Delfts college mist ambitie

Toen ik nog klein was, hoorde ik mijn vader tegen mijn moeder zeggen: ‘schat we hebben 25 gulden overgehouden deze maand. Laten we dat sparen’. En mijn moeder deed de 25 gulden in een apart spaarpotje. Dus geld overhouden, sparen en niets te kort komen.

Hoe anders kijkt dit college tegen sparen aan. We regelen een spaarmodel; we zetten geld opzij wat Delft feitelijk niet heeft, we doen aan administratief verschuiven van mogelijk optredende verliezen en daarnaast vasthouden aan geldverslindende luchtfietserij. Dat helpt onze stad niet vooruit.

Afgelopen maandag hebben we een informatieavond gehad over de stresstest. Het is altijd weer bijzonder te merken hoe goed we zijn in het uitleggen waarom het mis is gegaan in plaats van vooraf te bedenken: ‘wat moeten we eerst regelen’. Stuitend om te ontdekken, dat er geen rekening is gehouden met het feit dat bijvoorbeeld bestemmingsplannen aangepast moesten worden en dat renteopbrengsten tegen vielen. Alsof we dat pas op 31 december 2013 hebben ontdekt. Op z’n minst mag er toch van uitgaan, dat aan deze simpele zaken vooraf zou zijn gedacht in plaats van allemaal ingewikkelde sturingsinstrumenten bedenken, waarbij we schuiven van het ene potje naar het andere potje, maar per saldo er geen pepernoot mee opschieten.

Bijzonder was de introductie van de post onvoorzien, onvoorzien. Dat kan helemaal niet. Onvoorzien is onvoorzien. We zeggen toch ook niet stress, stresstest? Het is allemaal een forse rekenarij, waarbij onze fractie de stelling blijft hanteren, dat het afwaarderen van grondwaarde voordeel oplevert voor toekomstige ontwikkelaars. In de raad bemerkten wij al, dat fracties zoals de PvdA en D66 hier bagatelliserend over spraken zonder zich af te vragen: ‘Is er wellicht binnen de wettelijke kaders ruimte om het anders in te vullen’. Het moet nu eenmaal hoorden wij, maar soms is er meer mogelijk dan dat wij denken wat mogelijk is.

Stadsbelangen Delft heeft altijd gevonden dat de ontwikkeling van het Spoorzonegebied een hoog kwalitatief niveau moet hebben. Zeker. Maar in een tijd, waarin het financieel slechter gaat moet Delft zich afvragen hoe het met behoud van kwaliteit (lees iets minder ambitie) goedkoper kan. Er worden weer veel aannames gedaan, waarbij vooral wordt vastgehouden aan eventuele tegenvallers die zich misschien voor kunnen doen, maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan mogelijke meevallers.

Zeker, ook wij maakten ons al tijden zorgen over de vastgoedontwikkeling in de Spoorzone. Maar als je op internet zoekt, kom je verassende zaken tegen. De woningmarkt klimt in ras tempo uit het dal. En….wat is nu het mooie?  Grote investeerders en vastgoedspecialisten zien een enorme stijging in de vraag …jawel, precies wat Delft te bieden heeft. Nieuwbouwwoningen in stadscentra in de Randstad. Het liefst in de nabijheid van goede ov-voorzieningen. En, zo stellen zij; de grote trek naar de Randstad moet nog op gang komen. Kijk maar eens naar de site van CorperatieNL, daar lees je hoopgevende ontwikkelingen, maar ook op de site Vastgoedmarkt.nl.

Op 16 september jl.  vond in het Kurhaus een Vastgoedsymposium plaats. Daarin gaf IVBN-bestuurslid en directeur Syntrus Achmea Real Estate & Finance, de heer Henk Jagersma een stevig signaal af, namelijk: ‘we zoeken naarstig grote bouwlocaties in binnensteden’. Is dat niet wat juist Delft te bieden heeft in het Spoorzonegebied? Zowel A’dam als R’dam, maar ook Den Haag profiteren al sinds een jaar van genoemde ontwikkelingen. Waarom praten de verantwoordelijken voor het Spoorzonegebied ons zo de put in? Zijn we blind voor deze ontwikkelingen?

Stadsbelangen Delft pleit al jaren voor een aparte portefeuillehouder op het Spoorzone dossier, die zich moet laten bijstaan door commerciële mensen die verstand van zaken hebben en een stevige commerciële onderhandelaar, die gezamenlijk:

  1. het project laten anticiperen op de zojuist genoemde ontwikkelingen,
  2. streng toezien op alle geldverslindende onzin wat steeds weer de kop opsteekt,
  3. met open vizier en realisme de feiten onder ogen zien. En niet alleen aan de kostenkant, maar      vooral aan de opbrengstenkant, want juist aan die opbrengstenkant liggen kansen die wat onze      fractie betreft volledig genegeerd worden…….

De taak van de commerciële onderhandelaar moet zijn om te onderzoeken en te heronderhandelen over afgesloten contracten. De aanname van het college dat dit extra geld kost en wellicht vertraging oplevert, vinden wij een excuus voor iets wat je niet wilt. Wij merken niet eens de bereidheid bij het college om in ieder geval in gesprek te gaan met partijen, waarmee contracten zijn afgesloten.

Hoe je het went of keert, het is ook in het belang van die partijen, dat zij straks voor hun werkzaamheden betaald krijgen en bovendien is er alle reden om contacten met partijen aan te gaan om te zien of het goedkoper kan. De maatschappij is immers fors veranderd nadat contracten met partijen werden afgesloten. Als het echt niet kan oké, maar dan wel gebaseerd op feiten. Niet op aannames en vooral gezochte argumenten om aan te tonen dat het niet kan. Je wilt het of je wilt het niet.

Wij zijn stellig van mening dat niet de juiste mensen aan de knoppen zitten. Dat moet vanaf vandaag wat ons betreft rigoureus anders. De oplossingen die wij voorstellen maakt de Raad van Toezicht overbodig. Wat ons betreft nemen we afscheid van de Raad van Toezicht. Boven OBS en de ambtelijke organisatie, een team met commerciële mensen die verstand van zaken hebben inclusief een stevige commerciële onderhandelaar.

Wat Het Nieuwe Kantoor betreft , tja …een verloren zaak. Blind doorgaan op de ingeslagen weg, doof voor kritiek van de oppositie, maar ook van de Delftse burger. Het college heeft besloten de laatste 20% af te bouwen. Zij rechtvaardigen dat met een boterzachte onderbouwing. Daar kunnen wij helaas niets meer aan doen. Wat we wel kunnen, is het college vandaag nog opdragen één of meerdere huurders te zoeken voor tenminste de helft van het aantal vierkante meters. Wat ons betreft hebben wij de perfecte locatie om de Metropool regio ambtenaren te huisvesten. Als we hier onze vooruitgeschoven post, de heer Vokurka bij inschakelen, moet dit een goede kans van slagen hebben. En….. zo stellen we hem in de gelegenheid om zijn geblunder als wethouder enigszins te compenseren.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman/Werner Bremer

One comment

  1. wim den boef schreef:

    Prima analyse! Inclusief de suggestie om de metropoolregio in het nieuwe stadskantoor te huisvesten, die, als ik me goed herinner, al eerder is gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.