Archive for Archief 2014

Raadswerk kost tijd

In de afgelopen jaren is er binnen de gemeenteraad een tendens ontstaan, waarin het besturen van de stad steeds meer afhankelijk lijkt te worden gemaakt van de thuissituatie van raadsleden.

Lees verder

College Delft zet raad onder druk

Terwijl iedereen zich afvraagt, hoe diverse projecten in onze stad financieel zo uit de hand hebben kunnen lopen, geeft het college met dit raadsvoorstel over de toekomstige Zoutopslag blijk daar niet zoveel van geleerd te hebben.
Lees verder

Censuur in Delft?

Onze fractie ontving een opmerkelijk bericht. De Delftse cabaretier Pieter Jouke schrijft al enige tijd een weblog op de site van de gemeente Delft. Nu blijkt dat zijn laatst ingezonden weblog door de gemeente is afgekeurd.
Lees verder

College Delft Creating History

delft (512x512)Dit college heeft het voor elkaar. Al zo snel na haar aantreden invulling gegeven aan de slogan: ‘Delft creating history’! Ik kan mij niet herinneren dat in de historie van Delft er een college is geweest, dat niet in staat was een sluitende begroting te presenteren.

Lees verder

Delftse PvdA wordt wakker

In het AD vandaag was te lezen dat de PvdA schriftelijke vragen heeft gesteld over de rechterlijke uitspraak dat er opnieuw een geluidsonderzoek moet worden gedaan over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Ook wil deze fractie weten of hierdoor weer vertraging optreedt, of deze vertraging extra geld gaat kost en wie dat gaat betalen.
Lees verder

Delfts college mist ambitie

Toen ik nog klein was, hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen: ‘schat we hebben 25 gulden overgehouden deze maand. Laten we dat sparen’. En mijn moeder deed de 25 gulden in een apart spaarpotje. Dus geld overhouden, sparen en niets te kort komen.
Lees verder

Kentekenparkeren

Stadsbelangen Delft heeft al eerder kenbaar gemaakt tegen het invoeren van kentekenparkeren te zijn. Zie www.stadsbelangendelft.nl/?p=7261

Lees verder

Lenen van Delftse burger

De komende maand staat de Programmabegroting en de uitkomst van de stresstest Spoorzone op de agenda. Een begroting die niet sluitend is en een stad met forse financiële risico’s. En dat terwijl Lucas Vokurka (D66), die als eerste het zinkend Delftse schip verliet, bij zijn afscheid vlak voor de verkiezingen liet weten, dat Delft haar zaken op orde had. Dit lijkt op pure kiezersbedrog van D66.
Lees verder

Stress van Delft stresstesten

De komende tijd zal de discussie gaan over de financiële situatie waarin Delft verzeild is geraakt. De stresstest Spoorzone is nu bekend. Waar Stadsbelangen Delft bang voor was, is uitgekomen. De burger mag betalen en het college van B&W gaat over tot de orde van de dag.
Lees verder

Webcolumn: ‘Delft failliet?’

De presentatie van de Programmabegroting 2015 en de uitkomst van de stresstest heeft tot grote verbijstering geleid bij Stadsbelangen Delft. Zo langzamerhand wordt pijnlijk duidelijk waarom de voormalige wethouders Vokurka (D66) en Guldemond (STIP) het Delftse zinkende schip vroegtijdig als eersten hebben verlaten.
Lees verder