Algemene Beschouwingen n.a.v. Kaderbrief

Voorzitter, leden van de raad, webcam kijkers en aanwezigen op de publieke tribune, In de Kaderbrief staat dat de stadsschuld op dit moment 401 miljoen euro bedraagt, maar het college stelt dat de financiële positie van Delft op zichzelf gezond te noemen is. Als er vanavond in deze raadszaal iemand is, die dat gelooft, mag hij of zij blijven zitten.


Voorzitter, bij Algemene Beschouwingen is het gebruikelijk om vooruit te kijken, maar een korte terugblik hoort daar zeker bij. Het is nu ruim een jaar geleden dat dit college aantrad. Wat is onze fractie opgevallen.

Een college dat vooral positiviteit uitstraalt, grote ambities heeft en doet alsof Delft heel veel goud in handen heeft. De miljoenen aan voornemens om investeringen te doen vliegen ons om te oren. Het college oogt daadkrachtig in het bedenken van plannen, maar is tot op heden weinig daadkrachtig in de uitvoering van plannen. Het college heeft immers geen miljoenen om uit te geven en hoopt vooral dat andere partijen de plannen van dit college willen financieren en dat is nog lang niet zeker. Een risico dus, want je maakt je als stadsbestuur kwetsbaar als je afhankelijk wordt van andere partijen. Immers wie betaalt………bepaalt.

Opvallend dat behalve grote ambities en mooie woorden wij nog vrij weinig gezien hebben van dit college. Of het moet zijn dat het college haar PR goed op orde heeft met allerlei pret foto’s in de pers. Of dat het college er alles aan doet om de TU en onze studenten te plezieren. Er wordt zelfs over een tweedeling gesproken tussen de TU, studenten en onze bewoners van Delft. Ongepast en bovendien heeft onze fractie een ander beeld als het gaat over tweedeling in onze maatschappij. Onze gouden stad is veel meer dan alleen de TU en studenten. Is het college op dit punt nog wel in balans?

Het uitgeven van 13 miljoen voor de Gelatinebrug lijkt weer een cadeautje voor studenten. Nog geen definitief plan, maar een denkrichting. Het college wil voor die denkrichting de miljoenen alvast hebben. Onze fractie noemt dat selectief geld uitgeven. Wij willen geen halve plannen voorgelegd krijgen. Overigens voor 13 miljoen kan voor andere activiteiten veel meer gedaan worden, zoals het bloemencorso, vuurwerkshow of voor gezond zwemwater. De PvdA maakt zich er ineens druk over. Gelukkig, maar in de afgelopen jaren hebben wij dit probleem herhaalde malen onder aandacht gebracht en toen bleef de PvdA stil.

Denk eens aan onze inwoners en zet eens een keer in op lastenverlaging in plaats van in te zetten op allerlei dure ogenschijnlijke onhaalbare projecten, waarvan de rekening straks weer bij onze inwoners komt te liggen. Het college geeft aan, dat Delft op de 2e plek van de ranglijst als duurste gemeente staat. Er staat gelukkig nog net geen smiley bij. Doe daar eens wat aan!

Voorzitter, het college geeft in de Kaderbrief een doorkijk naar de energietransitie met als uitgangspunt: Delft energie neutraal. Een loket waar mensen terecht kunnen met vragen en informatie kunnen krijgen, is natuurlijk prima. Dat neemt niet weg dat Stadsbelangen Delft als het gaat om de energietransitie blijft inzetten op realistische doelstellingen. Doe wat haalbaar en betaalbaar is, want zolang er geen muur om onze stad staat of een dak boven de stad is de kreet Delft energie neutraal alleen een papieren kreet.

Stadsbelangen Delft wil in ieder geval dat de eventuele opbrengst, als de aandelen van Eneco daadwerkelijk worden verkocht, niet volledig wordt besteed aan energiedoelstellingen. Er zijn nog veel meer zaken in Delft die budget vragen. Daar komen we later nog over te spreken.

Het college stelt dat er beperkte financiële ruimte is en dat men meer financiële ruimte wil vinden. Koop dan niet voor 1 euro grond van de TU om vervolgens 1,45 miljoen kosten te maken, zoals bij Gele Scheikunde het geval is. Gele Scheikunde en het EWI-gebouw zijn overigens bij uitstek kansen om daar studentenwoningen te realiseren.

Het college wil meer bedrijfsruimte creëren. Schie-oevers was daarvoor een uitgelezen kans, maar het college verkwanselt de kans om op die plek meer bedrijfsruimte te creëren. Het college zet liever in op woningen op die plek. Je kunt wel roepen dat bewoners vooraf worden geïnformeerd, dat er bedrijven aanwezig zijn, maar uiteindelijk zullen, als bewoners overlast ervaren, ondernemers aan het kortste eind trekken. Zo simpel is het. Dat gaat straks ook plaatsvinden bij de nieuwe LAGA-plek.

Nog steeds is het onze fractie een doorn in het oog hoeveel geld er wordt uitgegeven aan externe inhuur. Wij vragen hier al jarenlang aandacht voor.  In Delft was dat in 2018 maar liefst 18 miljoen euro. Je kunt wel blijven volhouden, dat je externe kennis nodig hebt, omdat je dat niet beschikbaar hebt in jouw organisatie, maar je kunt er ook over nadenken hoe je die kennis als onderdeel van jouw organisatie vast in huis kunt halen en blijvend kunt gebruiken.

Nog steeds wordt ingezet om 15.000 extra woningen. Dat betekent ca. 30.000 meer inwoners. Wil je dat als stad? Delft is een zeer compacte stad. 15.000 woningen extra betekent heel veel extra als het gaat om leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit. Of het gaat ten koste van groen. Delft moet inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Opvallend weer voorzitter, dat bij het Sociaal Domein wederom gesproken wordt over doelmatiger werken, kostenbewustzijn en resultaatgericht. Terugkerende kreten die wij al jaren in stukken tegenkomen. Het oogt mooi op papier. De vraag is: wanneer gaan we eens daadwerkelijk een keer doelmatiger werken met kostenbewustzijn en resultaatgericht zijn. Hetzelfde als het gaat om aandacht voor onderhoud en beheer. Daar valt het nodige aan te verbeteren en niet alleen in onze binnenstad. Kijk ook eens in andere wijken. Dus tijd voor handen uit de mouwen in plaats van mooie zinnen opschrijven.

Hoewel de problematiek rond verpleeghuizen een verantwoordelijkheid is van overheid, vindt Stadsbelangen Delft dat een lokale overheid zich ook met dit probleem actief moet bezighouden. Een wachttijd van twee jaar zoals bij de Bieslandhof het geval is, waar 6 weken de norm is, is onacceptabel.

Mooi dat het college de bereikbaarheid per fiets wil bevorderen, maar los eerst eens het huidige fietsoverlast probleem op. De stallingscapaciteit is zwaar ‘onder de maat’. Het probleem met de oranje fietsen wordt alleen maar groter. Delft fietsstad is prima, maar dit promoten en geen plek hebben om je fiets neer te zetten, vergroot het overlast probleem. Voor de goede orde: het feit dat je een actueel probleem benoemt, betekent niet dat Stadsbelangen Delft tegen fietsen is.

De tarieven van parkeergarages en inwoners met een jaarabonnement zijn te hoog. Dat leidt tot veel lege plekken. Verleidt de automobilist door de tarieven in de parkeergarages te verlagen en de tarieven op straat te verhogen. Dat zorgt voor verhoging van de bezettingsgraad in de parkeergarages en meer inkomsten en dus meer ruimte op straat voor de fietser. Of misschien een idee om ruimte voor fietsenstallingen in parkeergarages te realiseren tegen een kleine vergoeding.

Stadsbelangen Delft vindt dat de wijk Buitenhof nu eindelijk eens van het predicaat aandachtwijk af moet. Ook dit jaar wordt ruim 7 ton in deze wijk gepompt, waaronder een projectleider die twee ton kost. Er is genoeg werk in andere wijken die ook met problemen te kampen hebben, zoals de Wippolder en de omgeving Foreestweg. Het wordt tijd voor een daadkrachtig welzijnsbeleid voor de hele stad.

We weten dat er een forse vergrijzing plaats vindt en dat in wijken zoals Tanthof 65% en meer boven de 65 jaar is. Ouderen willen best kleiner gaan wonen, maar hun ruime woning verlaten betekent hogere woonlasten. Ouderen willen niet op gezadeld worden met een torenhoge huur zodat ze gevangenen worden in toeslagen en dergelijke. We weten dat er ouderen zijn die mee willen werken, dus speel daarop in vraag hoe zij dit zien en maak er beleid voor.

Bij de verdere uitwerking van de Kadernota naar de begroting voor volgend jaar, wil onze fractie activiteiten terugzien die betrekking hebben op reële haalbare en vooral betaalbare complete plannen vooral op het gebied van de energietransitie, lastenverlaging, aandacht voor wijken, aanpak fietsoverlast, ouderen en sport.

Tenslotte voorzitter, stop eens met de besluiteloze ping-pong kreten als we gaan het onderzoeken, we komen erop terug, we moeten het nog eens evalueren, het wordt in de Kadernota of in de Begroting geregeld. Daar kopen onze inwoners niets voor. Wees daadkrachtig in uitvoering is ons advies.

Bij de verdere uitwerking van de Kadenota geven wij het college als tip mee: ‘Bedenk, wat er niet is, is er niet!’

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.