Algemene Beschouwing Programmabegroting

Voorzitter,
Inleiding
Wij leven in een bizarre Corona tijd, waarbij vooral de gezondheid van onze inwoners op het spel staat en daarnaast onze maatschappij er plotsklaps er heel anders uitziet. Je kunt van alles vinden over de zin van maatregelen die worden genomen en zeuren over aantasting grondrechten, maar wat onze fractie betreft moet bovenaan staan dat wij het virus onder controle weten te krijgen. Dat is in het belang van iedereen! Tegen alle mensen die bij elke puntkomma het zo nodig vinden de ‘waarom vraag’ te moeten stellen, zeggen wij: stop ermee. Houd je aan alle maatregelen. Ook tegen de mensen die niet uit Delft komen en hier al dan niet tijdelijk verblijven, zeg ik: ‘In Delft houden we ons aan de afgekondigde maatregelen en als het je niet bevalt, ga dan terug van waar je vandaan komt’. Hoe moeilijk en vervelend dat soms ook is. Alleen samen kunnen wij iets aan deze bizarre situatie doen.

Programmabegroting
Voorzitter, we kunnen wel vast blijven houden aan de toekomst van onze stad in 2040. Een plan dat werd gemaakt toen er van Corona nog geen sprake was. Maar in 2019 hadden we nooit kunnen bedenken wat ons dit jaar als gevolg van Corona (in 2020) zou overkomen en waar we in 2021 en wellicht daarna ook nog jaren mee te maken zullen krijgen. Nu zo ver vooruit plannen met allerlei duren investeringen en torenhoge ambities, is plannen in je ondergang, want Corona laat maar weer eens zien, dat de toekomst zo ver vooruit niet is te plannen. Een herijking van het plan 2040 is gezien de huidige situatie wat onze fractie betreft verstandig en zeker op zijn plaats. De focus moet nu op de korte termijn liggen.

Deze Programmabegroting heeft voor de derde keer overeenkomsten met eerdere Programmabegrotingen in voorgaande  jaren. Ook toen presenteerde toenmalige colleges een niet sluitende Begroting. Ongekend en ook ongehoord. Laat ik maar direct duidelijk maken hoe Stadsbelangen Delft daartegen aankijkt. Een brevet van onvermogen van dit college, waar vanaf 1998 vooral PvdA, Groen Links, D66 en STIP verantwoordelijk voor zijn.

Dit college barst weer van torenhoge ambities die waanzinnig veel geld kosten en waarvan je van tevoren al weet, dat die niet haalbaar zijn, tenzij je heel veel geld in overvloed hebt. Het college kan zichzelf wel allerlei kwalificaties toedichten over de weerstandcapaciteit zoals ‘uitstekend’, maar wij zien nu een Programmabegroting die niet sluitend is. Volgens onze simpele redenering is dat niet uitstekend, maar zeer slecht en iets waar wij ons ernstig zorgen over maken. En dan hebben we het nog niet over de torenhoge schuld die Delft nog heeft af te lossen. Daarom zeggen wij tegen het college: College ga terug naar de tekentafel en kom terug naar de raad met een sluitende Begroting, waarbij er geen sprake kan zijn van lastenverzwaring voor onze inwoners.

De financiële situatie van onze stad vraagt inderdaad om het maken van keuzes, maar wat Stadsbelangen Delft betreft dan wel de juiste keuzes, zoals:
1. Herijking geplande dure investeringen. Als je geen geld hebt, kun het ook
niet uitgeven.
2. Uitstellen miljoenen investering Prinsenhof (alleen noodzakelijke onderhoud
plegen)
3. Uitstellen/afzien van versmalling Voorhofdreef. Als veiligheid het argument is,
dan kan dat veel eenvoudiger en goedkoper. (bijvoorbeeld extra stoplichten
bij kruispunten plaatsen). Overigens gaan er geruchten dat als de versmalling van het
Voorhof wel doorgaat, het college voornemens is op de vrijgekomen grond extra
huizen te gaan bouwen. Dat lijkt ons verre van leefbaar op deze dichtbevolkte plek.
Graag een reactie hierop van het college. Klopt het dat het college van plan is huizen te
bouwen op de vrijgekomen grond?
Een onafhankelijk onderzoek, dat werd gedaan in opdracht van de winkeliers van
winkelcentrum in De Hoven en omgeving, waarbij vooral de negatieve effecten van de
versmalling voor de winkeliers werd aangetoond, werd door het college als niets
ter zake doende terzijde geschoven. Hoezo onze economie versterken? Is een
onafhankelijk onderzoek dan alleen maar goed als de uitkomst daarvan het college
bevalt?
4. Hou niet vast aan bestemming reserves, we hebben immers een tekort op te lossen en
er zitten nog wel financiële problemen aan te komen zoals bij het Sociaal Domein,
de economie en de oplopende werkloosheid. U kunt uw pijlen wel richten op de
Landelijke Overheid, maar die zitten financieel ook in zwaar weer. Kortom: Delft zal
vooral haar eigen financiële boontjes moeten doppen.

Overigens, stop eens met de kreet ‘robuust’, want we weten allemaal dat het een modewoord is. Een modewoord waarvan later blijkt, dat we weer argumenten kunnen verzinnen waarom het toch niet zo ‘robuust’ was als we dachten dat het was.

Ja, het college noemt het slim hoe met mobiliteit om te gaan, maar de echte reden is, dat dit college, aangestuurd door D66, Groen Links en STIP, de auto uit de maatschappij wil hebben. Dat is kennelijk de definitie van slim bij dit college. Dat auto’s steeds schoner worden ontwikkeld, daar horen wij het college niet over. Wel over deel-bakfietsen. Omdat wethouder Huijsmans graag wandelt en fietst, dat moet zij dan ook vooral blijven doen, wil dat niet zeggen dat dat voor iedereen een vanzelfsprekendheid is of gedwongen moet worden dat te doen. Bovendien is één van de speerpunten uit het rapport Deetman: Delft bereikbaar voor iedereen! Daar hoort autoverkeer bij. Stadsbelangen Delft kiest er niet voor om terug te gaan in de tijd van de paard en wagen.

Wij verzetten ons nog steeds tegen de invoering van parkeerregulering in de Wippolder. Dat is weer een truc van de gemeente om geld binnen te harken van de automobilist. Er is in deze wijk geen enkel parkeerprobleem. Deze truc is ook in de Bomenwijk toegepast waar de Oude IJsbaan een voorbeeld van was.

Was het eerst YES Delft, nu wordt er weer 5 miljoen geïnvesteerd voor een bedrijfsverzamelgebouw voor startups en scaleups. Dat je daarin investeert, is op zichzelf prima, maar daar moet wel wat tegenover staan.

Het is bekend dat als deze startups goed draaien, zij met gemeenschapsgeld een winstonderneming kunnen opbouwen en Delft daar niets meer van terugziet. Sterker nog de kans is aanwezig dat, als zo’n onderneming  met hulp van gemeenschapsgeld winstgevend wordt, Delft verlaat. Dat hebben we al een keer meegemaakt. Onze fractie zou zeggen: ‘voor wat, hoort wat’. Dus uitdrukkelijke voorwaarden verbinden aan deze investering. Kortom: kijk ook hier eens kritisch naar.

Extra aandacht vragen voor onze Cultuursector die zwaar is getroffen door Corona. Hoe gaan we hiermee om en wat ligt er binnen onze mogelijkheden om iets voor deze sector te kunnen doen?

Voorzitter dan de burgerparticipatie: misschien heeft de heer van Vliet van GL hier nog een idee over. Wij hebben geconstateerd dat hier op dit moment weinig sprake van is als het gaat om prestigekwesties. (Zwarte Piet en parkeertransitie). Dan telt de burger minder mee. In ieder geval niet bij Stadsbelangen Delft.

Tenslotte
Voorzitter, bij de Begrotingsraad kunt u enkele moties van ons tegemoet zien. Laat ik positief eindigen. Wij hebben geconstateerd, bijvoorbeeld bij de Zwarte Piet discussie, dat als het uitkomt het college en de coalitiepartijen hun oren graag laten hangen naar de minderheid in onze samenleving. Dat geeft weer hoop voor de oppositiepartijen in deze raad bij de verdere behandeling van de Programmabegroting. We gaan het meemaken.

Dank u!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.