Dat mag STIP in Delft bewijzen!

In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein van dinsdag 15 november jl. stond de Woonvisie 2016 – 2023 op de agenda. Namens Stadsbelangen Delft vroeg ik bij dit onderwerp aandacht voor onze ouderen, de overlast van studenten en de ongewenste verkamering, die ten kosten gaat van onze Delftse inwoners.

Ouderen
Het vinden van de juiste balans in vraag en aanbod op de woningmarkt. Dat was een zorgpunt, dat de vertegenwoordiger van ouderenbond ANBO in zijn inspreektermijn naar voren bracht. Namens Stadsbelangen Delft gaf ik aan dat in sommige gemeenten ouderen een bonus krijgen als ze het huis verlaten om naar een gepaste (kleinere) woning te gaan. Hierdoor laten ouderen een grotere woning achter. Deze regeling kent men in Delft (nog) niet, zodat de verhuiskosten op de ouderen neer komen. Dat werkt vaak remmend om te verhuizen. Stadsbelangen Delft vindt dat ook in Delft een regeling moet komen om ouderen te stimuleren hun vaak veel te grote huis te verruilen voor passende woonruimte. Voorwaarde hierbij is wel, dat het niet zo mag zijn dat deze woningen dan omgebouwd gaan worden voor studentenhuisvesting. Er staan genoeg mensen uit Delft op de wachtlijst voor een woning, waarvan Stadsbelangen Delft vindt dat deze eerst aan de beurt zijn.

Studentisering en verkamering in Delft
Een bewoonster van de flat aan de A. Jacobsstraat vroeg aandacht voor de jarenlange overlast, die ze samen met haar medeflatbewoners ondervindt van de studentenflats tegenover haar flat en de nieuwbouw van studentencomplexen in de Antonia Veerstraat. De bewoonster gaf dan ook aan dat ze door de vele overlast van plan os om te gaan verhuizen. Buiten deze inspreker komen er maandelijks wel brieven op de mat van mensen die overlast ervaren van studenten in hun wijk of straat.

Een vertegenwoordigster van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft gebruikte haar inspreektijd om namens Delftse studentenverenigingen te pleiten voor meer communicatie en overleg met bewoners als zij overlast van studenten ondervinden. De studenten partij STIP vond dat natuurlijk ook een goed plan. De studentenverenigingen stellen onder meer voor om in een studentenhuis iemand verantwoordelijk te stellen voor de communicatie met de buurt.

Wat Stadsbelangen Delft betreft kan het niet zo zijn dat onze Delftse burgers met studenten in gesprek moeten gaan over oplossingen voor problemen die door studenten zelf worden veroorzaakt. Dat is politiek anno de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Stadsbelangen Delft vindt dat de studenten, die naar Delft komen om te studeren, moeten integreren in de Delftse samenleving en zich simpel weg moet gedragen zoals wij dat ook moeten doen in onze stad. Stadsbelangen Delft vindt dat er een hardere lijn moet komen als het gaat om overlast naar vooral de verhuurder van studentenpanden. Met studenten in gesprek gaan is leuk, maar die zijn het na twee weken weer vergeten en na een aantal jaren weer weg. Dan komen weer anderen studenten daarvoor in de plaats. Stadsbelangen Delft heeft wederom benadrukt dat elke student die hier komt studeren niet per se tijdelijk in Delft hoeft te komen wonen. In overleg gaan met omliggende gemeenten om te zien welke mogelijkheden daar zijn voor studentenhuisvesting, lijkt ons dan ook geen slecht plan.

De politieke studentenpartij STIP zat weer netjes klaar om aan te geven, dat ze het gewoon niet snappen wat ik probeerde uit te leggen. U wilt studenten uit de stad jagen hoorde ik ook nog even tussendoor in een commentaar richting mij. Ze vinden net als de inspreker van de studentenvereniging dat er gepraat moet gaan worden. Mijn taalgebruik stond hen ook niet aan.

Dat hoorden wij ook al bij de Begrotingsraad aan de kant van de PvdA. ‘Als je niet tegen hitte in de keuken kan, verdwijn dan uit de keuken’, zou ik tegen STIP en PvdA willen zeggen. STIP zit natuurlijk in een moeilijk pakket, omdat ze zelf tijdelijk als student in Delft wonen. Dat maakt het nog ingewikkelder. Beter is het dat STIP zich opheft en als belangenvereniging zich aansluit bij de studentenvereniging(en). Zo kunnen ze dan namens hun achterban inspreken bij commissievergaderingen of bijeenkomsten. Nu is het dubbel op.

Het blijft mij verbazen dat ook bij dit punt tijdelijk in Delft wonende studenten het beleid mee bepalen van onze prachtige stad. Ik heb het namens onze fractie in ieder geval wederom geprobeerd uit te leggen. Ik kom tot de schokkende ontdekking dat men net doet of men het niet begrijpt of niet snapt. Dat laatste is nog erger als STIP het echt niet snapt. Dat heeft dan weer te maken met de binding met de stad die er bij veel studenten niet is.

Ik heb diverse mensen gesproken die de vergadering op de webcast van de gemeenteraad hebben teruggekeken en zij hadden mijn duidelijke boodschap wel begrepen! STIP zegt op hun website dat ze er zijn voor alle Delftenaren. Nog niet echt veel van gezien, maar dat mogen ze dan de komen tijd maar eens bewijzen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

One comment

  1. Koos den Haan schreef:

    Vertel dat maar aan Henk de Kat in de Delft op Zondag, een zeer gekleurd en niet objectief verhaal, ik ben beter van hem gewend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.