Tag Archive for Koningin

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!

Graag voldoet onze fractie aan het verzoek van Aad Meuleman om door middel van ‘zijn glazen bol’ onderstaande column te plaatsen op onze website.
Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Delftse ‘Koningin Jolanda’ weinig wol!
Onder de kop ‘Delfts raadslid maakt vuist tegen schimmel’ publiceerde het AD een artikel van de Delftse ‘Koningin Jolanda Gaal.’ Deze roeptoeter raadslid blinkt vooral uit in niet onderbouwde kreten en schijnt er vooral plezier in te hebben om Delft keer op keer alleen maar negatief in het nieuws te brengen. Er is zelfs iemand verhuisd naar Zeeland als gevolg van de schimmel in huizen in Delft, stelt zij. Alsof in Zeeland geen huizen met schimmel te vinden zijn.
Lees verder

Afscheid en Welkom!

koningshuis_intropagina_720x389In de aankondiging van haar afscheid eindigde Koningin Beatrix met de woorden (citaat): ‘Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven, in de vele mooie jaren waarin ik uw Koningin mocht zijn’(einde citaat). 

De politieke groepering Stadsbelangen Delft bedankt met veel respect Koningin Beatrix voor de wijze waarop zij zich in de afgelopen 33 jaar op indrukwekkende wijze heeft ingezet voor ons land en vooral dat zij Koningin wilde zijn voor alle mensen in ons land.  

Wij wensen onze nieuwe Koning Willem Alexander veel wijsheid en kracht toe in de uitoefening van deze belangrijke functie en verwelkomen hem en Koningin Maxima als Koningspaar van ons land.

Politieke groepering
Stadsbelangen Delft