van wat wij doen en dat we er echt voor alle Delftenaren zijn.”

Broekriem aanhalen

Delft moet de broekriem de komende jaren flink aanhalen. Het stadsbestuur besloot in december nog om de begroting van de stad niet sluitend in te dienen. Het was een signaal naar het rijk om duidelijk te maken dat er niet genoeg geld in het laatje kwam om de wettelijke gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. 

De actie leverde Delft een ondertoezichtstelling van de provincie op: geen cent mocht worden uitgegeven tot de stad met een sluitend financieel plan om het gapende gat van 7,7 miljoen euro te dichten op de proppen kwam. Begin maart kwam dat plan er eindelijk. Vooral bibliotheek DOK, Delft voor Elkaar, De Border en expositieruimte 38CC dreigden de grote verliezers te worden van de nieuwe plannen. 

Afgelopen dinsdag debatteerde de Delftse gemeenteraad over het voorlopige voorstel. De meest opmerkelijke uitkomsten waren: 

• Twee nieuwe voorstellen om met DOK om de tafel te gaan. Het stadsbestuur heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om het personeelsbestand en de openingstijden van DOK tegen het licht te houden. Daarnaast moet Delft onderzoeken hoe de jeugdprogramma’s van DOK door kunnen blijven gaan met minder subsidie. 
• Het besluit om af te zien van het afstoten van jongerencentrum De Border.
• Bij het bespreken van de begroting van 2022 moet het stadsbestuur meer inzicht geven in de gevolgen, zowel financieel als maatschappelijk, van de nu voorgestelde bezuinigingen voor DOK en Delft voor Elkaar. 

Fractie Hart voor Delft
Bram Stoop

Bron: AD Delft
Foto: Sportfondsenwelzijn.nl

Jongerenwerk moet beter!

booStadsbelangen heeft diverse signalen ontvangen over het buurt- en wijkwerk. Veel kritiek op de gang van zaken en ook over de rol van de Breed Welzijn Delft (BWD).

Het jongerencentrum in de Bomenwijk is al enkele maanden gesloten, omdat de jongerenwerker door omstandigheden niet kan werken. De BWD heeft kennelijk geen mogelijkheden om voor vervanging te zorgen of andere prioriteiten. Jongerenwerkers melden problemen te hebben met het beleid van de BWD. Een jongerenwerker in het Tanthof is niet beschikbaar meer op dit moment. Nog steeds staan er drie portiers aan de deur van het jongerencentrum Culture in de Gilleswijk. Dat kost veel geld en in feite verandert er niets ten goede.

Het college weet van deze problematiek af gezien hun antwoord tijdens de rondvraag van Bram Stoop in de commissie S&V vorige maand, maar het blijft verder verdacht stil. Wel heeft het college recentelijk een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin men aankondigt dat Breed Welzijn Delft bezig is de participatiestructuur van de deelnemers (lees oa. vrijwilligers) te willen herzien.

De programmaraad van de buurthuizen vindt men nu een achterhaald recept, omdat daar steeds dezelfde mensen te zien zijn. Een bijzonder argument. Men wil graag andere mensen als gesprekspartner hebben. Wellicht mensen die minder kritisch zijn op het functioneren van de BWD?  

In ieder geval blijken er zaken niet goed te gaan en momenteel is daar het jongerenwerk de dupe van, zo lijkt het. In de commissie S&V van april 2011 zal de brief van het college worden besproken en Stadsbelangen zal hierbij de problemen rond het jongerenwerk extra onder de aandacht brengen.

Fractie Stadsbelangen Delft