Nieuwe poll: Horen onder ede?

Vorige week heeft de werkgroep, vanuit de gemeenteraad, het eindrapport grote projecten gepresenteerd. De commissiebehandeling over het eindrapport vindt plaats op 26 januari 2016 en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van februari 2016.

Het eindrapport geeft het feitenonderzoek weer over de gang van zaken van drie grote projecten, te weten de Spoorzone, de Harnaschpolder en de Sint Sebastiaansbrug. In de motie die de raad destijds aannam om dit onderzoek te doen, werd een mogelijkheid opengehouden om na het feitenonderzoek een vervolgactie in te zetten in de vorm van het horen onder ede (raad enquête) van onder andere bestuurders, raadsleden, ambtenaren en derden.

Zonder nu al vooruit te lopen op de commissiebehandeling van 26 januari 2016, geeft het eindrapport een aantal schokkende feiten te zien. Bijvoorbeeld: slechte communicatie, onbegrijpelijke beslissingen, het niet informeren van de gemeenteraad. Ook geeft het rapport geen duidelijk antwoord op de vraag wat nu wel of niet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 bekend was en bij wie.

Immers na de gemeenteraadsvergaderingen kwamen plotseling allerlei financiële ‘lijken’ uit de kast. Dat blijft vreemd, want oud-wethouder Vokurka (D66), die plotseling drie maanden voor de verkiezingen vertrok, liet Delft weten dat hij Delft beter achterliet dan toen hij als wethouder aantrad.

De vraag rijst in hoeverre het zinvol is om toch een raad enquête te houden. Wat levert dat meer op dan wat nu bekend is? En als dat ‘misschien’ meer oplevert, wat dan? Dit allemaal afgezet tegen heel veel tijd en energie, die een dergelijke raad enquête kost. En dan hebben we het nog niet over de extra hoge kosten die een dergelijke vervolgactie met zich meebrengt. Dat mogen overigens geen doorslaggevende argumenten zijn om dan maar geen raad enquête te houden.

Daarom leggen wij de volgende vraag in onze poll voor: ‘Moet het eindrapport grote projecten een vervolg krijgen door bestuurders, raadsleden, ambtenaren en derden te horen onder ede?

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Uitslag Poll: van fietsers mag een financiële bijdrage mag worden gevraagd voor fiets parkeren. 

Onze poll met de vraag of van fietsers een financiële bijdrage mag worden gevraagd voor fiets parkeren, gaf het volgende beeld te zien. 93% van de mensen die stemden was het daarmee oneens. 6% vond dat wel een bijdrage van fietsers mag worden gevraagd en 1% had geen mening.

Fietsers willen dus over het algemeen geen bijdrage leveren aan het noodzakelijke fiets parkeren. Zouden deze fietsers dan ook vinden dat autobezitters niet hoeven te betalen voor de parkeergarages? Er kwamen diverse reacties binnen van studenten, die vinden dat zij amper hun leven kunnen betalen. Maar ook genuanceerde reacties, zoals: ‘een nieuw deel fietsenstalling dat wordt bewaakt en betaald, is een beter plan’ of ‘een eenmalige bijdrage is niet zo gek idee, want autobezitters betalen ook wegenbelasting.’

Een andere reactie was: ‘Prima idee. Als autobezitter betaal ik ca 70 euro voor mijn parkeervergunning. Er passen 7 fietsers op een autoparkeerplek. Een bijdrage van 10 euro per jaar om je fiets te mogen parkeren in de openbare ruimte kan best’. Ook reageerde iemand met de opmerking dat daar waar schaarste is, betaald fiets parkeren moet kunnen. Hierbij geldt wel dat er een gratis alternatief beschikbaar moet zijn voor fietsers.

In ieder geval dank aan degenen die de moeite namen hun reactie via onze poll kenbaar te maken.

Fractie Stadsbelangen Delft

2 comments

 1. Wim den Boef schreef:

  Ik vind zo’n enquête van groot belang voor de inwoners van Delft. Zij draaien per slot van rekening op voor de financiële gevolgen.

 2. Delft schreef:

  Met een boekhoudkundige truc is het failliet van Delft verdoezeld.

  Bij alle grote projecten die Delft uitvoorde is er iets grondig mis gegaan.

  Delft is nu de duurste stad van Nederland om in te wonen.

  Delft heeft nu 3 (drie!) stadhuizen waarvan het laatste stadhuis het duurste stadhuis van Nederland is. Saillant detail; de Delftse bevolking mocht pas weten dat ze het duurste stadhuis van Nederland kregen toen het er al stond want de aanbesteding vond onder geheimhouding plaats.

  En nu proberen de Delftse politieke partijen een raadsenquête te voorkomen omdat ze liever niet horen hoe gefaald zij hebben.

  In Delft is er geen democratie, meer een soort corrupte Russische maffia.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.