Tag Archive for toezicht

SD en GS vragen om ambtelijke bijstand

 

 

 

De fracties van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hebben via de griffie van de gemeenteraad Delft gevraagd om ambtelijke bijstand op grond van artikel 19 lid 1. De gemeente Delft staat vanaf 1 januari 2021 onder preventief toezicht van de provincie Zuid Holland. Dit betekent dat ‘nieuw beleid en intensiveringen ten opzichte van de begroting 2020’ (zie brief GS van 17-12-2020) minstens drie maanden of langer voor goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd.
Lees verder

Een gewaarschuwd college telt voor twee!

Tijdens de Begrotingsbehandeling in de gemeenteraad hebben de fracties van Stadsbelangen Delft en de Groep Stoelinga gewaarschuwd dat een niet sluitende begroting leidt tot preventief toezicht van de Provincie Zuid Holland.

En zo geschiedde met alle te verwachtte toekomstige negatieve gevolgen (lees vermoedelijke lastenverzwaring) voor de inwoners van onze stad. Het is bizar dat Groen Links wethouder Brandligt hierover al op 18 november 2020 door de Provincie werd geïnformeerd en het college vervolgens op 1 december 2020 een brief stuurt naar de gemeenteraad.

Maar deze brief kwam pas deze week daadwerkelijk terecht bij de gemeenteraad. Nu weten we dat de postbezorging in deze tijd wat vertraging kan oplopen, maar het lijkt bewuste opzet van het college om deze brief een paar dagen voor de gemeenteraadsvergadering op 17 december 2020 te bezorgen bij de gemeenteraad.
Lees verder

Cameratoezicht = politiek PvdA spelletje

Hoe doorzichtig politiek kan zijn, bleek afgelopen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ondanks de  reële positieve resultaten, twijfelden de PvdA en Groen Links, ten onrechte,  aan het nut van cameratoezicht. De VVD wilde wel doorgaan met cameratoezicht en STIP twijfelde. Dus moest er een coalitieoplossing  worden gevonden.

Vorige week maandag vond geheim coalitieoverleg plaats en werd besloten dat STIP de ijzers uit het vuur mocht halen. Dus kwam STIP met een amendement om cameratoezicht bij het station te verlengen met 1 jaar in plaats van 3 jaar.    Uiteraard moest het politieke spel worden gespeeld en vroeg de  PvdA een schorsing aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zogenaamd om binnen de fractie over het amendement te  overleggen en…uiteraard ging men akkoord met het amendement van STIP conform afspraak in het eerder gehouden geheime  coalitieoverleg.

Stadsbelangen wil best respect opbrengen voor fracties die andere  standpunten innemen. Het is bekend dat de PvdA en Groen Links  niet echt voorstander zijn van cameratoezicht, maar zeg dat dan gewoon. De linkse tactiek is dan om dat niet te doen en vooral op de afkraaktoer te gaan. Daarvoor kan onze fractie op  geen enkele wijze respect opbrengen.

Want cameratoezicht bij het station heeft in de afgelopen jaren wel  degelijk succes opgeleverd en het is stuitend om te constateren dat  deze partijen dat niet willen erkennen. Nog stuitender was het, dat de woordvoerders van Groen Links en STIP nog nooit het systeem met de uitvoering hadden besproken en ook nog nooit achter de schermen dit systeem hadden beoordeeld. STIP had de mond vol van “zorgvuldig”, maar bleek bij deze kwestie zelf niet zo zorgvuldig te hebben geopereerd.  Conclusie is wel dat het dualisme in onze stad nog ver weg is, zolang coalities achter gesloten deuren blijven opereren en daarbij op geen  enkele wijze belangstelling hebben voor de oppositie. Het politieke spel  mag dan wel anders heten, maar in feite blijft het dezelfde aap in een  ander jasje.
Fractie Stadsbelangen-Delft