Tag Archive for Lucas Vokurka

Nieuwe poll: Horen onder ede?

Vorige week heeft de werkgroep, vanuit de gemeenteraad, het eindrapport grote projecten gepresenteerd. De commissiebehandeling over het eindrapport vindt plaats op 26 januari 2016 en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van februari 2016.
Lees verder

Lenen van Delftse burger

De komende maand staat de Programmabegroting en de uitkomst van de stresstest Spoorzone op de agenda. Een begroting die niet sluitend is en een stad met forse financiële risico’s. En dat terwijl Lucas Vokurka (D66), die als eerste het zinkend Delftse schip verliet, bij zijn afscheid vlak voor de verkiezingen liet weten, dat Delft haar zaken op orde had. Dit lijkt op pure kiezersbedrog van D66.
Lees verder

Zuiver of beeldvorming?

De laatste weken zijn opmerkelijke benoemingen van twee oud wethouders bekend geworden. Opmerkelijk bezien vanuit hun vorige functie als wethouder. Lees verder