Tag Archive for rolstoel

Zuinig op ouderenproof

ouderproof (1024x768)Bram Stoop was op uitnodiging aanwezig bij de vergadering van de ambassadeurs ouderen proof in de wijk Wippolder. Zeer gemotiveerde mensen, die praten over zaken die zij in de wijk tegenkomen. Dat varieert van losse stoeptegels tot aan algemene zaken. Deze mensen pakken diverse zaken in hun wijk serieus aan. Ook zaken die zij melden bij de gemeente, maar of daar werkelijk iets mee wordt gedaan, is niet altijd duidelijk. 

Veel dingen gaan goed, maar soms is de communicatie met de gemeente wel lastig te realiseren. Zo is men vanaf september 2011 al bezig met iemand van de gemeente in contact te komen, maar dat is lastiger dan je zou vermoeden. Niet alleen de politiek, maar ook vanuit de gemeente moet je serieus met mensen omgaan. 

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over zaken als studentenhuisvesting en woningen, die worden verbouwd voor deze doelgroep. Een hot item binnen de lokale politiek. Verder werd gesproken over inbraakpreventie en over het bruggetje over de Emmalaan. Dankzij ouderenproof weer gemakkelijk met de rolstoel en scootmobiel te gebruiken. Dit jaar heeft ouderenproof een wijkschouw gehouden zodat men goed weet wat er speelt in de wijk. 

Dergelijke groepen zijn belangrijk in een wijk. Er wordt ook met andere wijken overlegd en men weet dus veel van elkaar. Men kan wel zeggen: ‘de maatschappij is aan het vergrijzen’, maar ouderen zijn en blijven onmisbaar voor een leefbare stad. Stadsbelangen maakt graag gebruik van de kennis van juist deze doelgroep. Zij kennen onze wijken als geen ander en hebben er vaak al een groot deel van hun leven doorgebracht. 

Dat ouderen ook oog en oor hebben voor jongeren bleek tijdens de vergadering. Men vindt dat er voor de jeugd in de Wippolder te weinig te doen is. Een serieus signaal. Een signaal dat ook elders in onze stad wordt gehoord. Kortom: er is nog genoeg te doen. Maar vooral zuinig zijn op deze fantastische groep mensen die zich inzetten voor hun wijk.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

(op de foto ontbreekt de heer Mergler)

Zuinig met centen

Ieder jaar wordt er veel gemeenschapsgeld verspild bij het verstrekken van hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen en rollators. Vorig jaar werd 439 miljoen euro uitgegeven aan deze hulpmiddelen. Zo’n 7 procent van al deze spullen – goed voor een bedrag van 30 miljoen euro – staat te verstoffen in een depot.

In heel Nederland zijn er 110.000 scootmobielen in omloop, zo’n 225.000 handbewogen rolstoelen en 25.000 elektrische rolstoelen. Het grootste deel van deze hulpmiddelen wordt verstrekt via gemeenten door de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Gemeenten kunnen kiezen uit twee opties om hulpmiddelen te verstrekken: ze krijgen de middelen in bruikleen van een hulpmiddelenleverancier of ze kopen de spullen zelf. 48% van de gemeenten koopt zélf alle hulpmiddelen. Het probleem is dat er geen onderling overleg is tussen de gemeenten. Er kan dus een fonkelnieuwe rolstoel in een loods staan bij gemeente A, terwijl gemeente B een nieuwe bestelt.

In november 2009 kwam dit uit een onderzoek naar voren bij het televisieprogramma Kassa. Gezien de signalen die onze fractie heeft is er nog weinig veranderd aan deze situatie.

Onze indruk is dat er binnen Haaglanden onvoldoende wordt overlegd over deze kwestie, terwijl ook daar moet worden bezuinigd. Vaak zijn dat bezuinigingen die de burgers raken. Wij zullen over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen aan het college.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop