Feiten spreken voor zich

Delft_Sint_SebastiaansbrugJan Peter de Wit van Leefbaar Delft neemt het meestal niet zo nauw met de echte feiten. Hierdoor zet hij inwoners van onze stad met zijn publicaties op de website van Leefbaar Delft (bewust?) op een verkeerd spoor.

Zo schrijft hij op de website van Leefbaar Delft over het onderwerp Sint Sebastiaansbrug: ‘ Al tijdens het fractievoorzittersoverleg bleek dat de coalitiepartijen (inclusief Stadsbelangen) geen zin hadden om over de toekomst van de Sebastiaansbrug te spreken.’  En verder: ‘Ik word totaal niet serieus genomen en zelfs het zwijgen opgelegd. Deze nieuwe raad geeft mij niet de gelegenheid om iets op de agenda te zetten. Democratie betekent hier dat de grote meerderheid een minderheidspartij het zwijgen oplegt.’

De feiten zijn anders, want de raad stelde vast dat de discussie over de Sebastiaansbrug afgelopen dinsdag uitgebreid in de commissie Spoorzone,Verkeer en Ruimte was besproken. Na het debat tussen de commissie en de wethouder, waar alle fracties bij aanwezig waren, had de commissie al unaniem, ook zijn eigen fractie, geconcludeerd dat een aanvullend raadsdebat niet nodig was. Er werd en wordt dus niemand het zwijgen opgelegd.

Een dag later komt de Wit ineens met een motie. Het was al twee weken bekend dat het onderwerp Sint Sebastiaansbrug in de commissievergadering zou worden besproken. De Wit schrijft niet op zijn website dat hijzelf  bij vrijwel geen enkele commissievergadering aanwezig is. Dat wil hij ook niet, meldde hij eerder. Ook afgelopen dinsdag niet. Wel heeft hij commissieleden/niet raadsleden tot zijn beschikking. Zij zijn wel aanwezig in de commissies en vertegenwoordigen ook Leefbaar Delft. Het is tijdens raadsvergaderingen voorgekomen dat de Wit het niet eens is met standpunten die zijn eigen fractie, zoals afgelopen dinsdag,  in de commissies heeft ingenomen.

Het is dan ook niet vreemd, dat de raad, mede door de toezeggingen van de wethouder tijdens de commissievergadering, het niet meer nodig vond om afgelopen donderdag in deze fase nog een keer over de Sint Sebastiaansbrug te spreken, omdat alleen de heer de Wit dat wilde. Dat had niets met het voetbal te maken, maar gewoon met afspraken nakomen, effectief vergaderen en onnodige discussies voorkomen of herhalen.

Als raad ga je serieus met elkaar om, ondanks meningsverschillen. Op het moment dat je met elkaar op democratische wijze afspraken maakt en besluiten neemt, mag je het daarmee oneens blijven, maar dat betekent niet dat gemaakte afspraken en genomen besluiten daardoor niet democratisch zouden zijn of dat je het zwijgen wordt opgelegd zoals de Wit stelt. Het onderwerp Sint Sebastiaansbrug zal dit jaar zowel in commissie als raad nog aan de orde komen, dus kansen genoeg voor de Wit.

Aad Meuleman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.