Tag Archive for kou

SP zet vrijwilligers in kou

vrijwilligersOp initiatief van Stadsbelangen is in november 2009 met alle fracties een externe oriëntatie afgesproken met Breed Welzijn Delft. Vrijwel alle fracties hebben hiervoor input geleverd. Vooral over de positie van de vrijwilligers in de buurthuizen. Deze presentatie vindt door omstandigheden pas as dinsdag (2 februari 2010) voorafgaande aan de commissie Samenleving & Volkshuisvesting plaats.

In de commissie S&V van januari jl. hebben alle aanwezige fracties aangegeven serieus over de motie van de SP te willen spreken, maar het reëel te vinden om ook eerst de presentatie van de BWD af te wachten. Op basis van de verkregen informatie zou de motie van de SP voor de gemeenteraadsvergadering van februari as. alsnog kunnen worden geagendeerd, mogelijk zelfs aangescherpt en mede ondertekend door meerdere fracties in de raad. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat, waarin de belangen van de vrijwilligers, waarvoor de SP zegt op te komen, zo optimaal mogelijk worden behartigd. Dat zou de SP toch moeten aanspreken. 

Niets was tijdens de gemeenteraadsvergadering minder waar. De uitgestoken handen van de meeste fracties werd door de SP geweigerd. Daarbij is het ongeloofwaardig dat de SP vragen stelt met betrekking tot het overleg met Breed Welzijn Delft a.s. dinsdag in de commissie en geen behoefte heeft aan de beantwoording van deze vragen. In feite wilde de SP het onderwerp vrijwilligers alleen voor de bühne opvoeren, maar resultaat halen wilde de SP fractie niet.

De motie van de SP bevat overigens wel degelijk elementen die Stadsbelangen wil ondersteunen. Ook uit de beantwoording van de wethouder bleek dat er zaken ten behoeve van de vrijwilligers zijn binnen te halen. Maar eerst hoor en wederhoor. Dan kan je als politieke partij een zuivere afweging maken en echt iets realiseren voor de vrijwilligers. De simpele conclusie van het debat gisteren was dan ook, dat de SP de vrijwilligers, waarvoor zij zeggen op te komen, in de kou heeft laten staan. Een gemiste kans.

Fractie Stadsbelangen Delft