SD en GS vragen om ambtelijke bijstand

 

 

 

De fracties van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben via de griffie van de gemeenteraad Delft gevraagd om ambtelijke bijstand op grond van artikel 19 lid 1. De gemeente Delft staat vanaf 1 januari 2021 onder preventief toezicht van de provincie Zuid Holland. Dit betekent dat ‘nieuw beleid en intensiveringen ten opzichte van de begroting 2020’ (zie brief GS van 17-12-2020) minstens drie maanden of langer voor goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd.

De gemeenteraad moet inzicht hebben in hoeverre voorstellen voor nieuw beleid en intensiveren voldoen aan de toetsingscriteria die de provincie hanteert. Deze criteria zijn opgenomen in het ‘Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020’ (GTK 2020). Daarin wordt aangegeven dat het toezicht van de provincie bedoeld is ‘om de horizontale verantwoording aan en de controle door de raad en daarmee de kwaliteit van het openbaar verstuur te versterken’ (blz. 7).

De fracties van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft zijn van mening dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid moet nemen en vooraf moet beoordelen of nieuw beleid of intensiveringen door de Provincie zullen worden goedgekeurd, dan wel dat de raad moet besluiten om het nieuwe beleid of de intensivering uit te stellen tot het herstelplan door de Provincie is goedgekeurd en het preventief toezicht is opgeheven.

Toetsingskader
Wij vragen om onafhankelijke ambtelijke ondersteuning bij het opstellen van een toetsingskader om vanaf heden voorstellen voor nieuw beleid of intensiveringen te kunnen beoordelen. Met ‘onafhankelijkheid’ bedoelen wij dat andere medewerkers dan de financieel medewerkers die direct betrokken zijn bij de reguliere financiële voorbereiding van beleid, worden ingeschakeld. Eventueel kan hiervoor een beroep worden gedaan op de accountant als adviseur van de raad.

Urgentie
Omdat al in januari 2021 een belangrijk voorstel voor nieuw beleid (Prinsenhof) aan de raad is voorgelegd, verzoeken wij om de ambtelijke bijstand met spoed aan het werk te zetten, zodat het toetsingskader al voor de raad van 28 januari 2021 beschikbaar is. Eventueel kan de raad besluiten dat voorstellen voor nieuw beleid worden uitgesteld totdat het toetsingskader beschikbaar is.

Groep Stoelinga                                                                              Stadsbelangen Delft
Jan Peter de Wit                                                                             Coby de Koning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.