College en coalitie: ikke, ikke, ikke…!

Gisterenavond hebben we de laatste digitale raadsvergadering voor het zomerreces beleefd. Samen met Bram Stoop en Marcel Koelewijn. Een avond met een volle agenda, maar a.s. maandag (13 juli) gaan we verder met de raadsagenda. Dit omdat we de agenda niet op tijd af kregen. Het ‘hoogtepunt’ op de agenda was de parkeertransitie.


Stadsbelangen Delft heeft 4 moties op dit agendapunt ingebracht met de volgende strekking:

1.Terug naar de tekentafel met het voorstel parkeertransitie
Er is geen participatie geweest tussen de divers belangenverenigingen en inwoners in de stad. Het college (coalitiepartijen) heeft deze parkeertransitie uit het mobiliteitsplan gehaald. Dat plan wordt in september a.s. besproken, dus was ons dringend advies in deze motie: ‘neem het mee terug en ga in de stad luisteren’.

2. Parkeervergunningen
Geen betaald parkeren invoeren in de Wippolder, voordat er een gedegen onderzoek is gedaan naar de zogenaamde parkeerdruk in deze wijk. Bewoners in deze wijk stellen geen enkele parkeerdruk te ervaren. Wij willen een onafhankelijk extern onderzoek in samenspraak met de betrokken belangenverenigingen in het kader van het democratisch proces.

De uitslag van dit onderzoek terugkoppelen naar de Gemeenteraad en daar bespreken, uiterlijk eind november 2020. Dan kan de gemeenteraad op basis van feitelijke gegevens een gedegen besluit nemen. Een dergelijk onderzoek alsnog met terugwerkende kracht uitvoeren in de Bomenwijk.

3. Geen overdracht van bevoegdheden met de volgende strekking
De gemeenteraad moet haar eigen bevoegdheden houden om te bepalen in welk gedeelte of straat al dan niet een parkeerregime ingevoerd moet gaan worden. Deze bevoegdheid hoort niet thuis bij het college, die daarmee de gemeenteraad buitenspel wil zetten.

4. Ook vooraf overleg met inwoners in de schil
Ga met de inwoners en belangenverenigingen VOORAF in overleg over de parkeerstrategie en niet achteraf informeren wat besloten is. De democratie wordt door het college daardoor niet serieus genomen.

Uiteraard werden deze moties met 13 voor en 24 tegen door de coalitie weggestemd. Oftewel oppositie versus coalitie. Ook de andere moties op het gebied van de parkeertransitie, ingeleverd door oppositiefracties werden weggestemd. Dit ondanks dat de heer Van Vliet (Groen Links) aandrong op samenwerken. Voor hem betekent dat: ‘doen wat Groen Links wil’. Nou, Stadsbelangen Delft heeft genoeg van zijn idee over wat samenwerken inhoudt: zijn idee is eenrichtingsverkeer.

Ook stonden er bestemmingsplannen ter bespreking op de agenda.
15.000 Woningen (is het streven van dit college en coalitiepartijen), maar hier ligt nog steeds geen raadsbesluit aan ten grondslag. Groen Links heeft de mond vol van behoud van groen in onze stad maar een dergelijk aantal woningen bouwen gaat simpel ten koste van groen in onze stad.

Het college wil 10.000 Banen extra, maar met name voor hoog opgeleiden Onze Delftse jongeren met een lagere opleiding komen dus niet aan de bak, behalve misschien als schoonmaker.
Ook onze ouderen worden in de omliggende verpleeghuizen opgevangen, omdat er niet genoeg plek is in de Delftse tehuizen. Wachtlijsten van 2 tot 4 jaar zijn aan de orde van de dag. In de panden die eerst voor onze ouderen waren, wonen nu studenten met een paar ouderen die nog veelal zichzelf kunnen redden. Niks mis mee, maar het gaat toch ten koste van onze ouderen. Die Buytenweye, De Lindenhof en de Bieslandhof zitten vol en hanteren een wachtlijst. De wachtlijst wordt alleen opzij gelegd wanneer er een kamer(tje) vrij komt en er iemand uit het ziekenhuis opgenomen dient te worden.

Verder is er komende week op donderdag 16 juli as. nog een avond waarin de Commissie Algemeen vergadert met betrekking tot de versoepeling van de coronaregels en onderwerpen die daar mee verband houden.

De gemeenteraad zelf start op zaterdag 4 september 2020 met een lunchbijeenkomst om het nieuwe raadsjaar weer op te starten. WIL IK DAAR BIJ ZIJN? In ieder geval een heel ‘zomerreces’ om me daar in te verdiepen.

Democratie is niet simpel de helft + 1 en doordrammen, maar wat Stadsbelangen Delft betreft luisteren naar elkaar en dan de beste kansen pakken om tot een besluit te komen. Niet ikke, ikke, ikke, maar hoe kunnen we het samen doen.

Wij wensen ondanks nog steeds Corona de Delftse bevolking een fijne zomer toe. Blijf gezond!

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.